Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 18 maja 2024 napisz DONOS@

Z Wojciechem Dzierzgowskim – wicewojewodą podlaskim i prezesem PSL na Podlasiu o gospodarce i polity

Z Wojciechem Dzierzgowskim – wicewojewodą podlaskim i prezesem PSL na Podlasiu o gospodarce i polityce rozmawia Katarzyna Ancipiuk mgr socjologii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, wieloletni pracownik naukowy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

K.A. Panie Wojewodo i Panie Prezesie !

W ramach trwającej reformy administracji wiele kompetencji administracji rządowej – w województwie kompetencji wojewody, przekazywanych jest do samorządów. Rola wojewodów ogranicza się głównie do nadzoru i kontroli. Natomiast obserwujemy wiele Pana inicjatyw, które dotyczą licznych działań na rzecz naszego regionu a często wykraczają poza kompetencje, np.: takich jak; utworzenie koncernu bioenergetycznego w Łapach; próba konsolidacji rynku mleka czy pomoc przedsiębiorcom w trudnej, kryzysowej sytuacji. Z czego wynikają te działania i jaki jest ich poziom zaawansowania ?

W.Dz. Tak to prawda w ramach reformy administracji polegającej też na wzmacnianiu samorządów wiele kompetencji wojewodów zostało przekazanych, między innymi z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska a nawet powstała nowa instytucja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na bazie wydziału środowiska urzędu wojewódzkiego. Z dniem pierwszego sierpnia ODR Szepietowo zostanie przekazany samorządowi województwa.

Wojewodowie będą pełnić ważną rolę przedstawiciela Rządu w województwie z funkcjami nadzorczymi i kontrolnymi.

Natomiast moje inicjatywy, które często nie wynikają z obowiązków służbowych ale z odpowiedzialności za nasz region, wszystko co się w nim dzieje za różne środowiska, z którymi mam bardzo dobre kontakty i zawsze, kiedy zachodzi potrzeba zarówno pracownicy i plantatorzy Cukrowni Łapy, rolnicy i zarządy spółdzielni mleczarskich ale też przedsiębiorcy zwracają się do mnie z prośbą o pomoc, na którą zawsze z mojej strony mogą liczyć.

W sprawie Cukrowni Łapy jeszcze przed objęciem funkcji wicewojewody podjąłem działania mające na celu utrzymanie rejonu plantacyjnego, jednak nawet przy zaangażowaniu wicepremiera, ministrów gospodarki, rolnictwa i wiceministra skarbu nie udało się zmienić planu restrukturyzacji rynku cukru w Polsce - opracowanego przez poprzedni Rząd. Ale udało się podjąć nową inicjatywę uruchomienia Koncernu Bioenergetycznego w Łapach oraz budowę biogazowni w gminach. W połowie sierpnia opracowane zostanie studium wykonalności dla tego projektu i wszystko wskazuje na to, że inwestycja może się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Podczas spotkania prezydiów rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich z udziałem prezesa ARR, wszyscy wyrazili wolę konsolidacji rynku mleka chociażby tylko pod kątem wspólnej sprzedaży produktów gotowych. Spółdzielnia Obrotu Towarowego, w której zrzeszone są spółdzielnie województwa podlaskiego po tym spotkaniu uruchomiła kolejny duży magazyn na dolnym śląsku, gdzie sprzedaje nasze produkty. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło procedurę zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich aby można było korzystać z pomocy finansowej w formie dotacji na tego typu przedsięwzięcia. Myślę, że w tym czasie nastąpią pewne zmiany mentalności zarządzających spółdzielniami i konsolidacja rynku mleka będzie nie tylko możliwa ale przede wszystkim opłacalna dla rolników, którzy są ich właścicielami.

Pomoc przedsiębiorcom w trudnym okresie kryzysu gospodarczego mam nadzieję, że jest skuteczna. Wcześniej w związku z umowami opcji walutowych a obecnie umów najmu powierzchni w galeriach, także poprzez osobiste zainteresowanie wicepremiera Waldemara Pawlaka mam nadzieję, że pomożemy rozwiązać te problemy.

K.A. W związku z planowanym uruchomieniem koncernu i rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podlaskiego, jakie działania są potrzebne aby skutecznie zrealizować projekty i co już udało się zrobić ?

W.Dz. Chcemy aby nasze województwo było liderem we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zainicjowaliśmy współpracę wyższych uczelni, instytutów naukowych, przemysłu i przedsiębiorców. W marcu tego roku premier Waldemar Pawlak wziął udział na Politechnice Białostockiej w spotkaniu ze studentami oraz konferencji na temat strategii energetycznej państwa. W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat stanu i pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Materiały i wnioski z tej konferencji zostały przekazane premierowi Waldemarowi Pawlakowi i będą wykorzystane w budowaniu strategii energetycznej państwa.

Potrzebne są wspólne działania naukowców i przedsiębiorców aby skutecznie uruchomić i wdrożyć nowoczesne rozwiązania technologiczne w tej dziedzinie gospodarki. Niezbędne jest wykształcenie przez wyższe uczelnie specjalistów w tej dziedzinie, których obecnie nie ma lub jest zdecydowanie za mało ze względu na nowoczesne światowe rozwiązania technologiczne.

Kilka dni temu współuczestniczyłem w podpisaniu umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Państwową Wyższą Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dla projektu „Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego” realizowanego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na realizację, którego Uczelnia otrzyma dofinansowanie w kwocie prawie 54 mln złotych. Uczelnia ta ma dużą szansę stać się ośrodkiem akademickim kształcącym w tej dziedzinie oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na uruchamianie nowoczesnych innowacyjnych kierunków.

Mamy dobrą diagnozę sytuacji opracowana przez ośrodki naukowe i wybitnych naukowców, specjalistów w poszczególnych dziedzinach, zainteresowaliśmy tymi wynikami Rząd, wiemy co chcemy konkretnie osiągnąć, mamy opracowywane dokumenty dla konkretnych przedsięwzięć myślę, że poprzez współpracę z wyższymi uczelniami uda się przygotować specjalistów, którzy skutecznie wdrożą nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie gospodarki.

K.A. Czy nasze województwo skutecznie korzysta z dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania i jakie działania należy podejmować aby efektywnie wykorzystać środki finansowe ?

W.Dz. W latach 2007-2015 do województwa podlaskiego może trafić 1 832,31 mln euro w ramach działań objętych Strategią Rozwoju Kraju 2007-15. Wartość dofinansowania unijnego, obejmująca środki w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, szacowana jest na 1 520,62 mln euro. Udział środków krajowych szacowany jest na kwotę 311,69 mln euro. Dla porównania w latach 2004-2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego alokacja dla województwa podlaskiego wyniosła 109,89 mln euro.

W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 do województwa podlaskiego może trafić 1 244,41 mln euro, w tym: RPO WP 636,21 mln euro; PO KL 221,34 mln euro; PO RPW 386,86 mln euro. W ramach PROW może trafić nawet ponad 276,21 mln euro.

Aby efektywnie wykorzystać środki instytucje zarządzające programami muszą szybko uruchamiać nabory w poszczególnych działaniach oraz sprawnie rozpatrywać wnioski i podpisywać umowy na realizację przedsięwzięć. Beneficjenci - Inwestorzy muszą skutecznie i sprawie przygotowywać cały proces inwestycyjny a szczególnie prace projektowe i związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Społeczeństwo musi potrafić znaleźć kompromis aby wiele inwestycji infrastrukturalnych takich jak drogi czy lotnisko mogło powstać. Nie należy skupiać się na rzeczach mało istotnych i blokować inwestycje albo powodować znaczny wzrost ich ceny lub kar z tytułu zrywania umów.

K.A. Proszę powiedzieć jako wicewojewoda i prezes PSL w podlaskim jak ma się koalicja z PO ?

W.Dz. Koalicja ma się w miarę dobrze, chociaż trzeba uczciwie powiedzieć występują też różnice zdań. Na początku mojego prezesowania Polskiemu Stronnictwu Ludowemu ustaliliśmy sobie z PO długookresowe cele do zrealizowania w ramach koalicji na szczeblu rządowym i samorządowym oraz ustaliliśmy wysokie standardy współpracy koalicyjnej. Przetrwaliśmy razem trudny okres w samorządzie województwa związany z próbą odwołania marszałka. Mam nadzieję, że władze PO nadal będą przestrzegać wcześniej ustalonych zasad współpracy koalicyjnej. Czasami mam takie odczucie jakby tego nie robiły. Natomiast pragnę wyraźnie podkreślić, że współpraca z Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno, w moim odczuciu układa się dobrze, mimo czasami różnic poglądów w ważnych sprawach ale wynikających też z różnic politycznych co jest naturalne. Współpraca z kierownictwem politycznym PO, często jest trudna, jest to trudny partner ale myślę, że interesy naszego województwa zwyciężą nad ewentualnym interesem partii, myślę o tej koalicyjnej.

K.A. Dziękuję bardzo za rozmowę !

W.Dz. Proszę bardzo i też dziękuję !

 

Wojciech Dzierzgowski
pt, 31 lipca 2009 18:31
Data ostatniej edycji: pt, 31 lipca 2009 19:10:47

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę