Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 22 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Rząd zdecydował, że ofiary nawałnic otrzymają odszkodowania

Rząd przyjął zasady udzielania pomocy poszkodowanym na odbudowę budynków mieszkalnych. Zasiłki będą wypłacane w wysokości 100 proc. kwoty straty oszacowanej przez rzeczoznawcę i potwierdzonej przez wojewodę. – To oznacza, że wszystkie straty będą przez Skarb Państwa zniwelowane – powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier Grzegorz Schetyna.

Jak podkreślił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, każdy kto był ubezpieczony otrzyma, oprócz pomocy rządowej w pełnej wysokości, także odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.
Wicepremier poinformował o uruchomieniu 25 mln zł z rezerwy celowej zgodnie z wnioskami wojewodów, którzy z własnych środków rozpoczęli wczoraj wypłatę zasiłków na zaspokojenie podstawowych potrzeb poszkodowanych. Jednocześnie wojewodowie 17 sierpnia 2008 r. rozpoczęli rozmieszczanie kontenerów mieszkalnych dla osób, które nie chcą opuszczać swoich posesji.
Dzisiaj prezes Rady Ministrów podpisał także rozporządzenie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Rozporządzenie w sposób maksymalny upraszcza procedurę odbudowy i remontów zniszczonych budynków.
Premier zobowiązał także ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedstawienia jutro zasad pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w zbiorach, inwentarzu i sprzęcie.
Rada Ministrów zapoznała się z informacją o skutkach przejścia przez niektóre województwa trąby powietrznej w dniach 15-16 sierpnia 2008 r. Rząd wyraża podziękowanie za ofiarność służbom walczącym ze skutkami żywiołu, zwłaszcza zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

 

 Gwałtowane burze z huraganowym wiatrem i gradobiciem, które przeszły nad Polską w dniach 15-16 sierpnia, spowodowały poważne zniszczenia budynków, blokady dróg i uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Państwowa Straż Pożarna interweniowała ok. 3 tys. razy. Działania służb polegały m.in. na: udrażnianiu szlaków komunikacyjnych, odgruzowywaniu, zabezpieczaniu zniszczonych budynków i rozbiórce uszkodzonych konstrukcji i wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń.
Najbardziej poszkodowane województwa:
• województwo śląskie – powiaty: lubliniecki, częstochowski, gliwicki,
• województwo opolskie – powiat strzelecki,
• województwo łódzkie – powiaty: radomszczański i piotrkowski.
Wieczorem i nocą 16 sierpnia br. przez teren województwa mazowieckiego (powiaty: sokołowski, siedlecki, ostrowski, węgrowski i łosicki) oraz podlaskiego (powiaty: zambrowski, wysokiński, białostocki i bielski) przeszły gwałtowne burze połączone z silnymi wiatrami.
W województwach i powiatach nawiedzonych przez nawałnice pracowały zespoły zarządzania kryzysowego. Na Śląsku skorzystano z pomocy wojska. Dla osób poszkodowanych przygotowano kontenery mieszkalne.
Rząd podjął działania, których celem jest udzielenie pomocy poszkodowanym. Przygotowano nowelizację rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, miejscowości, na terenie których można stosować ustawę z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
W budżecie państwa są środki na pokrycie szkód dotkniętych huraganem obiektów i budynków mieszkalnych. Obecnie, na podstawie pierwszych szacunków strat nadesłanych przez wojewodów, minister spraw wewnętrznych i administracji uruchomił 25 mln zł z rezerwy celowej na pomoc dla poszkodowanych. Wojewodowie skierowali do firm ubezpieczeniowych apel o maksymalne uproszczenie procedur i przyspieszenie wypłat odszkodowań.
Do czwartku 21 sierpnia br. zostanie ustalona dokładna liczba rodzin i osób poszkodowanych klęską. Na wypłatę zasiłków celowych dla tych osób przeznaczono obecnie 5 mln zł. Minister rolnictwa przygotuje projekt finansowania pomocy dla gospodarstw rolnych, które ucierpiały w wyniku przejścia trąby powietrznej. Została uruchomiona linia tanich kredytów. Będą one przeznaczone na odbudowę i remonty budynków i mieszkań. Różnicę między realnym oprocentowaniem a tym spłacanym przez kredytobiorcę będzie pokrywał budżet państwa.
Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać z rezerwy celowej budżetu państwa dotacje na konkretne zadania. Warunkiem jest złożenie wniosku zgodnie z uproszczonymi procedurami, które są podane na stronach internetowych MSWiA.

inf. Kancelaria Premiera RP 

 Ofiary nawałnic. MSWiA - „Pomagamy w 100 procentach”

Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Grzegorz Schetyna zapewnił o pomocy polskiego Rządu skierowanej do najbardziej potrzebujących poszkodowanych przez nawałnice.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rząd przyjął zasady udzielania pomocy poszkodowanym na odbudowę budynków mieszkalnych. Zasiłki będą wypłacane w wysokości 100 proc. kwoty straty oszacowanej przez rzeczoznawcę i potwierdzonej przez wojewodę.

- Pomagamy w 100 procentach, pomagamy naprawić dach czy budynki gospodarcze - zaznaczył wicepremier. - Oprócz tego osoby, których budynki były ubezpieczone otrzymają odszkodowania od ubezpieczycieli. Ubezpieczonych było 30-40 proc. budynków. To oznacza, że wszystkie straty będą przez Skarb Państwa zniwelowane – powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier Grzegorz Schetyna.

Wicepremier podkreślił, że poszkodowani przez trąbę powietrzną otrzymają odszkodowania w pełni pokrywające ich straty.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji poinformował o uruchomieniu 25 mln zł z rezerwy celowej zgodnie z wnioskami wojewodów, którzy z własnych środków rozpoczęli wczoraj wypłatę zasiłków na zaspokojenie podstawowych potrzeb poszkodowanych.

Koszty wypłacanych odszkodowań mają zamknąć się w kwocie 50 mln zł. Wicepremier podkreślił, że najważniejsze jest oszacowanie strat. Z 25 mln już wyasygnowanych 11 mln przeznaczono na naprawę szkód w woj. opolskim, 10,5 - śląskim, 3,5 - łódzkim i 1 mln podlaskim. 5 mln przeznaczono na zapomogi osobowe dla ludzi, którzy stracili majątek. Zapomogi wypłacane są od poniedziałku.

Jednocześnie wojewodowie 17 sierpnia 2008 r. rozpoczęli rozmieszczanie kontenerów mieszkalnych dla osób, które nie chcą opuszczać swoich posesji. Istotne dla akcji pomocy poszkodowanym, jest podpisanie dzisiaj przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Rozporządzenie w sposób maksymalny upraszcza procedurę odbudowy i remontów zniszczonych budynków.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rządu Premier zobowiązał także ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedstawienia jutro zasad pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w zbiorach, inwentarzu i sprzęcie. Rada Ministrów zapoznając się z informacją o skutkach przejścia przez niektóre województwa trąby powietrznej w dniach 15-16 sierpnia 2008 r., wyraziła podziękowanie za ofiarność służbom walczącym ze skutkami żywiołu, zwłaszcza zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

Odbudowa budynków mieszkalnych

W budżecie państwa zostały zabezpieczone środki na pokrycie powstałych szkód w budynkach mieszkalnych. Aktualnie, po pierwszych weryfikacjach strat, przeprowadzonych przez służby wojewodów oraz nadzór budowlany, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomił na ten cel z rezerwy celowej ponad 25 mln zł.

Zasiłki celowe dla poszkodowanych rodzin

Wojewodowie zwrócili się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych osób i rodzin. Liczba rodzin zostanie określona do czwartku 21.08. br. Na ten cel Rząd wstępnie zabezpieczył kwotę 5 mln zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb życiowych poszkodowanych rodzin. Pomoc jest udzielna na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej i jest przeznaczona dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych, w tym dokonać remontu lub odbudowy w oparciu o posiadane środki własne. Minister Rolnictwa przygotuje projekt finansowania pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej.

Odbudowa infrastruktury komunalnej

Uruchomiona została linia tanich preferencyjnych kredytów dla poszkodowanych, na odbudowę i remonty infrastruktury mieszkaniowej i gospodarczej. Różnice między realnym oprocentowaniem a spłacanym przez kredytobiorcę pokrywa skarb państwa.Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać, z rezerwy celowej budżetu państwa zapisanej na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych, dotacje celowe. Dotacje udzielane są na konkretne zadanie, określone we wniosku skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warunkiem uruchomienia pomocy na odbudowę infrastruktury komunalnej jest złożenie aplikacji, zgodnie z maksymalnie uproszczonymi zasadami i procedurami, dostępnymi na stronach internetowych MSWiA. Szczegółowe informacje dotyczące preferencyjnych kredytów znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.com.pl/oferta/klienci/ind_kredyt_kleska.jsp

na podst. MSWiA 

Wojciech Dzierzgowski
wt, 19 sierpnia 2008 21:31
Data ostatniej edycji: wt, 19 sierpnia 2008 21:44:18

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę