Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 25 marca 2023 napisz DONOS@

Podsumowanie akcji rozliczeniowej PIT (zasady ogólne) za rok 2007 2008.08.08

Ministerstwo Finansów podsumowało akcję PIT (zasady ogólne) za 2007 rok. Rozliczenia za 2007 r. dokonało ponad 25.146 tys. podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, tj. 477 tys. więcej niż za 2006 r. Podobnie jak za 2006 r., podatnicy dokonywali rozliczenia na czterech formularzach zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37, PIT-36L i PIT-38. Bezpośrednio w urzędach skarbowych rozliczyło się 18 896 tys. podatników (tj. o ok. 731 tys. więcej niż za 2006 r.). Przez płatników zostało rozliczonych ok. 6 251 tys. osób (tj. o 253 tys. mniej niż w 2006 r.) – co jest niewątpliwie konsekwencją większego niż przed rokiem zainteresowania ulgami podatkowymi, w tym ulgą z tytułu wychowywania dzieci. 2007 był pierwszym rokiem, w którym podatnicy korzystali z tego odliczenia.

W 2007 r. z podatku dochodowego, obliczanego według skali podatkowej (PIT-36 i PIT- 37), rozliczyło się 24.455 tys. podatników, tj. 391 tys. więcej niż przed rokiem. Dochody wykazało 24 185 tys. podatników, tj. ok. 99% podatników. Struktura podatników wg poszczególnych przedziałów skali podatkowej była następująca:

- I przedział skali

94,66 %

( 22 894 tys. podatników),

- II przedział skali

4,48 %

(1 083 tys. podatników),

- III przedział skali

0,86 %

(208 tys. podatników).

W porównaniu do 2006 r. nieznacznie wzrósł udział podatników I przedziału skali (w 2006 r. wynosił 93,34%) kosztem II i III przedziału, które wynosiły odpowiednio 5,54% i 1,12%. Przyczyniła się do tego m.in. zmiana parametrów skali podatkowej. W 2007 r. podwyższono z 37.024 zł do 43.405 zł próg dochodów, do których znajduje zastosowanie stawka 19% oraz z 74.048 zł do 85.528 zł próg dochodów stanowiący górną granicę dla stawki 30%. Stawka w wysokości 40% miała zastosowanie do dochodów przekraczających kwotę 85.528 zł. Również kwota zmniejszająca podatek wzrosła z 530,08 zł do 572,54 zł.

W 2007 r. z ulg i odliczeń skorzystało ogółem ok. 9,6 mln podatników, (podczas gdy w 2006 r. 6,3 mln podatników), w tym ok. 4 mln podatników skorzystało z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.
Łączna kwota zmniejszenia podatku z tytułu ulg wyniosła 6,7 mld zł (w 2006 r. – 1,6 mld zł), w tym z ulgi z tytułu wychowywania dzieci ponad 5,4 mld zł, pozostałych tytułów – 1,3 mld zł, z tego m.in. z tytułu wydatków:
- na cele rehabilitacyjne – 0,4 mld zł (wzrost o 0,09 mld zł),
- z tytułu użytkowania sieci Internet – 0,3 mld zł (wzrost o 0,08 mld zł),
- na cele mieszkaniowe (prawa nabyte) – 0,4 mld zł (spadek o 0,4 mld zł).

Z możliwości łącznego opodatkowania małżonków skorzystało 9,7 mln podatników, tj. o 211 tys. podatników więcej niż w 2006 r., a z preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci 0,5 mln podatników, tj. o 47 tys. mniej niż przed rokiem.
Podatek należny podatników opodatkowanych wg skali podatkowej wyniósł 34,4 mld zł, w tym podatników:

- I przedziału skali

20,5 mld zł

59,54%,

- II przedziału skali

7,1 mld zł

20,56%,

- III przedziału skali

6,8 mld zł

19,90%.

 
W porównaniu do 2006 r. podatek należny podatników opodatkowanych wg skali był niższy o 2,7 mld zł, co jest m.in. wynikiem zdecydowanie wyższych niż przed rokiem skutków ulg podatkowych.

Z opodatkowania na ogólnych zasadach wg stawki 19% skorzystało w 2007 r.:
 
- ok. 394 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej (PIT-36L), tj. ok. 66 tys. podatników więcej niż przed rokiem. Podatek należny tej grupy podatników wyniósł 12,1 mld zł i był wyższy od podatku należnego za 2006 r. o ok. 2,8 mld zł, co jest konsekwencją wzrostu dochodów tej grupy z 53,3 mld zł w 2006 r. do 68,8 mld zł w 2007 r.  
- ok. 298 tys. podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych bez pośrednictwa płatnika (w tym z giełdy) (PIT-38),  tj. ok. 21 tys. podatników więcej niż przed rokiem.  Podatek należny tej grupy podatników wyniósł 2,1 mld zł i był wyższy od podatku należnego za 2006 r. o ok. 0,4 mld zł.
 

Pełne opracowanie można pobrać tutaj.

na podst. inf. MF 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę