Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 28 września 2023 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z serwisu: www.kuria.lomza.pl

Zmiany w Kościele Łomżyńskim

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ - ZMIANY PERSONALNE CZ. I

I. GODNOŚCI
z dniem 8 kwietnia br.
* Ks. mgr Zygmunt Laskowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej
* Ks. dr Antoni Tomkiewicz - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej
* Ks. Wacław Grzybowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
* Ks. Józef Kacperski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
* Ks. mgr Witalis Łapiński - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
* Ks. Jerzy Średnicki - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej

II. NOMINACJE DO INSTYTUCJI CENTRALNYCH DIECEZJI

z dniem 12 stycznia br.
*Ks. prał. mgr Ludwik Brzostowski - przedłużenie nominacji na urząd Wikariusza Biskupiego ds. Duchowieństwa na okres 3 lat

z dniem 5 lutego br.
* Ks. mgr Dariusz Dąbrowski - koordynatorem diecezjalnym ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

z dniem 11 lutego br.
* Ks. mgr Krzysztof Knajp - praca w Sądzie Biskupim w Łomży

z dniem 7 kwietnia br.
Zespół ds. Renowacji Katedry Łomżyńskiej:
* Ks. prał. dr Tadeusz Bronakowski
* Ks. kan. mgr Marian Mieczkowski
* Ks. prał. mgr Ryszard Napiórkowski
* Ks. prał. dr Tadeusz Śliwowski

z dniem 25 sierpnia br.
* Ks. mgr Krzysztof Konopka - mianowany Obrońcą Węzła Małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Łomży
* Ks. mgr Krzysztof Knajp – mianowany drugim Notariuszem Sądu Biskupiego w Łomży


III. NOMINACJE NA DEKANALNYCH DUSZPASTERZY ROLNIKÓW

z dniem 14 stycznia br.
* Ks. kan. Tadeusz Śliwowski - zwolniony z funkcji Dekanalnego Duszp. Rolników w Dekanacie Czyżewskim
* Ks. kan. mgr Andrzej Kron - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Chorzelskim
* Ks. kan. Tadeusz Podbielski - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Czyżewskim
* Ks. Stanisław Bokiniec - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Jedwabińskim
* Ks. kan. Bogdan Malinowski - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Kolneńskim
* Ks. Antoni Mierzejewski - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Piątnickim
* Ks. kan. mgr Bogdan Najda - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Ostrołęckim Nawiedzenia NMP
* Ks. kan. Andrzej Golbiński - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Szepietowskim
* Ks. kan. Jerzy Średnicki - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Wysokomazowieckim
* Ks. Tadeusz Sołtysik - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Kadzidlańskim

z dniem 1 lipca br.
* Ks. kan. mgr Jan Paweł Płoński - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Łomżyńskim Katedralnym

IV. NOMINACJE DZIEKAŃSKIE I WICEDZIEKAŃSKIE

z dniem 1 lipca br.
* Ks. prał. dr Jan L. Grajewski, prob. par. pw. Trójcy Przenajśw. w Zambrowie – Dziekanem Dekanatu Zambrowskiego i Dziekanem Rejonowym Zambrowskiego Rejonu Duszpasterskiego
* Ks. kan. Stanisław Uradziński, proboszcz par. św. Anny w Kolnie - Dziekanem Dekanatu Kolneńskiego i Dziekanem Rejonowym Kolneńskiego Rejonu Duszpasterskiego

z dniem 22 lipca br.
* Ks. kan. Andrzej Golbiński, prob. par. Krasnosielc - Dziekanem Dekanatu Krasnosielckiego

z dniem 31 lipca br.
* Ks. kan. ppłk rez. Jan Mrowca, prob. par. Rzekuń - Dziekanem Dekanatu Rzekuńskiego

z dniem 23 sierpnia br.
* Ks. kan. mgr Stanisław Szymborski, prob. par. Łyse - Wicedziekanem Dekanatu Myszynieckiego

z dniem 28 sierpnia br.
* Ks. Zbigniew Jaroszewski, prob. par. Myszyniec - Dziekanem Dekanatu Myszynieckiego

z dniem 30 sierpnia br.
* Ks. kan. Antoni Bardłowski, prob. par. Szepietowo - Dziekanem Dekanatu Szepietowskiego

V. PRZENIESIENI NA EMERYTURĘ
z dniem 1 lipca br.
* Ks. prał. dr Henryk Gołaszewski, proboszcz parafii Trójcy Przenajśw. w Zambrowie (zam. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

z dniem 3 lipca br.
* Ks. prał. Czesław Głowicki, proboszcz parafii Długosiodło (zam. w domu plebanijnym w Długosiodle)

z dniem 22 lipca br.
* Ks. kan. Henryk Karwowski, proboszcz parafii Lubotyń (zam. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

z dniem 31 lipca br.
* Ks. prał. Piotr Łada, proboszcz parafii Rzekuń (zam. w domu parafialnym w Rzekuniu)

z dniem 17 sierpnia br.
* Ks. prał. mgr Stanisław Scech, proboszcz parafii Grabowo (zam.w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

z dniem 23 sierpnia br.
* Ks. kan. Józef Bagiński, proboszcz parafii Piekuty
* Ks. kan. Bronisław Gąsecki, proboszcz parafii Rzewnie (zam. w domu parafialnym w par. św. J. Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem)
* Ks. mgr Leszek Karczewski, proboszcz parafii Chlebiotki (zam. w Ełku)
* Ks. kan. Tadeusz Zaleski, proboszcz parafii Zalas (zam. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

z dniem 28 sierpnia br.
* Ks. prał. Zdzisław Mikołajczyk, proboszcz parafii Myszyniec (zam. w domu parafialnym w Myszyńcu)

z dniem 30 sierpnia br.
* Ks. kan. Marian Czerwiński, proboszcz parafii Szumowo (zam. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

VI. NOMINACJE I ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE

w dniach 7 lutego - 24 kwietnia br.
* Ks. prał. mgr Józef Wyzner - administratorem par. Bokiny

z dniem 14 maja br.
* Ks. Stanisław Dudek - zwolniony z urzędu proboszcza par. Bokiny

w dniach 14 maja - 26 czerwca br.
* Ks. Kanonik mgr Piotr Faltyn - administratorem par. Bokiny

w dniach 24 maja - 1 lipca br.
* Ks. mgr Roman Łempicki - administratorem par. Puchały

z dniem 26 czerwca br.
* Ks. Zdzisław Dylnicki, wik. par. św. Antoniego w Ostrołęce - proboszczem par. Bokiny

z dniem 1 lipca br.
* Ks. prał. dr Jan L. Grajewski, prob. par. pw. św. Anny w Kolnie - proboszczem par. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie
* Ks. kan. Stanisław Uradziński, prob. par. Zuzela - proboszczem par. św. Anny w Kolnie
* Ks. mgr Jerzy Krysztopa, wik. par. Dobrzyjałowo - proboszczem par. Zuzela
* Ks. Wojciech Stefaniak, prob. par. Dąbrowy - proboszczem par. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
* Ks. mgr Jan Kisłowski, wik. par. św. Wojciecha w Wyszkowie - proboszczem par. Dąbrowy
* Ks. mgr Jan Paweł Płoński, prob. par. Tabędz - proboszczem par. Puchały
* Ks. Jarosław Olszewski, wik. par. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce - proboszczem parafii Tabędz

z dniem 3 lipca br.
* Ks. kan. mgr Stanisław Marzec, prob. par. Szelków - proboszczem par. Długosiodło
* Ks. Marek Rogowski, Dyrektor Domu Rekol. w Szelkowie - proboszczem par. Szelków

z dniem 19 lipca br.
* Ks. Piotr Kapelański, kapelan szpitala w Ostrołęce - proboszczem par. Jasienica

z dniem 22 lipca br.
* Ks. kan. Jan Rogowski, prob. par. Krasnosielc - proboszczem par. Lubotyń
* Ks. kan. Andrzej Golbiński, prob. par. Kuczyn - proboszczem par. Krasnosielc
* Ks. Jan Marek Wróblewski, prob. par. Krysiaki - proboszczem par. Kuczyn
* Ks. kan. mgr Stanisław Szymborski, prob. par. Łyse, jednocześnie administratorem tymczasowym par. Krysiaki

z dniem 31 lipca br.
* Ks. kan. ppłk rez. Jan Mrowca, prob. par. Wygoda - proboszczem par. Rzekuń
* Ks. mgr Czesław Dygan, wik. par. św. Mich. Arch. w Łomży - proboszczem par. Wygoda

z dniem 17 sierpnia br.
* Ks. mgr Janusz Kubrak, prob. par. Osowiec - proboszczem par. Grabowo
* Ks. mgr Henryk Dąbrowski, wik. par. Rzekuń - proboszczem par. Osowiec

z dniem 23 sierpnia br.
* Ks. mgr Zbigniew Idzikowski, prob. par. Amelin - proboszczem par. Rzewnie
* Ks. mgr Szczepan Borkowski, wik. par. Czyżew - proboszczem par. Amelin
* Ks. Tadeusz Sołtysik, prob. par. Wach - proboszczem par. Piekuty
* Ks. mgr Stanisław Sutkowski, wik. par. Łomża (św. Brunona BM) - proboszczem par. Wach
* Ks. mgr Roman Ziemak, prob. par. Olszewka - proboszczem par. Zalas
* Ks. mgr Tadeusz Kaczyński II, wik. par. Goworowo - proboszczem par. Olszewka
* Ks. mgr Zbigniew Kuczewski, wik. par. Grajewo (Trójcy Przenajśw.) – proboszczem parafii Chlebiotki

z dniem 28 sierpnia br.
* Ks. Zbigniew Jaroszewski, prob. par. Ciechanowiec - proboszczem par. Myszyniec
* Ks. Jacek Schneider, prob. par. Łoje - proboszczem par. Ciechanowiec
* Ks. mgr Remigiusz Krajewski, wik par. Zambrów (Trójcy Przenajśw.) - proboszczem parafii Łoje

z dniem 30 sierpnia br.
* Ks. kan. Józef Żyłowski, prob. par. Szepietowo - proboszczem par. Szumowo
* Ks. kan. Antoni Bardłowski, prob. par. Baranowo - proboszczem par. Szepietowo
* Ks. Waldemar Heromiński, prob. par. Leman - proboszczem par. Baranowo
* Ks. Grzegorz Polesiński, wik. par. Andrzejewo - proboszczem par. Leman

z dniem 25 sierpnia br.
* Ks. dr Janusz Aptacy, wik. par. Łomża (św. Mich. Arch.) - rektorem kościoła w Gadomskich (Wykrocie)

VII. NOMINACJE WIKARIUSZOWSKIE
A) Zmiany wikariuszowskie

z dniem 1 lipca br.
- Ks. mgr Piotr Legacki z Kolna (św. Anny) - wikariuszem w Kolnie (Chrystusa Króla Wszechświata)
- Ks. dr Dariusz Wizner z Łomży - wikariuszem w Dobrzyjałowie

z dniem 1 sierpnia br.
- Ks. mgr Leszek Kamiński (Francja) - wikariuszem w Łomży (Krzyża Świętego)

z dniem 25 sierpnia br.
- Ks. mgr Franciszek Bieńkowski z Troszyna - wikariuszem w Kołakach Kościelnych
- Ks. mgr Andrzej Choromański - wikariuszem w Zambrowie (Trójcy Przenajświętszej)
- Ks. mgr Jacek Dąbrowski z Łap (Krzyża Św.) – wik. w Ostrołęce (św. Franciszka z Asyżu)
- Ks. Krzysztof Dąbrowski z Ostrołęki (Naw. NMP) - wikariuszem w Łomży (Krzyża Św.)
- Ks. Jan Domiński z Sokół - wikariuszem w Dąbrowie Wielkiej
- Ks. mgr Krzysztof Dylewski z Ostrołęki (św. Franciszka z Asyżu) - wikariuszem w Łysych
- Ks. Tadeusz Golon z Wizny - wikariuszem w Sokołach
- Ks. Jarosław Gołaszewski z Łysych - wikariuszem w Rzekuniu
- Ks. Gabriel Jastrzębski z Krasnosielca - wikariuszem w Zambrowie (Ducha Świętego)
- Ks. mgr Jerzy Kaczyński z Ostrowi Maz. (Chrystusa Dobr. Past.) - wik. w Wysokiem Maz. (św. Jana Chrzciciela)
- Ks. Zenon Kazimierczuk z Kulesz Kościelnych - wikariuszem w Płoniawach
- Ks. mgr Krzysztof Konopka z Radziłowa - wikariuszem w Małym Płocku
- Ks. Andrzej Kotarski z Kolna (św. Anny) - wikariuszem w Ostrołęce (św. Antoniego)
- Ks. mgr Dariusz Kotarski z Wysokiego Maz. (św. Jana Chrzciciela) - wikariuszem w Lubielu
- Ks. mgr Andrzej Kowalewski z Turośli - wikariuszem w Szumowie
- Ks. mgr Mirosław Kozłowski z Andrzejewa - wikariuszem w Ostrołęce (św. Antoniego)
- Ks. mgr Dariusz Krajewski z Kołak Kośc. - wikariuszem w Wysokiem Mazowieckiem (św. Ap. Piotra i Pawła)
- Ks. mgr Piotr Kurkowski z Myszyńca - wikariuszem w Ostrołęce (św. Franciszka z Asyżu)
- Ks. Stanisław Kuroś z Płoniaw - wikariuszem w Troszynie
- Ks. Cezary Ladziński z Ostrołęki (św. Franciszka z Asyżu) – wik. w Kuleszach Kośc.
- Ks. mgr Cezary Lipski z Łomży (Krzyża Św.) – wikariuszem w Ostrołęce (św. Antoniego)
- Ks. mgr Piotr Ogrodowicz z Jelonk - wikariuszem w Ostrołęce (NMP Królowej Rodzin)
- Ks. Stanisław Ołów z Chorzel - wikariuszem w Olszewie Borkach
- Ks. mgr Robert Pękała z Łap (Krzyża Świętego) - wikariuszem w Wyszonkach Kościelnych
- Ks. mgr Grzegorz Pęski z Ostrołęki (NMP Królowej Rodzin) - wikariuszem w Goworowie
- Ks. mgr Zbigniew Prusiński - wikariuszem w Grajewie (Trójcy Przenajświętszej)
- Ks. mgr Maciej Przygoda z Lachowa - wikariuszem w Kolnie (św. Anny)
- Ks. mgr Artur Rostkowski z Olszewa Borek - wikariuszem w Chorzelach
- Ks. mgr Artur Ryszewski z Wysokiego Maz. (św. Ap. Piotra i Pawła) - wik. w Łapach (Krzyża Świętego)
- Ks. Piotr Sitkiewicz z Ostrołęki (św. Antoniego ) - wikariuszem w Łomży (św. Brunona BM)
- Ks. mgr Grzegorz Stasiak - wikariuszem w Lachowie
- Ks. mgr Krzysztof Stępczyński z Wyszonk Kościelnych - wikariuszem w Szelkowie
- Ks. mgr Janusz Strzelczyk z Myszyńca - wikariuszem w Andrzejewie
- Ks. mgr Artur Szurawski z Ostrowi Maz. (Wniebow. NMP) – wik. w Łomży (par. Katedralna)
- Ks. mgr Robert Śliwowski z Wąsosza - wikariuszem w Ostrowi Maz. (Wniebowzięcia NMP)
- Ks. mgr Grzegorz Śniadach z Piątnicy - wikariuszem w Zambrowie (Ducha Świętego)
- Ks. Marek Średnicki z Jednorożca - wikariuszem w Wiźnie
- Ks. Andrzej Święciński z Italii - wikariuszem w Łomży (Miłosierdzia Bożego)
- Ks. mgr Dariusz Święcki z Zambrowa (Ducha Świętego) - wikariuszem w Wąsoszu
- Ks. Adam Wasilewski - wikariuszem w Turośli
- Ks. dr Krzysztof Wierzchoń z Łomży (Miłosierdzia Bożego ) - wikariuszem w Piątnicy
- Ks. mgr Adam Wiśniewski z Krasnosielca - wikariuszem w Łapach (Krzyża Świętego)
- Ks. dr Dariusz Zakrzewski z Zambrowa (Ducha Świętego) - wikariuszem w Radziłowie
- Ks. mgr Ryszard Żebrowski z Lubiela - wikariuszem w Andrzejewie

z dniem 25 sierpnia br.
- Ks. Stanisław Łapiński - pomoc duszp. w parafii Myszyniec
- Ks. Stefan Pupek - zwolniony z funkcji wikariusza w Łomży (Miłosierdzia Bożego) - pomoc duszp. w par. Miłosierdzia Bożego w Łomży

B) Neoprezbiterzy
z dniem 25 sierpnia br.

- Ks. mgr Sławomir Bartnicki - wikariuszem w Czyżewie
- Ks. mgr Piotr Burzyński - wikariuszem w Ostrołęce (Nawiedzenia NMP)
- Ks. mgr Łukasz Grabowski - wikariuszem w Jednorożcu
- Ks. mgr Dariusz Izbicki - wikariuszem w Ostrołęce (św. Franciszka z Asyżu)
- Ks. mgr Marek Kondratowicz - wikariuszem w Myszyńcu
- Ks. mgr Dawid Rosiński - wikariuszem w Grajewie (MB Nieustającej Pomocy)
- Ks. mgr Marcin Roszkowski - wikariuszem w Rzekuniu
- Ks. mgr Grzegorz Stankowski - wikariuszem w Wyszkowie (Świętej Rodziny)
- Ks. mgr Jarosław Truszkowski - wikariuszem w Jelonkach
- Ks. mgr Tomasz Tymiński - wikariuszem w Ostrowi Maz.(Chrystusa Dobrego Pasterza)
- Ks. mgr Marcin Loba - wikariuszem w Wyszkowie (św. Wojciecha)
- Ks. mgr Jarosław Traczyk - wikariuszem w Krasnosielcu
- Ks. mgr Jacek Rudawski - wikariuszem w Długosiodle

VIII. NOMINACJE KAPELAŃSKIE

z dniem 21 stycznia br.
* Ks. prał. Zdzisław Mikołajczyk - mianowany kapelanem Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Myszyńcu

z dniem 28 lutego br.
* Ks. Piotr Kapelański - mianowany kapelanem Hospicjum Domowego przy Prywatnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Beta" w Ostrołęce

z dniem 5 marca br.
* Ks. mgr Wiesław Białczak - mianowany kapelanem Związku Kurpiów w Diec. Łomżyńskiej

z dniem 7 kwietnia br.
* Ks. Krzysztof Ogrodnik - zwolniony z funkcji kapelana Hospicjum Św. Ducha w Łomży

z dniem 1 lipca br.
* Ks. prał. dr Jan L. Grajewski - zwolniony z funkcji kapelana Szpitala Ogólnego w Kolnie
* Ks. prob. Wojciech Stefaniak - mianowany kapelanem Szpitala Ogólnego w Kolnie

z dniem 31 lipca br.
* Ks. kan. ppłk rez. Jan Mrowca - zwolniony z funkcji kapelana Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
* Ks. mgr Czesław Dygan - mianowany kapelanem Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

z dniem 19 lipca br.
* Ks. Piotr Kapelański - zwolniony z funkcji kapelana Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce
* Ks. mgr Artur Michalak - mianowany kapelanem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce

IX. NOMINACJE I ZMIANY W PARAFIACH ZAKONNYCH

z dniem 26 czerwca br.
* O. Marcin Radomski OFM Cap - skierowany do domu zakonnego Ojców Kapucynów w Łomży

z dniem 16 lipca br.
* Ks. Tadeusz Szeszko - skierowany do domu zakonnego Księży Orionistów w Brańszczyku

X. SKIEROWANI DO PRACY DUSZPASTERSKIEJ ZA GRANICĄ

z dniem 17 lutego br.
* Ks. mgr Grzegorz Stasiak - do Diecezji Grodzieńskiej (Białoruś)

z dniem 1 lipca br.
* Ks. mgr Dariusz Kuligowski z Długosiodła - do Diecezji Charkowsko-Zaporozkiej (Ukraina)

z dniem 25 sierpnia br.
* Ks. mgr Andrzej Borkowski z Rzekunia - do Diecezji Brooklyn (USA)

XI. SKIEROWANI NA STUDIA SPECJALISTYCZNE

z dniem 1 lipca br.
* Ks. mgr Robert Czarnowski z par. Ostrołęka (św. Antoniego Padewskiego) – w Rzymie
* Ks. mgr Piotr Kownacki z par. Łomża (Krzyża Św.) - studia na Wydziale Teologicznym w Fuldzie z zakresu teologii pastoralnej

z dniem 25 sierpnia br.
* Ks. mgr Krzysztof Chodkowski z par Wyszków (św. Rodziny) – UKSW w Warszawie

XII. PRZYJĘCI DO DIECEZJI
z dniem 18 lutego br.
* Ks. Andrzej Traczyk - skierowany do pracy duszp. w Diecezji Witebskiej (Białoruś)

XIII. URLOPY
z dniem 1 sierpnia br.
* Ks. mgr Krzysztof Szakiel - roczny urlop zdrowotny

XIV. EKSKARDYNOWANI Z DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ
* Ks. mgr Mirosław Korenkiewicz – do Diecezji Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti (Italia) od dnia 8.04.br.

XV. ZMARLI W 2004 roku
* Ks. kan. Kazimierz Bórawski, zm.18.01. br.
* Ks. kan. Stanisław Falkowski, zm. 1.04. br.
* Ks. kan. Adam Grodzki, zm. 24.05. br.
* Ks. kan. Aleksander Brzozowski, zm.10.07. br.


**************************************************************

dnia 30 maja br.
Konsekracja kościoła parafialnego pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce

dnia 1 lipca br.
Została erygowana parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

Ks. Jan Sołowianiuk
Wikariusz Biskupi

Łomża, dnia 16 lipca 2004 r.
N. 1307/2004
230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę