Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 20 czerwca 2024 napisz DONOS@

Mało chętnych do pracy w komisjach wyborczych?

Zaledwie 298 kandydatów będzie zasiadało w obwodowych komisjach wyborczych na terenie miasta podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych 21 października. Teoretycznie w komisjach na terenie Łomży mogło „pracować” nawet o 65 osób więcej, ale nie było tylu chętnych... Zgodnie z prawem komisja taka może liczyć od 6 do 11 osób. W Łomży na 33 obwodowe komisje wyborcze żadna nie osiągnie maksymalnej liczebności.

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7
1/ Marcin PIENKOWSKI
2/ Helena Bożena WIECZOREK-STĘPIŃSKA
3/ Jolanta LUBAK
4/ Tadeusz TRUSZKOWSKI
5/ Katarzyna ZAWADZKA
6/ Izabela JANCZEWSKA
7/ Marian GRZYMAŁA
8/ Dorota GNIEDZIEJKO
9/ Jadwiga WYRWAS
10/ Teresa BRZÓSKA
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży, ul.Kopernika 16.
1/ Stanisław KOŃSKI
2/ Stanisława KORYTKOWSKA
3/ Renata ŚMIAROWSKA
4/ Janina KARPIŃSKA
5/ Teresa KOSTKA
6/ Zbigniew BRZÓSKO
7/ Czesława PIORUNEK
8/ Jadwiga ROMANOWSKA
9/ Bożena MILEWSKA
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży, Aleja Legionów 9.
1/ Irena KOWALEWSKA
2/ Irena STOKOWSKA
3/ Marek Jan ŚWIĘTOCHOWSKI
4/ Andrzej KARPIŃSKI
5/ Andrzej Jerzy KOSSAKOWSKI
6/ Aldona ZIENTALSKA
7/ Urszula SERAFIŃSKA
8/ Katarzyna WARDA
9/ Teresa KORYTKOWSKA
10/ Elżbieta PIKULIŃSKA
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w
Przedszkolu Niepublicznym „Mały Artysta” w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A.
1/ Barbara ŻUKOWSKA
2/ Adam WÓJCIK
3/ Wiesław Tadeusz ADAMCZYK
4/ Wioletta CHORĄŻEWICZ
5/ Natalia BRZÓSKO
6/ Irena GRABIAS
7/ Danuta KULCZYŃSKA
8/ Izabela Teresa KLIMCZAK
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.
1/ Wacław OSTROWSKI
2/ Mirosław GODLEWSKI
3/ Aleksandra LUTRZYKOWSKA
4/ Teresa ADAMCZYK
5/ Kamil KOSSAKOWSKI
6/ Mirosława BRZÓSKO
7/ Robert CZERWIŃSKI
8/ Zbigniew BRAJCZEWSKI
9/ Barbara WYKOWSKA
6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, Plac Kościuszki 3.
1/ Zofia WACHOWSKA
2/ Anna GODLEWSKA
3/ Anna KAMIŃSKA
4/ Bogusław KONDRATOWICZ
5/ Małgorzata TARNOWSKA
6/ Maria DANOWSKA
7/ Ryszard SIENKIEWICZ
8/ Joanna PLONA
9/ Józef PRZYBYLSKI
7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Senatorska 13.
1/Jadwiga ZALEWSKA
2/ Zofia TOMASIEWICZ
3/ Jadwiga DĘBSKA
4/ Anna KONDRATOWICZ
5/ Emilia JANKOWSKA
6/ Wojciech OŁTARZEWSKI
7/ Tadeusz KURKOWSKI
8/ Halina OSTASZ
9/ Urszula CHĘTNIK
8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Łomży, ul. M.Skłodowskiej – Curie 5.
1/ Marian PEŁKA
2/ Maria SKARDZIŃSKA
3/ Ewa ZAORSKA
4/ Eugeniusz MIODUSZEWSKI
5/ Anna JEWTIEJEW
6/ Tadeusz GROCHOWSKI
7/ Grażyna CZAJKOWSKA
8/ Tomasz WACHOWSKI
9/ Danuta RAINKO
9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Nadleśnictwie Łomża ul. Nowogrodzka 60,
1/ Grażyna GŁAŻEWSKA
2/ Dariusz FARYNA
3/ Stanisław CUKROWSKI
4/ Maria DARMETKO
5/ Hanna ZABŁOCKA
6/ Elżbieta GRUNWALD
7/ Antoni GARDOCKI
10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży ul. Polna 40a.
1/ Krystyna GOSIEWSKA
2/ Teresa Jadwiga CHOJNOWSKA
3/ Tadeusz KACZYŃSKI
4/ Iwona PIETRZYKOWSKA
5/ Dariusz DOMASIEWICZ
6/ Hanna Bożena WANIEWSKA
7/ Kazimierz ŚWIĘCIŃSKI
8/ Małgorzata PIETRUSEWICZ
11. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Łomży ul. Wojska Polskiego 161.
1/ Iwona Jadwiga ORŁOWSKA
2/ Lidia Irena KOBYLIŃSKA
3/ Urszula SZOSTAK
4/ Wiesław Zygmunt KONOPKA
5/ Zdzisława NOSEK
6/ Bogumiła RYBICKA
7/ Bogumiła MATULEWICZ
8/ Janusz MIECZKOWSKI
12. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 z siedzibą w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji, Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9.
1/ Anna ZEGAROW
2/ Andrzej SIENKIEWICZ
3/ Anna BOGNACKA
4/ Sławomir ŚLEDZIEWSKI
5/ Stanisław DARMETKO
6/ Grażyna BANACH
7/ Mieczysław CHOCIANOWICZ
8/ Bogusław SZCZECH
13. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 z siedzibą w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego S.A. w Łomży ul. Poznańska 121.
1/ Urszula PŁOSKA-MALICKA
2/ Izabela ZAKRZEWSKA
3/ Marcin CHRAPOWICZ
4/ Tomasz CZYŻEWSKI
5/ Lech ŚLESZYŃSKI
6/ Krystyna WŁODKOWSKA
7/ Zdzisław SULKOWSKI
8/ Joanna BUŹNIAK
14. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 z siedzibą w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Słoneczko” Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży ul.
Spółdzielcza 74.
1/ Danuta ŻUKOWSKA
2/ Zofia Anna URBANOWSKA
3/ Krystyna BILEWICZ
4/ Anetta ZALEWSKA
5/ Alicja JURKOWSKA
6/ Zdzisław KOZŁOWSKI
7/ Elżbieta SOBCZYŃSKA
8/ Maria BUDRIK
9/ Robert NAREWSKI
10/ Bogusława CYMEK
15. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży, ul. Mickiewicza 6.
1/ Krzysztof PADUCH
2/ Krystyna Maria CHOJNOWSKA
3/ Magdalena KRYSTOSIAK
4/ Barbara NIEDŹWIECKA
5/ Dorota ZAMOJCIN
6/ Anna KOZŁOWSKA
7/ Stefan OLSZEWSKI
8/ Grażyna CHROMIŃSKA
9/ Irena SOKOŁOWSKA
10/ Hanna KICAŁA
16. Obwodowa komisja Wyborcza Nr 16 z siedzibą w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium, Języków Obcych w Łomży ul. Reymonta 4.
1/ Stanisław ŻUKOWSKI
2/ Grzegorz WAŁKUSKI
3/ Helena DŁUGOZIMA
4/ Małgorzata SIENICKA
5/ Urszula KOZŁOWSKA
6/ Edward JAROTA
7/ Leszek GOŁASZEWSKI
8/ Zofia JANISZEWSKA
9/ Marzenna SAWICKA
17. Obwodowa Komisja WyborczaNr 17 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9.
1/ Antoni PŁASKOCIŃSKI
2/ Elżbieta NAROLEWSKA
3/ Zofia LECH-KOWALCZYK
4/ Krzysztof CHEŁSTOWSKI
5/ Marcin BUKOWSKI
6/ Edyta KOZŁOWSKA
7/ Alina MASZKOWSKA
8/ Elżbieta LEWANDOWSKA
9/ Teresa SAMLUK
10/ Dorota GADZIŃSKA
18. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Łomży ul. Prusa 11A.
1/ Marzanna PADUCH
2/ Elżbieta Halina KIRCHNER
3/ Anna Mirosława CICHOCKA
4/ Monika PRZEŹDZIECKA
5/ Beata KUCZEK
6/ Paweł KOZŁOWSKI
7/ Agnieszka BIENIEK
8/ Maria Franciszka SZULC
9/ Justyna WASILCZYK
10/ Marianna GIEROS
19. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 z siedzibą w Świetlicy Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży ul. Konstytucji 3 Maja 2.
1/ Henryka KRYSTOWCZYK
2/ Andrzej OLSZEWSKI
3/ Agnieszka BAGIŃSKA
4/ Karolina KONERT
5/ Marta MILEWSKA
6/ Anna POGROSZEWSKA
7/ Kazimierz Jan KĘPCZYŃSKI
8/ Ewa BIAŁEK
9/ Ewa KOMOROWSKA
10/ Barbara SUPIŃSKA
20. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 z siedzibą w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.
1/ Zofia KUCZYŃSKA
2/ Urszula PIOTROWSKA
3/ Emilia KRZYSZKOWSKA
4/ Dorota DOMAŃSKA
5/ Sylwia KACPRZYK
6/ Piotr POGROSZEWSKI
7/ Dorota Hanna JAWOROWSKA
8/ Andrzej GARCZEWSKI
9/ Agnieszka KENIGSMAN
10/ Bożena KOŁOTA
21.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży, ul. Niemcewicza 17.
1/ Grażyna JANCZEWSKA
2/ Halina ALEKSANDROWICZ
3/ Dorota GAWĘCKA
4/ Justyna ŻELAZNA
5/ Agnieszka SERAFIŃSKA
6/ Teresa SZABŁOWSKA
7/ Kinga KISIEL
8/ Beata WĄDOŁOWSKA
9/ Jerzy WŁODKOWSKI
22.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży, ul. Niemcewicza 17.
1/ Małgorzata LESIŃSKA
2/ Elżbieta PRZECHODZKA
3/ Bożena LEOŃCZAK
4/ Emilia CHEŁSTOWSKA
5/ Krzysztof SERAFIŃSKI
6/ Ewelina WAWRZYNIAK
7/ Iwona CHMIELEWSKA-MATYJASZCZYK
8/ Jerzy CHOJNOWSKI
9/ Krystyna BŁOŃSKA
10/ Jadwiga KIREJCZYK
23.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23 z siedzibą w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej, „PERSPEKTYWA” w Łomży ul. Kazańska 1.
1/ Anna MATUSZELAŃSKA
2/ Barbara M. RYTELEWSKA
3/ Irena ROGIŃSKA
4/ Maria Aleksandra KOTOWSKA
5/ Łukasz KOMOROWSKI
6/ Daniel JANKOWSKI
7/ Ewa WRÓBLEWSKA
8/ Celina MATEJKOWSKA
9/ Anna GERŁOWSKA-KRYSTOSIAK
24.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24 z siedzibą w Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA”, w Łomży ul. Kazańska 1.
1/Irena MATUSZELAŃSKA
2/ Alicja DROŻYNER
3/ Wiesława GIBES
4/ Justyna MUSZYŃSKA
5/ Wojciech PRZESTRZELSKI
6/ Barbara Elżbieta SŁOWIKOWSKA
7/ Elżbieta PIEKARSKA
8/ Mirosława WASIK
9/ Danuta TRYC
25.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12.
1/ Janina KORYTKOWSKA
2/ Małgorzata MŁYNARCZYK
3/ Tomasz ZYSKOWSKI
4/ Kamil LIPIŃSKI
5/ Kamil FENZ
6/ Elżbieta JAROTA
7/ Barbara FABIN
8/ Kamil LASKOWSKI
9/ Ewa GIERŁOWSKA
26.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12.
1/ Anna PRZYCHODZEŃ
2/ Zofia KUROWSKA
3/ Dorota BOGUSZ
4/ Marta BOROŃSKA
5/ Łukasz ŚWIĘCKI
6/ Katarzyna HOŁOWNIA
7/ Agnieszka KARWOWSKA
8/ Karol PIEKARSKI
9/ Regina WĄDOŁOWSKA
10/ Dorota MĘŻEŃSKA
27. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.
1/ Barbara KACZMARCZYK
2/ Henryk ZABIELSKI
3/ Sylwia FILIPKOWSKA
4/ Mariusz DZIUBIŃSKI
5/ Alina KOMOROWSKA
6/ Marzena MIECZKOWSKA
7/ Daniel PIEKARSKI
8/ Justyna MARCIŃCZYK
9/ Magdalena WYSOCKA
28. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.
1/ Bożena RZADKOWSKA
2/ Elżbieta SULKOWSKA
3/ Hanna WYKOWSKA
4/ Michał BOROŃSKI
5/ Maciej MILEWSKI
6/ Halina MIECZKOWSKA
7/ Katarzyna LUTOSTAŃSKA
8/ Halina GODLEWSKA
9/ Grażyna Maria NOWICKA
29 .Obwodowa komisja Wyborcza Nr 29 z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, ul. Nowogrodzka 4.
1/Marzena MILEWSKA
2/ Wioleta SKARADZIŃSKA
3/ Janusz NOWICKI
4/ Maciej KILJAN
5/ Barbara BEKIER
6/ Magdalena KUCZYŃSKA
7/ Grażyna NOWACKA-BORUSIEWICZ
8/ Barbara BRZEZIŃSKA
30 .Obwodowa komisja Wyborcza Nr 30 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a
1/ Anna Zuzanna ŻELACHOWSKA
2/ Jerzy MASZKOWSKI
3/ Tadeusz ŻELAZNY
4/ Kazimierz SOKOŁOWSKI
5/ Sylwia CHOJNOWSKA
6/ Krzysztof JADACKI
7/ Irena JANCZEWSKA

31 .Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 31 z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ul. Piłsudskiego 11.
1/ Ewa BAŃKOWSKA
2/ Krzysztof BLUSIEWICZ
3/ Natalia KOWALCZYK
4/ Teresa CHMIELEWSKA
5/ Halina CHOJNOWSKA
6/ Wojciech KOŁODZIEJCZYK
7/ Halina LUTOSTAŃSKA
8/ Kazimierz MIERZEJEWSKI
9/ Krystyna CHRZANOWSKA
32 .Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 32 z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Pawilon Zakaźny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
1/ Grażyna MALISZEWSKA
2/ Jakub MAĆKOWSKI
3/ Sławomir HILARCZUK
4/ Hanna NOWICKA
5/ Ewelina JURKOWSKA
6/ Ryszard KOLASIŃSKI
7/ Ewa GROCHOWSKA
8/ Alicja TOMASZUK
9/ Małgorzata GADZIŃSKA
10/ Barbara KUŚMIREK
33 .Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 33 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39
1/ Elżbieta PRÓSZYŃSKA
2/ Ewa DĘBSKA
3/ Grażyna TABĘDZKA
4/ Alicja Teresa LESZCZYŃSKA
5/ Edyta ŚLEDZIEWSKA
6/ Stanisław ŁAPIŃSKI
7/ Andrzej CZECHOWSKI
8/ Jadwiga LUBAK
9/ Agnieszka ŚLEDZIEWSKA

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę