Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 13 czerwca 2024 napisz DONOS@

Jubileusz 100 lat OSP w Piątnicy

Od 100 lat druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy, wierni swemu zawołaniu „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, niosą pomoc i ratunek mieszkańcom gminy, sąsiadom i łomżyniakom. „Jesteście Państwo niezastąpieni, wyjątkowi i niezawodni we wszystkich trudnych momentach” - chwalił wójt Gminy Piątnica Krzysztof Kozicki.

W niedzielę 19 maja 2024 roku mszą świętą w kościele parafialnym rozpoczęli druhny i druhowie świętowanie Dnia Strażaka, które połączono z obchodami 100 lat powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy.

- Od 100 lat na naszej Ziemi Piątnickiej gromadzą się ludzie, różnego wieku, różnych zawodów, których łączy nie tylko piękny lśniący mundur z okazji Dnia Strażaka czy innych uroczystości, łączy poczucie odpowiedzialności za innych – mówił proboszcz parafii w Piątnicy ks. Szczepan Dobecki. - Dziś mamy okazję ich uczcić i im za to podziękować. Drodzy Druhny i Druhowie, jesteśmy wam wdzięczni za każdą pomoc. Niech Pan Bóg zachowuje Was w zdrowiu i strzeże przed niebezpieczeństwami. My jako społeczność dziękujemy Wam za wszystko co robicie dla drugiego człowieka i dla nas wszystkich, dla naszej małej ojczyzny i naszej parafii.

By podkreślić wagę wydarzenia Prezes OSP w Piątnicy Antoni Włodkowski ufundował i przekazał parafii obraz św. Floriana. Z kolei druhowie: Mariusz Siwik, Piotr Florczyk i Artur Kownacki ufundowali figurkę św. Floriana ustawiono na półce przed wejściem do remizy. Poniżej zawisła tablica: „W hołdzie strażakom, założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy za bezinteresowna pomoc bliźniemu i człowieczeństwu w 100. rocznicę powstania. Piątnica Poduchowna, 19.05.2024 r.” 

Tablicę ufundowała Gmina Piątnica i jest ona – jak mówił wójt Krzysztof Kozicki - znakiem i podziękowaniem społeczeństwa Gminy Piątnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy z okazji 100-lecia powstania. W ten sposób chcemy oddać cześć, honor i pamięć założycielom, i wszystkim kontynuatorom Ochotniczej Straży Pożarnej za ich wierną służbę przez 100 lat.

Podczas oficjalnych uroczystości, które odbyły się na placu manewrowym między remizą a żłobkiem, wójt Kozicki w imieniu mieszkańców dziękował „za trud służby, za ratowanie ludzkiego życia, za ofiarność, za niezwykłe oddanie służbie Bogu, Polsce, ale przede wszystkim zwykłemu człowiekowi, którego życie zdrowie i mienie na co dzień swoim wysiłkiem ratujecie i zabezpieczacie”. „Jesteście niezwykle szanowani i lubiani”. Przypomniał, że strażak to wzór, to człowiek godny zaufania. Ktoś, kogo się podziwia za bohaterstwo, za odwagę i dlatego w jego ocenie większość młodych chłopców w dzieciństwie chciało być strażakiem.

Poseł Jarosław Zieliński, były wiceminister odpowiedzialny za straże pożarne podkreślał skuteczność 3 programów rządów PiS w poprawę posiadanego sprzętu. Podkreślał profesjonalizm i empatię ratowników. „To jest też rodzaj patriotyzmu” - podsumował. 

- Po raz kolejny udowadniacie, że żaden żywioł nie jest wam obcy. Żar leje się z nieba, a wy stoicie na posterunku - mówiła wicestarosta łomżyńska Anna Gawrych po ponad godzinnej uroczystości. Przypomniała, że dzisiaj społeczeństwo nie wyobraża sobie swojego funkcjonowania bez strażaków w przestrzeni publicznej. „Ja sobie nie wyobrażam. Strażak to ostoja, męstwo, odwaga, siła, poczucie bezpieczeństwa”. 

Członek Zarządu oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP  Zenon Białobrzeski życzył, aby „następne lata bezpiecznie służyli swojemu społeczeństwu”. Chwalił, że wszystkie jednostki Gminy Piątnica stanowią taki oddział, że drugiego takiego silnego do ochrony własnych terenów w województwie nie ma, a i w Polsce  niewiele by się takich gmin znalazło. Gratulacje jubilatce przesłał Komendant Główny PSP nadbrygadier Mariusz Feltynowski oraz Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Waldemar Pawlak. Na części uroczystości obecny był także poseł Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. 

Nadleśniczy łomżyński Dariusz Godlewski przypomniał, że strażak walczy z żywiołami i potrafi je  opanować. Życzył, żeby „żywioły sprawiały jak najmniej problemów”. 

„Każde pokolenie strażaków dokładało swoją małą cegiełkę do budowy tego czym jesteście dzisiaj” - dodawał Artur Wierzbowski, Prezes Zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

„Niech każdy Państwa wyjazd przynosi ulgę zagrożonym i kończy się szczęśliwym powrotem” - życzyła mieszkanka Piątnicy Magdalena Mrozek, a dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Edyta Brzozowska przypomniała maksymę Einsteina, że „tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

Początki ...

Pierwsza próba organizacji jednostki z inicjatywy druha Jana Bielawskiego, członka OSP Łomża i mieszkańca Piątnicy, została podjęta jesienią 1923 roku – przypomniał obecny prezes OSP w Piątnicy Antoni Włodkowski. Ostatecznie w listopadzie 1924 roku, na pierwszym zebraniu organizacyjnym została powołana Ochotnicza Straż Pożarna w Piątnicy, a liczyła 30 członków. Naczelnikiem został druh Jan Bielawski. W 1926 roku jednostka dzięki pomocy OSP Łomża i społeczeństwa gminy posiadała wóz sprzętowy konny, dwie beczki, niezbędny sprzęt i pompę ręczną. W latach 1927-28 ze składek ludności i dotacji gminy Drozdowo z siedzibą w Piątnicy na placu wydzielonym z ogrodu szkolnego zbudowano drewnianą remizo-świetlicę. Mieszkańcy gminy dali drewno i społecznie przy niej pracowali. W 1938 roku jednostka posiadała motopompę i inny sprzęt co jak przypomniał druh Antoni Włodkowski, pozwoliło brać udział w gaszeniu pożarów na terenie gminy i na terenie Łomży. 

Po wybuchu II wojny światowej cały sprzęt pożarniczy padł łupem wojsk sowieckich, a remiza wraz ze znajdującym się w środku sztandarem została spalona. Jednostkę reaktywowano w 1945 roku. Prezesem został druh Kazimierz Kamiński, naczelnikiem druh Jakub Obrycki a jego zastępcą Józef Niklewicz, późniejszy wieloletni Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Łomży. Na potrzeby strażaków zaadoptowano barak drewniany. Po reorganizacji straży w 1959 roku, wielu członków opuściło jej szeregi. Ożywienie przyszło z wyborem druha Wiktora Makowskiego, który funkcje pełnił do 1970 roku. W 1957 roku powołano komitet budowy remizo-świetlicy, którą budowało społeczeństwo przy wsparciu gromadzkiej i powiatowej Rady Narodowej. Prezes Włodkowski przypomniał, że kłopoty finansowe sprawiły, że budowa trwała wiele lat. Ostatecznie  zakończono ją w 1967 roku, a budynek do dziś używany jest przez strażaków, bibliotekę i Gminny Ośrodek Kultury. Tego też roku OSP w Piątnicy jako pierwszy na terenie gminy otrzymało samochód pożarniczy Star 25. W 1974 roku jednostka na swoje pięćdziesięciolecie ponownie otrzymała sztandar. W 1994 roku po zmianach ustrojowych społeczeństwo ufundowało trzeci sztandar, zgodnie z nowo obowiązującym wzorem. 

Od 1995 roku jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Dziś na wyposażeniu posiada dwa ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze marki Scania oraz łódź ratowniczą. Jednostka liczy 42 członków, wszyscy czynni i przeszkoleni strażacy. Operują na terenie gminy Piątnica, wspomagają sąsiednie samorządy, a także akcje ratownicze na terenie  Miasta Łomża. OSP w Piątnicy znajduje się w czołówce województwa pod względem ilości wyjazdów. Sztandar OSP w Piątnicy odznaczono złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 

W Gminie Piątnica jest obecnie 17 jednostek OSP. 

Dzień Strażaka oraz jubileusz 100-lecia to czas życzeń i gratulacji. Przy tej okazji wiele druhen i druhów otrzymało medale i odznaczenia. 

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną w Piątnicy złotym znakiem związku.

Złotą odznakę ZOSPRP otrzymał druh Mariusz Siwik, a medal honorowy Bolesława Chomicza wręczono druhowi Antoniemu Włodkowskiemu. „Za zasługi dla pożarnictwa” wielu członków jednostki otrzymało złote, srebrne i brązowe medale. 

Srebrne Odznaki Honorowe Podlaski Krzyż Floriański otrzymali druhowie: Mariusz Florczyk, Artur Kownacki i Janusz Mieczkowski. Z kolei brązowymi odznaczono druhów: Grzegorza Bieńczyka, Piotra Florczyka i Wiesław Olbrysia.

Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono druhowi Hubertowi Bagińskiemu i druhowi Piotrowi Mrozkowi. 

Przekrój pokoleń strażaków ochotników OSP w Piątnicy pięknie uwidocznił się podczas uhonorowania ich za wysługę lat. Odznakę za 50 lat służby odebrał prezes Antoni Włodkowski. Odznakę za 45 lat służby odebrał druh Mariusz Florczyk, a druha Piotra Florczyka uhonorowano odznaką 40 lat wysługi. Wśród najmłodszych tj. 5 lat wysługi byli druhowie: Hubert Bagiński, Marcin Dębowski, Mateusz Jackowski, Mateusz Kownacki, Piotr Kurzątkowski i Piotr Mrozek. 

 

Foto:
Foto: Druh Piotr Florczyk
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto: Prezes OSP w Piątnicy Antoni Włodkowski
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę