Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 04 czerwca 2023 napisz DONOS@

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Północno Mazowieckie w Ł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1) dalej Rozporządzenie, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży z siedzibą w Łomży pod adresem ul. Dworna 22c, 18-400 Łomża, tel. 86 216 64 87, e-mail: mpml@o2.pl

 • Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: tadeusz_michalowski1@wp.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 • wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności artystycznej (Ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) ,

 • ochrony bezpieczeństwa i porządku w obiekcie – monitoring wizyjny (podstawa prawna: art.6, ust 1, lit. f RODO).

 • W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane dotyczące wizerunku osób z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 2 miesięcy od dnia nagrania.

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych,

 • prawo do sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z obowiązującym prawem  Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży, nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas wystaw,  uroczystości i innych wydarzen itp., a następnie ich zamieszczanie w Internecie.

Grzegorz Gwizdon
cz, 05 marca 2020 12:40
Data ostatniej edycji: cz, 05 marca 2020 12:47:08

 


Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

18-400 Łomża
ul. Dworna 22
tel./fax. (086) 2166487, 2162816

 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę