sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@

Zarządzenie Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży z dnia 4.01.2016 r.

zgodnie z art. 10 punkt 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. poz. 987, z późn. zm.) W sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp do muzeum oraz dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, zarządzam co następuje:

 

I. Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

 

1. dzieciom do lat 7, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

2. emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom oraz wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich,

4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

5. kombatantom,

6. radnym Rady Miasta.

 

III. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie za wstęp okazuje upoważnionemu pracownikowi ważny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi z opłat za wstęp wraz z dowodem osobistym, lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

 

IV. Wstęp nieodpłatny na wystawy stałe:

Muzeum w Łomży - czwartek

Skansen Kurpiowski Nowogród - poniedziałek

 


 


Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

18-400 Łomża
ul. Dworna 22
tel./fax. (086) 2166487, 2162816

 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0