Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 21 lutego 2024 napisz DONOS@

Zarządzenie Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego z dnia 18.12.2018 roku.

Z dniem 1.01.2019 r. załącznik do Zarządzenia z dnia 20.12.2010 r. otrzymuje brzmienie. Ceny podane są w kwocie brutto, obok % podatku VAT

 

1. Bilety wstępu

Łomża – Muzeum

Wystawy czasowe

Bilet normalny - 7 zł 8%

Bilet ulgowy - 4 zł 8%

Karta Dużej Rodziny (KDR) – bilet wstępu 2 zł 8 %

Karta Seniora (KS) - bilet wstępu - 2 zł 8%

Wystawy stałe

Historia Miasta

Bilet normalny - 4 zł 8%

Bilet ulgowy - 3 zł 8%

Lampy naftowe

Bilet normalny - 4 zł 8%

Bilet ulgowy - 3 zł 8%

Rzeźba i bursztyn kurpiowski

Bilet normalny - 4 zł 8 %
Bilet ulgowy - 3 zł 8%

KDR i KS - bilet wstępu na jedną wystawę stałą - 2 zł 8%

2. Bilet wstępu na wszystkie wystawy (czasowe i stałe) – 14 zł 8 %


Łomża - Galeria Sztuki Współczesnej

Bilet normalny – 3 zł 8%

Bilet ulgowy - 1,50 zł 8%

Bilet wstępu do galerii ( inne wydarzenia) - 6 zł 8%

 

KDR i KS - bilet wstępu na jedną wystawę stałą - 2 zł 8%

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Uchwałą Rady Miejskiej użytkownik korzystający
z ulg wynikających z KDR zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Korzystający z ulg wynikających z Karty Seniora zobowiązany jest przedstawić Kartę wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość i wiek.

Bilety wstępu do muzeum ( inne wydarzenia) – Muzeum, Galeria, Skansen

Bilet wstępu do muzeum - 7 zł 8%

Bilet wstępu na warsztaty plenerowe – 15 zł 8%

Bilet wstępu do muzeum okazjonalny - 1 zł 8%

Decyzje o wydawaniu biletu okazjonalnego podejmuje Dyrektor Muzeum.

 

Nowogród – Skansen Kurpiowski

Bilet normalny – 8 zł

Bilet normalny - z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (minimum 10 osób) -10 zł

Bilet ulgowy – 6 zł

Bilet ulgowy - 8 zł z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (minimum 10 osób)

Bilet wstępu indywidualny (do 10 osób) z przewodnikiem – 50 zł

Bilet wstępu spacerowy – 3,0 zł

Bilet grupowy – spotkanie z twórcą ludowym, grupa do 10 osób – 240 zł

Bilet grupowy – spotkanie z twórcą ludowym, grupa od 10 do 25 osób – 320 zł

Wszystkie pozycje zawierają 8% VAT.

Wstęp nieodpłatny na wystawy stałe:

 1. Muzeum w Łomży – czwartek

 2. Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie – poniedziałek, zwiedzanie bez wystaw we wnętrzach

2. Wynajem terenu Skansenu w Nowogrodzie, do sesji fotografii i filmowania uroczystości
okolicznościowych – nowożeńcy, wesela, uroczystości rodzinne itp., przez osoby prywatne,
i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, komercyjnej - 60 zł za godzinę (23%) plus bilet wstępu od osoby.

 

3. Użyczanie, wypożyczanie muzealiów, archiwaliów i innych obiektów muzealnych przez inne
instytucje niż muzea (między innymi w telewizji i filmie) do 10% wartości (wg aktualnej
wyceny obiektu) .

4. Przygotowanie muzealiów, archiwaliów i innych obiektów muzealnych do wypożyczenia
– każdorazowo wg umowy (23%).

Nie pobiera się opłat za wypożyczenie muzealiów między muzeami krajowymi oraz pod
warunkiem wzajemności między muzeami z siedzibą w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.

5. Wykonywanie zabiegów konserwatorskich, ratowniczych, bieżących – każdorazowo wg umowy (23%).

6. Udzielanie konsultacji i kwerend – za 1 godz. pracy 15 zł (23%).

7. Wykonanie odbitki kserograficznej:

Format A – 4

 • 1 strona – 30 gr. (23%)

 • 2 strony – 35 gr. (23%)

Format A – 3

 • 1 strona – 60 gr. (23%)

 • 2 strony – 70 gr. (23%)

 

8. Wykonanie przegrania materiału fotograficznego na nośnik informatyczny z negatywu
przechowywanego w archiwum pracowni fotograficznej bez prawa publikacji – wg umowy (23%)

 

9. Wynajem obiektu muzealnego do fotografowania przez fotografa spoza Muzeum bez prawa
publikacji:

 • 1 obiekt fotografowany w świetle dziennym – 18 zł (23%).

 • 1 obiekt fotografowany w świetle sztucznym – 35 zł (23%).

10. Wykonanie przegrania materiału fotograficznego na nośnik informatyczny z prawem do
publikacji - według zawartej każdorazowo umowy – (23%)

11. Wynajem pomieszczeń i terenu do wykonywania zdjęć reklamowych (fotograficznych)
i realizacji programów telewizyjnych (oprócz programów informacyjnych) :

 • zdjęcia na terenie Muzeum, Skansenu – 60 zł za godz. – (23%)

 • zdjęcia z wykorzystaniem wnętrz i eksponatów – 80 zł za godz. – (23%)

12. Wynajem terenu, wnętrz Muzeum, Skansenu do realizacji zdjęć do filmów telewizyjnych oraz filmów fabularnych wg umowy – (23%)

13. Opłata za wynajem:

 • chata Cepelii – 80 zł za dobę (23%)

 • chałupa z Łysych – 15 zł za osobę / doba (23%)

14. Opłata za wynajem sali:

 • jedna sala wystawowo-edukacyjna w Łomży – 50 zł za godzinę (23%)

 • dwie sale wystawowo-edukacyjne – 100 zł za godzinę (23%)

 • sala kominkowa w Skansenie – 50 zł za godzinę (23%)

 • wynajem jednej sali w Galerii Sztuki Współczesnej – 55 zł za godzinę (23%)

 • wynajem dwóch sal – 100 zł za godzinę (23%)

15. Wynajem pomieszczeń i terenu muzealnego na spotkanie regionalne, oświatowe, edukacyjne,
itp. zgodnie z zamówieniem - cena umowna (23%)

16. Wynajem sprzętu wystawienniczego – według zawieranej każdorazowo umowy (23%)

17. Wynajem pojazdów:

 • ciągnik Zetor – 30 zł za godzinę (23%)

 • pracownicy – 20 zł za godzinę (23%)

18. Wynajem terenu na postawienie stoiska, zajęcie miejsca, ognisko(nie dotyczy twórców ludowych podczas imprez folklorystycznych):

 • stoisko małe – 25 zł (23%)

 • stoisko duże – 40 zł (23%)

 • stoisko inne - według umowy

 • ognisko – 70 zł (23%)

Opłaty ulgowe za wstępu do Muzeum przysługują osobom określonym w Zarządzenie Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży z dnia 4.01.2016 r. zgodnie z art. 10 pkt 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. poz. 987, z późn. zm.) w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp do muzeum oraz dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;

I. Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

1. dzieciom do lat 7, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

2. emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, a także osobom niepełnosprawnym wraz
z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, artystycznych, nauczycielom oraz wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich,

4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

5. kombatantom,

6. radnym Rady Miasta.

II. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie za wstęp okazuje upoważnionemu pracownikowi ważny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi z opłat za wstęp wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Wszystkie nie uwzględnione w tym załączniku opłaty i ceny podlegają uzgodnieniu
z Dyrektorem Muzeum.

 

 

 


 


Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

18-400 Łomża
ul. Dworna 22
tel./fax. (086) 2166487, 2162816

 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę