Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 03 października 2023 napisz DONOS@

Kto decyduje o długach miejskich spółek?

Główne zdjęcie
Mariusz Konopka, prezes MPWiK w Łomży

Pod koniec czerwca prezydent Mariusz Chrzanowski obradując sam ze sobą jako Zgromadzenie Wspólników miejskiej spółki śmieciowej ZGO podjął uchwałę udzielając władzom spółki zgody na zaciągnięcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczki w wysokości 3 milionów złotych. Dwie inne miejskie spółki MPEC i MPWiK muszą pożyczać znacznie więcej – łącznie kilkadziesiąt milionów złotych - aby móc zrealizować inwestycje, na które wcześniej pozyskały unijne dofinansowanie. Prezydent utrzymuje, że on nie wyrażał zgody na ich zadłużanie się. Kto zatem w Łomży podejmuje decyzje o zaciąganiu przez miejskie spółki gigantycznych kredytów?

Fragment aktu założycielskiego MPWiK określający wyłączne kompetencje Zgromadzenia Wspólników, czyli prezydenta Łomży
Fragment aktu założycielskiego MPWiK określający wyłączne kompetencje Zgromadzenia Wspólników, czyli prezydenta Łomży

„Przedsiębiorstwo uzyskało zgodę Prezydenta na przystąpienie do projektu co jest równoznaczne z tym, że Przedsiębiorstwo może zaciągnąć zobowiązania w celu zrealizowania inwestycji” – to stwierdzenie Radosława Żegalskiego, prezes MPEC, wywołało burzę. 
Prezydent Mariusz Chrzanowski dopytany na poprzedniej sesji Rady Miejskiej przez radnego Macieja Borysewicza, czy wyrażał „w jakiejkolwiek formie, nawet ustnej, zgodę na zaciągnięcie tego kredytu” odpowiadał,, że „żadnej zgody nie było wyrażonej w jego osobie na zaciągnięcie kredytu”.
Ponownie zapytaliśmy zatem w miejskich spółkach czy mają zabezpieczone środki, aby móc rozstrzygną przetargi, w których złożone oferty wynoszą do 27,7 mln zł do 36,5 mln zł brutto w przypadku MPEC i od 83,5 mln zł do 87 mln zł brutto w MPWiK. Prezesi obu spółek zapewniają, że mają zabezpieczone finansowanie. Obaj wskazują źródła finansowania w postaci dofinansowania z NFOŚiGW, środki własne oraz pożyczki.
W przypadku MPEC, który dodatkowych pieniędzy potrzebuje na budowę pierwszego, „małego” kotła na biomasę, mają one pochodzić z pożyczki z NFOŚiGW. - Całkowity koszt pożyczki dla Przedsiębiorstwa to 2,58% w skali roku – przekazywał prezes Radosław Żegalski. 
W przypadku MPWiK do pożyczenia byłaby kwota kilka razy większa potrzebna spółce na projekt dotyczący przebudowy oczyszczalni ścieków. Póki co prezes MPWiK Mariusz Konopka twierdzi, że nie wie ile i gdzie spółka pożyczy. 
- Wysokość pożyczki będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu – podaje. 
Gdzie MPWiK pożyczy brakujące pieniądze? - Kredyt komercyjny lub pożyczka z NFOŚiGW - Spółka wybierze taką formę finansowania, gdzie warunki będą korzystniejsze – odpowiada prezes Konopka. 

Decyzję podjął... ten pan?
Odpowiedzi na pytania dotyczące wskazania tego, który podejmuje decyzje o zaciągnięciu przez miejskie spółki długów na dziesiątki milionów złotych są mniej precyzyjne.
- Odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości zaciągania pożyczek lub kredytów przez spółki MPWIK Sp. z o.o. oraz MPEC Sp. z o.o. bez zgody lub za ewentualną zgodą Zgromadzenia Wspólników znajduje się w aktach założycielskich tych spółek, które znajdują się na prowadzonych przez te spółki stronach BIP oraz w ustawie kodeks spółek handlowych – wymijająco odpowiada na nasze pytania Grzegorz Daniluk z ratusza.
- Mechanizm decyzji w tym zakresie określa Akt Założycielski Spółki i Kodeks Spółek Handlowych – podał prezes MPWiK Mariusz Konopka. - Ewentualna pożyczka uwzględniona jest w Wieloletnim Planie Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. 

Zgodnie z aktem założycielskim MPWiK do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, którą to funkcję, tak jak we wszystkich innych spółkach miejskich jednoosobowo pełni prezydent Łomży, obok m.in. powoływania Rady Nadzorczej, określania zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej czy podziału zysku, należy także emisja obligacji oraz zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich Spółki. 
Wieloletni Plan Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Łomży w kwietniu uchwałą przyjęli radni Łomży. W dokumencie przewidywany koszt całkowity zadania „przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomży” określono na 44 mln 148 tys. 100 zł. Zadanie rozpisane jest na lata 2018-2021. Środki spółki to ponad 16 mln zł, a inne to ok. 28 mln zł. 
Władze MPWiK, gdy ogłaszały drugi przetarg na wybór wykonawcy zadania, zwiększyły kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z 40 mln zł do ponad 49 mln zł brutto. Obie złożone oferty są jednak dużo droższe i każda z nich przekracza kwotę 80 milionów złotych. 

Na razie władze obu miejskich spółek, przetargów nie rozstrzygnęły. Nie ma też informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert, choć te zbierano w sierpniu.

zobacz: Historyczny kredyt Łomża zaciągnie w bankach spółdzielczych


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę