wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Smog w Łomży wreszcie dostrzegły władze...

Wtorek był drugim z rzędu i kolejnym w tym roku dniem z przekroczeniem dobowych norm zanieczyszczeń powietrza w Łomży pyłami zawieszonymi PM10. Średnia dobowa ilość tych zanieczyszczeń wyniosła blisko 70 µg/m3 przy krajowej normie 50 µg/m3. Dziś władze miasta po raz pierwszy zapowiedziały chęć wygospodarowania w miejskim budżecie środków na program wsparcia mieszkańców w wymianie przestarzałych pieców, opalanych węglem, na nowoczesne, opalane biomasą (pelletem), gazem lub olejem opałowym. Być może ruszy w wakacje.

Zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi powstają m.in. wskutek palenia w piecach domowych. W Łomży poziom tego zanieczyszczenia wzrasta w okresie grzewczym. Od kilku lat w mieście przekroczony jest poziom stężenia średniorocznego pyłami zamieszonymi PM2,5, a przekroczeń dziennych norm pyłami PM10 w sezonie grzewczym jest zazwyczaj kilkadziesiąt. Tak też było przez dwa ostatni dni. W poniedziałek norma została przekroczona o ok. 20%, a we wtorek o blisko 40%. 

Dziś Urząd Miejski opublikowała komunikat pt. „Władze Łomży w walce ze smogiem”. Napisano tam, że „wychodząc naprzeciw potrzebom i prośbom mieszkańców, Prezydent Łomży zamierza w miejskim budżecie wygospodarować środki na uruchomienie programu wsparcia w wymianie przestarzałych pieców, opalanych węglem, na nowoczesne, opalane biomasą (pelletem), gazem lub olejem opałowym. 
Tegu typu programy od lat realizowane są przez samorządy w Polsce – np. w Suwałkach i Białymstoku, ale w Łomży dotychczas tego nie chciano robić.  Teraz – jak podano - prezydent „stosowny wniosek w tej sprawie zamierza skierować do Rady Miejskiej jeszcze przed wakacjami”.
Miejscy urzędnicy  zachęcają też do wypełniania ankiet dotyczącej poprawy jakości powietrza w mieście. Zbierane od początku roku ankiety mają być materiałem służącym do opracowania programu wsparcia w wymianie przestarzałych pieców. Póki co wpłynęło około stu ankiet dlatego termin ich składania został wydłużony do 30 marca br.
Ratusz podaje, że osoby, które z różnych względów mają problem z udzieleniem odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania, mogą skorzystać z pomocy merytorycznego urzędnika. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Marta Muczyńska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Stary Rynek 14, pok. 103 (I piętro), tel. 86 2156792, mail: m.muczynska@um.lomza.pl.
Miejska ankieta dotycząca wymiany źródeł ciepła, dostępna jest --->TUTAJ<---.
Można również wypełniać drugą ankietę, dotyczącą wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej) w budynkach mieszkalnych. Dostępna jest ona --->TUTAJ<---


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0