wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Tory kolejowe do Łomży dla PKP są zasadne

Tory kolejowe do Łomży mają być remontowane w latach 2019 – 2020. Po dwóch latach pracy gotowe jest studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowych nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - granica województwa mazowieckiego oraz linii nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża. Na podstawie tego dokumentu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uznały zasadność realizacji prac – przekazuje Joanna Kubiak z zespołu prasowego kolejowej spółki. Zapowiada też, że jeszcze w tym roku PKP PLK chce ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Linia kolejowa nr 36 ma ponad 80 km długości i biegnie od Ostrołęki przez Śniadowo do Łap, gdzie łączy się z linii E75 Warszawa – Białystok. Linia została zbudowana jeszcze „za cara”  na odcinku Łapy Śniadowo nie jest używana od końca XX wieku. Linia nr 49 ma ok. 17 km długości i jest wykorzystywana do przewozów towarowych od Ostrołęki przez Śniadowo do Łomży. Jeszcze na przełomie 2012 i 2013 roku PKP PLK, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, umieściły linię nr 36 oraz linię nr 49 na liście linii kolejowych, które miały być przeznaczone do definitywnego zamknięcia wraz z końcem 2013 roku. Po protestach lokalnych samorządowców kolejowa spółka z planów się wycofała, a kolejne miesiące przynosiły coraz bardziej optymistyczne wieści dotyczące przyszłości kolei do Łomży.  Obie inwestycje znalazły się na liście przedsięwzięć podstawowych w podpisanym w 2014 roku Kontrakcie Terytorialnym pomiędzy samorządem województwa a polskim rządem. Modernizację linii z Łomży do Białegostoku władze województwa podlaskiego wpisały do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a ze starego RPO (2007 – 2013) udzieliły PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. dotacji na opracowanie części dokumentacji przedprojektowej. Za te pieniądze PKP PLK zleciła m.in. opracowanie studium wykonalności inwestycji. Prace rozpoczęły się wiosną 2015 roku i zostały zakończone.
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie studium wykonalności uznały zasadność realizacji prac - przekazuje Joanna Kubiak z zespołu prasowego kolejowej spółki. - Wykonawca BRI KOLTECH INVESTOR Sp. z o.o. (opracowała studium wykonalności – dop. red.) przygotowuje dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. 
Joanna Kubiak podkreśla, że celem planowanej inwestycji jest zwiększenie przepustowości linii dla przewoźników towarowych, podwyższenie prędkości oraz możliwość przewozu cięższych ładunków. Przetarg planowany jest do ogłoszenia w grudniu, a roboty budowlane miałyby zostać wykonane w latach 2019 - 2020. 
- W Krajowym Programie Kolejowym zaplanowano finansowanie prac inwestycyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na oba zadania zaplanowano tam łączną kwotę 77,2 mln zł – podaje Joanna Kubiak. 

Pociągi pojadą na Boże Narodzenie?
To nie jedyne pieniądze jakie kolejowa spółka chce wydać na kolejowe połączenia prowadzące także do Łomży. Na linii 36 Łapy - Śniadowo – Ostrołęka trwają już prace, które mają umożliwić poprowadzenie tędy objazdu kolejowego na czas modernizacji odcinka Rail Baltica od Czyżewa do Białegostoku. PKP już wcześniej podawało, że chce linią puszczać składy towarowe, ale i pasażerskie.
- Realizowane są obecnie prace w zakresie: oczyszczania tłucznia, wymiany urządzeń srk, podkładów i rozjazdów oraz prace na przejazdach kolejowo - drogowych – wymienia Joanna Kubiak zaznaczając, że ich wartość wynosi ok. 38 mln zł. 
Zakończenie tych prac planowane jest do końca roku, bo PKP PLK planuje uzyskanie przejezdności całej linii od Ostrołęki do Łap od rozkładu jazdy 2017/2018. Ten ma wejść w życie 10. grudnia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0