sobota, 17 marca 2018 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z www.radio.bialystok.pl

Władze gminy Zbójna w sądzie przeciwko decyzji kuratorium

Władze gminy uważają, że proponowane przez nich rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla mieszkańców – Kuratorium Oświaty w Białymstoku uważa, że są one niezgodne z prawem i nakazuje dostosowanie się do przepisów. Chodzi o sieć szkół w gminie Zbójna, jaka ma obowiązywać od nowego roku szkolnego na podstawie ustawy wprowadzającej reformę oświaty.

 

Obie strony we wtorek 30 maja spotkały się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
Jak mówi wójt gminy Zbójna Zenon Białobrzeski - propozycja rady gminy mówi o tym, że przez dwa lata szkoły w Kuziach i Dobrym Lesie będą sześcioklasowe, natomiast wszyscy siódmoklasiści mają uczęszczać do budynku wygaszanego gimnazjum w Zbójnej. Tak ma być przez dwa lata, co pozwoli na zachowanie miejsc pracy nauczycieli z gimnazjum, którzy później przejdą na emeryturę. W kolejnych latach wszystkie trzy szkoły mają funkcjonować w pełnym, ośmioklasowym wymiarze.
Rozwiązanie przyjęła Rada Gminy po konsultacjach z mieszkańcami.
Uchwałę zakwestionowało Podlaskie Kuratorium Oświaty, które nakazało dostosowanie sieci szkół do wymogów znowelizowanej ustawy. Zdaniem kuratorium od września wszystkie trzy szkoły z gminy powinny zmienić się w ośmioklasowe oddziały. To wynika z ustawy i nie ma tu mowy o jakichkolwiek odstępstwach – wyjaśniał w sądzie radca prawny Mariusz Andrzejuk.
Wyrok w tej sprawie sąd ma ogłosić za dwa tygodnie. Podobny proces czeka też gminę Zambrów, która także sprzeciwiła się opinii kuratora w sprawie organizacji sieci szkół. Rozprawa w tej sprawie zaplanowana jest na koniec czerwca.
Zmiany są efektem wprowadzanej reformy edukacji, zgodnie z która wszystkie gimnazja mają być zlikwidowane, a dotychczasowe szkoły podstawowe mają być ośmioklasowe.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0