poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

Internauci mogą pozostać anonimowi

Sąd Rejonowy w Łomży uchylił postanowienie Prokuratury Rejonowej w Łomży o wydaniu m.in. nr IP komputerów z których kilku użytkowników 4lomza.pl wypowiadało się na forum w sprawie wyboru nowego - starego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży. Sąd przychylił się do złożonego przez nas zażalenia, w którym wskazywaliśmy potrzebę ochrony prywatności osób dokonujących wpisów.

Sprawa dotyczy wątków, które założono w maju, po naszym artykule informującym o toczących się wówczas jeszcze konkursach na dyrektorów szkół. Szczególnie żywa dyskusja dotyczyła wyborów w SP nr 4, w którym wypadku konkurs ostatecznie wygrała dotychczasowa dyrektor. To ona poczuła się zniesławiona niektórymi wpisami i żądała wydania danych umożliwiających identyfikację ich autorów. Po odmowie przekazania jej tych danych, sprawa trafiła do prokuratury i sądu, który prawomocnie już uchylił postanowienie o wydaniu rzeczy.
W uzasadnieniu decyzji sąd napisał m.in.: „Nie ma wątpliwości, iż sam fakt objęcia ściganiem z urzędu czynu z oskarżenia prywatnego nie oznacza, że Prokurator w każdym przypadku uprawniony jest do żądania rzeczy w tym takich, co do których istnieje dodatkowa ochrona, taka jak ochrona danych osobowych. Nie ma wątpliwości, iż owo objęcie przez prokuratora jest zasadne jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełniono określony czyn zabroniony. Na gruncie niniejszej sprawy prokurator nie wykazał, na czym ów czyn zabroniony miałby polegać. Innymi słowy formułując treść postanowienia o wszczęciu dochodzenia nie wskazał, na czym owo zniesławienie miało polegać, tj. nie wskazał znamion o których mowa w art. 212k.k. W tej sytuacji, gdy prokurator już dysponuje treścią konkretnych wpisów, (bowiem przedłożył je sądowi z aktami), i na podstawie tychże wpisów, nie wskazał znamion zniesławienia tj. czynności wykonawczej, to uznać należy, że sam nie jest przekonany, który wpis stanowi owo zniesławienie i na czym ono polega, a który nie. W takim przypadku żądanie wydania danych dotyczących nr IP pozwalających ustalić personalia osób dokonujących wpisów jest działaniem zmierzającym do nieuzasadnionego naruszenia prawa do prywatności tych osób i dlatego też, orzeczono jak w sentencji.”

cz
cz, 15 października 2015 17:14
Data ostatniej edycji: pt, 16 października 2015 09:05:59

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0