środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Narew wysycha

Rekordowe upały przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia sięgały w cieniu 35 stopni. Towarzyszący dosłownie lejącemu się z nieba żarowi jeszcze dłuższy brak deszczu sprawił, że z dnia na dzień Narew stawała się coraz płytsza. Jej poziom opadł do niepokojąco niskiego stanu 64 cm. Przez to szeroka rzeka stała się w wielu miejscach wąską strugą, przez którą bez trudu dawało się przejść, czasem z wodą poniżej kolan.

Przedstawiamy migawki z wyprawy nad polską Amazonkę.

- Obserwujemy dynamiczny spadek wody w Narwi, ale rzeka niesie jeszcze ogromne jej ilości – mówi Mariusz Sachmaciński, dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, z którym wybraliśmy się w nietypowy rejs. - Dopiero teraz woda odsłoniła wiele starych  pomostów i kładek, które wykorzystywały mieszkanki okolicznych wsi, piorąc ubrania w rzece, co wskazuje, że dawniej Narew też spadała do takich niskich poziomów. Gdy poziom spadnie o kolejne 10-15 centymetrów, wówczas możemy być świadkami zupełnie nowych zjawisk.

Dziękujemy ŁPKDN i ratownikom WOPR z plaży miejskiej za pomoc w realizacji materiału.

Foto: 21.08.2015 Woda poniżej kolan przy wyjściu z Portu Łomża
Foto: 19.08.2015 Krzewo, odsłonięte pozostałości po łowisku na węgorze
Foto: 19.08.2015 Opadający pomost w Krzewie
Foto: 19.08.2015 Krzewo, wystające pale, przed wojną łowiono tu węgorze i wysyłano do Warszawy
Foto: 19.08.2015 Mariusz Sachmaciński, dyr. ŁPKDN, sprawdza głębokość Narwi w Krzewie
Foto: 19.08.2015 Mariusz Sachmaciński, dyr. ŁPKDN, wody po kolana na środku Narwi w Krzewie
Foto: 19.08.2015 Narew koło wsi Rakowo Boginie, liczne łachy na rekordowo płytkiej rzece
Foto: 19.08.2015 Narew koło wsi Rakowo Boginie, liczne łachy na rekordowo płytkiej rzece
Foto: 19.08.2015 Narew koło wsi Rakowo Boginie, liczne łachy na rekordowo płytkiej rzece z kamiennymi budowlami dzieci
Foto: 19.08.2015 Kilkusetletni czarny dąb na brzegu Narwi
Foto: 19.08.2015 Narew koło wsi Rakowo Boginie, liczne łachy na rekordowo płytkiej rzece z kamiennymi budowlami dzieci
Foto: 19.08.2015 Narew zasilają liczne małe źródełka
Foto: 19.08.2015 Wysychająca Narew odsłoniła dno przy brzegu we wsi Rakowo Czachy
Foto: 19.08.2015 Wysychająca Narew odsłoniła dno przy brzegu we wsi Rakowo Czachy
Foto: 19.08.2015 Głębokość Narwi we wsi Rakowo Czachy
Foto: 19.08.2015 Wysychająca Narew odsłoniła dno przy brzegu we wsi Rakowo Czachy
Foto: 19.08.2015 Prom we wsi Rakowo Czachy
Foto: 19.08.2015 Prom we wsi Rakowo Czachy
Foto: 19.08.2015 Łachy i płycizny w Niewodowie
Foto: 19.08.2015 Łachy i płycizny w Niewodowie
Foto: 19.08.2015 Łachy i płycizny w Niewodowie
Foto: 19.08.2015 Łachy i płycizny w Niewodowie
Foto: 19.08.2015 Łachy i płycizny w Niewodowie
Foto: 19.08.2015 Narew zasilają liczne małe źródełka
Foto: 19.08.2015 Łachy i płycizny w Siemieniu
Foto: 19.08.2015 Łachy i płycizny w Starej Łomży
Foto: 19.08.2015 Wyschnięta roślinność nadrzeczna
Foto: 19.08.2015 Łachy i płycizny w Starej Łomży
Foto: 19.08.2015 Piekiełko, rafa, próg w Czarnocinie
Foto: 19.08.2015 Piekiełko, rafa, próg w Czarnocinie
Foto: 19.08.2015 Piekiełko, rafa, próg w Czarnocinie
Foto: 19.08.2015 Piekiełko, rafa, próg w Czarnocinie
Foto: 19.08.2015 Piekiełko, rafa, próg w Czarnocinie
Foto: 19.08.2015 Piekiełko, rafa, próg w Czarnocinie i sucha trawa obok rzeki
Foto: 19.08.2015 Rakowo Czachy, wystające pale, przed wojną łowiono tu węgorze i wysyłano do Warszawy
Foto: 19.08.2015 Dzika plaża na Narwi
Foto: 21.08.2015 Rakowo Czachy, ryby szukają ochłody w źródlanej wodzie
Foto: 21.08.2015 Rakowo Czachy, odsłaniający się stary, drewniany prom z końca lat 70-tych
Foto: 21.08.2015 Rakowo Czachy, liczne pompy pobierają wodę z rzeki Narew
Foto: 21.08.2015 Rakowo Czachy, odsłaniający się stary, drewniany prom z końca lat 70-tych
Foto: 21.08.2015 Rakowo Czachy, widok na prom na Narwi
Foto: 21.08.2015 Łomża, plaża miejska przy nowym moście
Foto: 21.08.2015 Łomża, brzeg naprzeciwko plaży miejskiej
Foto: 21.08.2015 Łomża, Port Łomża wita
Foto: 21.08.2015 Łomża, wysokie betonowe ściany basenu portowego
Foto: 21.08.2015 Łomża, Port Łomża wita
Foto: 21.08.2015 Łomża, Port Łomża, jamy bobrów
Foto: 21.08.2015 Łomża, pozostałość po pomoście z ubiegłego wieku
Foto: 21.08.2015 Łomża, stary pień w nurcie Narwi
Foto: 21.08.2015 Łomża, okolice stacji pomp
Foto: 21.08.2015 Łomża, kamienna łacha na Narwi
Foto: 21.08.2015 Łomża, Narew
Foto: 21.08.2015 Kilkusetletni czarny dąb na brzegu Narwi
Foto: 21.08.2015 Okolice starego mostu na Narwi w Piątnicy
Foto: 21.08.2015 Okolice starego mostu na Narwi w Piątnicy
Foto: 21.08.2015 Okolice starego mostu na Narwi w Piątnicy
Foto: 21.08.2015 Okolice starego mostu na Narwi w Piątnicy

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0