wtorek, 12 grudnia 2017 napisz DONOS@

Łomżyńska „S” apeluje o głosowanie... „zgodnie z własnym interesem!”

- Łomżyńska „Solidarność” apeluje do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” i ich rodzin, oraz wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa obywatelskiego o głosowanie w zbliżających się wyborach prezydenckich na dr Andrzeja Dudę - czytamy stanowisku Rady Oddziału NSZZ „Solidarności” w Łomży. Jak podkreśla przewodniczący oddziału Henryk Piekarski stanowisko przyjęto jednogłośnie.

Związkowcy podkreślają, że program przedstawiony przez Andrzeja Dudę jest najbliższy celom  NSZZ „Solidarność” zawartym w Statucie Związku oraz w uchwale programowej Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Przywołują też zawarte z Dudą porozumienie, w którym zadeklarował on, że jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będzie prowadził politykę zmierzającą do: obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia, przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa, skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, oraz wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego, zapewnia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50)% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dotyczących czasu pracy i okresów rozliczeniowych, wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego zamozatrudnienia, a także tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem, wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym, zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu.
- Zwracamy uwagę, że powyższe zobowiązania programowe są szczególnie ważne dla regionów zapóźnionych w rozwoju, takich jak Ziemia Łomżyńska, pozostawiona samej sobie przez obecnie rządzących – napisali działacze łomżyńskiej „S” wzywając by w wyborach prezydenckich 10 i 24 maja 2015 roku głosować „zgodnie z własnym interesem!”


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0