sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Spadek bezrobocia na wiosnę

W marcu 2015 roku pracę podjęły 365 osób bezrobotnych tj. o 117 więcej niż lutym. W efekcie w ubiegłym miesiącu o 279 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. - Zanotowany spadek poziomu bezrobocia związany jest m.in. z rozpoczęciem prac sezonowych, aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form oraz niepotwierdzeniem gotowości do pracy i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – podał PUP w comiesięcznym komunikacie informując, że na koniec marca w jego rejestrach figurowało jeszcze 6375 osób bezrobotnych.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,4% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 3788.  Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec marca 2015r. kształtowała się na poziomie 14,4%, przy czym dla miasta Łomży wyniosła 15,6%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 13,0%.
Z 6375 bezrobotnych tylko  737 osoby mają uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. To o 95 osób mniej niż jeszcze w lutym i o 22 mniej niż na koniec marca 2014 roku.

Tylko w marcu do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 401 nowych bezrobotnych, w tym 303 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w marcu 2015 roku 8 osób pracowało za granicą, w tym w Niemczech – 3, Norwegii – 3, we Włoszech – 1, Irlandii – 1.
W tym samym czasie wyrejestrowano 680 osób bezrobotnych. Najwięcej  – 365 – z racji podjęcia pracy (w 70 przypadkach to praca subsydiowana). 110 dotychczas bezrobotnych zostało wykreślonych z rejestrów z powodu nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy, a 66 kolejnych dobrowolnie rezygnowało  ze statusu bezrobotnego.
Urząd pracy w marcu 12 osób wysłał na szkolenia, 17 do prac społecznie- użytecznych, a 38 na staże. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0