Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 25 lutego 2021 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi ze strony: www.ipn.gov.pl

Jesteś na „liście Wildsteina”? - wniosek dla pokrzywdzonych o udostępnienie dokumentów z IPN

Wniosek o udostępnienie dokumentów /zapytanie o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Jak złożyć wniosek
Każdy obywatel może wystąpić do IPN z pytaniem, czy jest pokrzywdzonym w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W przypadku śmierci osoby pokrzywdzonej prawo do złożenia wniosku przysługuje osobie najbliższej w stosunku do pokrzywdzonego.

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie IPN w Warszawie lub w wybranym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A, godz. 7.30-15.30, tel. (0-85) 664-57-25) W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia wniosek może być odebrany przez pracownika IPN w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Obywatele polscy mający stałe miejsce zamieszkania za granicą mogą złożyć wniosek w polskiej placówce konsularnej. Po złożeniu wniosku osoba zainteresowana może ustanowić pełnomocnika do realizacji przysługujących mu praw wynikających z ustawy.

Realizacja wniosków pokrzywdzonych
Z chwilą złożenia wniosku w IPN nadawany jest mu kolejny numer ewidencyjny. Wnioski realizowane są w kolejności wpływu. Za przyczyny pierwszeństwa w uzyskaniu dostępu do wnioskowanych dokumentów wg kryteriów ustalonych przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej uznaje się:
  1. podeszły wiek,
  2. stan zdrowia,
  3. cele rehabilitacyjne lud odszkodowawcze dostępu do dokumentów,
  4. uzyskanie dokumentów zaprzeczających rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa,
  5. skazanie za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego lub praw człowieka,
  6. ochrona dóbr osobistych wnioskodawcy/pytającego.
Na podstawie informacji zawartych we wniosku prowadzący sprawę pracownik Wydziału Udostępniania Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (Referatu Udostępniania w Oddziale IPN) przygotowuje zapytanie do Wydziału Ewidencji BUiAD oraz do Referatów Oddziałowych Biur, gdzie według informacji zawartych we wniosku powinny znajdować się dokumenty dotyczące wnioskodawcy.

Po przeprowadzeniu wielokierunkowej kwerendy w zasobie archiwalnym IPN i zgromadzeniu wszystkich dostępnych materiałów dotyczących osoby występującej z wnioskiem wydaje się zaświadczenie, że dana osoba jest pokrzywdzoną w rozumieniu art.6 ustawy (zał. 2) oraz zawiadomienie o możliwości wglądu w materiały.

Na wniosek osoby pokrzywdzonej wydawane są kopie dokumentów oraz podawane nazwiska funkcjonariuszy, pracowników i współpracowników aparatu bezpieczeństwa państwa. Zaczernione nazwiska tych osób w udostępnianych dokumentach są oznaczone kolejnymi numerami. Nie podaje się nazwisk osób, które udzielały inf. o przestępstwach pospolitych.

W sytuacji, gdy w wyniku kwerendy nie odnaleziono żadnych materiałów dotyczących wnioskodawcy wzywa się osobę zainteresowaną do podania uzupełniających informacji pozwalających na podjęcie dodatkowych poszukiwań w zasobie archiwalnym IPN. Jeżeli w wyniku kolejnej kwerendy dokumenty nie zostaną odnalezione, wydawane jest zaświadczenie, że wnioskodawca nie jest osobą pokrzywdzoną w rozumieniu art. 6 ustawy (zał. 3)
Zaświadczenie o takiej treści wydawane jest również w sytuacji, gdy z akt wynika, że osoba występująca z wnioskiem była funkcjonariuszem, pracownikiem lub współpracownikiem aparatu bezpieczeństwa państwa.
W przypadku, gdy pracownik, współpracownik lub funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa państwa złoży odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem o współpracy lub pracy na rzecz organów bezpieczeństwa państwa informuje się go, jakie materiały dotyczące jego osoby znajdują się w zasobie IPN. Osoby te nie mają wglądu w ww. dokumenty.

UWAGA: Wniosek/zapytanie sporządza się w trzech egzemplarzach:
 • Egz. Nr 1 przesyła się do Wydziału Udostępniania w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci;
 • Egz. Nr 2 pozostaje w jednostce organizacyjnej Instytutu Pamięci (placówce konsularnej RP, w której został przyjęty);
 • Egz. Nr 3 otrzymuje wnioskodawca/pytający.
www.4lomza.pl deklaruje gotowość bezpłatnego opublikowania w internecie zaświadczeń Instytut Pamięci Narodowej nadających status osób pokrzywdzonych przez SB, jak i kompletnych "teczek" udostępnionych pokrzywdzonemu przez IPN. Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośredni w siedzibie firmy Speed Łomża ul Dworna 41.
210204100642.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę