Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 21 maja 2024 napisz DONOS@

PIT 37 druk- jak poprawnie wypełnić PIT-37 druk 2022?

Zbliża się czas składania rocznych zeznań podatkowych. Warto przypomnieć, w jaki sposób prawidłowo wypełnić PIT-37 druk 2022 i w jakim terminie go złożyć.

PIT 37- kogo obowiązuje?

PIT 37 2022 obowiązuje pracowników etatowych, ale także zleceniobiorców, emerytów i rencistów. PIT 37 składają wszyscy, którzy w ubiegłym roku uzyskali przychody opodatkowane z zastosowaniem skali podatkowej. Mówiąc konkretniej o PIT-37 kto składa? Przede wszystkim osoby, które uzyskały wynagrodzenie ze stosunku pracy, bądź ze stosunku spółdzielczego, służbowego czy z pracy nakładczej. Poza tym, ten sposób rozliczenia obowiązuje także osoby pobierające zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacone przez zakład pracy. Kolejną przesłanką do rozliczenia się na podstawie PIT-37 2022 są wynagrodzenia z praw autorskich, które obejmują 50% kosztów uzyskania przychodów, emerytury, renty czy inne świadczenia i zasiłki przedemerytalne. PIT-37 obejmuje także umowy zlecenia i o dzieło, a także wynagrodzenia uzyskane z praw majątkowych i innych źródeł.

Sposoby opodatkowania w PIT 37

Rozliczenie PIT 2023 na formularzu PIT 37 druk można składać zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Sposób opodatkowania jest wybierany przez płatnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w formularzu i złożenie podpisu potwierdzającego w części O.

Jak wypełnić formularz PIT-37?

Formularz PIT 37 2023 zawiera sporo wskazówek odnośnie prawidłowego jego wypełnienia. Pierwszym krokiem jest podanie identyfikatora podatkowego. Jest nim numer PESEL bądź NIP podatnika, a w przypadku rozliczenia wspólnego, również małżonka. Numer NIP podają osoby prowadzące działalność gospodarczą. PIT 37 formularz składa się z kilku części oznaczonych literami. W części A należy podać miejsce i cel złożenia zeznania. Miejscem złożenia deklaracji jest urząd skarbowy odpowiedni dla miejsca zamieszkania podatnika lub małżonka, jeśli rozliczenie dokonywane jest wspólnie. Tyczy się to oczywiście ostatniego roku podatkowego. W części A należy także zaznaczyć odpowiednie pole mówiące o tym, czy PIT-37 za 2022 druk składany jest w celu złożenia rozliczenia czy w celu korekty rozliczenia już złożonego. Warto wiedzieć, że korekta danych możliwa jest do 5 lat wstecz. Bardzo ważnym elementem części A jest okienko z datą- tutaj należy wpisać rok rozliczeniowy, którego dotyczy zeznanie bądź jego korekta.PIT-37 druk 2023 w części B zawiera dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika i małżonka, jeśli jest to rozliczenie wspólne.

Kolejną częścią formularza jest część C. Tutaj wykazujemy przychody i koszty ich uzyskania, a także dochody, ewentualne straty i zaliczki pobrane przez płatników. Takie informacje zawiera np. PIT 11 wzór wypełniony, który pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy. Jeżeli podatnik w ciągu roku podatkowego uzyskał przychody z kilku źródeł, zanim przystąpi do rozliczenia, musi skompletować formularze PIT 11 od wszystkich pracodawców. 
PIT-37 druk aktywny wypełniamy danymi o przychodach w kolumnie C.1 oraz C.2 w przypadku rozliczenia z małżonkiem. Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku pracy, roczne koszty uzyskania przychodów wyniosą nie więcej niż 1335 zł. Jeżeli źródeł dochodów było więcej, wartość ta zwiększa się, ale nie przekracza 2002,05 zł. Dodatkowym kosztem uzyskania przychodów jest sytuacja, gdy podatnik uzyskiwał dochody poza miejscowością swojego zamieszkania, a nie uzyskiwał zwrotów kosztów dojazdu. W tej sytuacji koszty w przypadku jednego stosunku pracy wyniosą maksymalnie 1668,72 zł, a przypadku kilku stosunków pracy- 2502,56zł. 

obraz_1.jpg

Odliczenia i ulgi

PIT 37 pdf obejmuje także ulgi i odliczenia. Strona 3 w części D to miejsce na wykazanie odliczeń od dochodu, a więc zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, odliczeń z tytuły ulg, m.in. darowizn czy odliczeń mieszkaniowych i ulg odsetkowych. PIT 37 strona 4 miejsce na podpisanie zeznania i złożenie stosownych oświadczeń. Jeżeli PIT rozliczany jest indywidualnie, podpisuje go jedynie podatnik. Jeżeli jednak zeznanie podatnik składa razem z małżonkiem, wówczas w końcowej części formularza muszą znaleźć się podpisy obojga podatników. PIT-37 instrukcja 2022 dostępna jest także w sieci, warto więc przed rozpoczęciem składania zeznania dokładnie ją przeanalizować, by zredukować konieczność późniejszych korekt. Znajdź plik pdf pobierz go i przeanalizuj formularz, by uniknąć błędów.

PIT 37 w e-PITy

Druk PIT 37 możesz również złożyć korzystając z usługi Twój e-PIT. W tym celu odwiedź stronę podatki gov pl, na której od 15 lutego 2023 roku dostępne będą formularze PIT 37druk czy PIT 0 2022. Korzystanie z tej usługi jest bardzo proste, a rozliczenie za jej pośrednictwem zajmuje dosłownie kilka chwil. Warto pamiętać, że deklarację PIT 37 za rok 2022 podatnicy mają obowiązek złożyć w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2023 roku. W przypadku korzystania z usługi Twój e-PIT, od 15 lutego 2023 roku możliwy jest wgląd w przygotowaną deklarację, jej zaakceptowanie bądź ewentualna korekta. 

tekst płatny


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę