Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 19 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Powołanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łomża

Główne zdjęcie
Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i wójt gminy Piątnica Artur Wierzbowski (źródło: Gmina Łomża)

Samorządowcy z Miasta Łomża, Gminy Łomża, Gminy Nowogród i Gminy Piątnica, aby wykorzystać swoje atuty i wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy, powołali związek międzygminny (ZIT). Głównym jednak przyczynkiem tego działania jest chęć większego wykorzystania funduszy europejskich.

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, 23 grudnia 2022 r., prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski oraz wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisali porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju zakładają wsparcie dla zarządzania zintegrowanego terytorialnie, ale nie administracyjnie, a funkcjonalnie, mającymi podobne cechy społeczne czy gospodarcze. Przy pomocy ZIT Miasto Łomża wraz z Gminą Łomża, Gminą Nowogród, Gminą Piątnica będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia. Powołanie Związku ZIT umożliwia opracowanie strategii ZIT, a następnie korzystnie ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.  Bez zawiązania Związku ZIT i opracowania Strategii ZIT, samorządy korzystałyby wyłącznie z puli środków unijnych przeznaczonych dla całego Województwa Podlaskiego, a tak będą miały wyodrębnione środki do korzystania w ramach Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Zakres Zintegrowanych Strategii Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych został zawarty w ramach zatwierdzonego kilkanaście dni wcześniej przez Komisję Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. 

Porozumienie zostało zawarte na okres programowania, negocjowania i przygotowania Strategii ZIT MOF Miasta Łomży oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do jej opracowania. Miasto Łomża będzie pełniło rolę Lidera porozumienia, który został upoważniony do reprezentowania Miasta Łomża, Gminy Łomża, Gminy Nowogród, Gminy Piątnica przed organami administracyjnymi wszystkich instancji we wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji, uzgodnień, opinii i innych aktów związanych z realizacją zadań na rzecz opracowania Strategii ZIT MOF Miasta Łomży i innych dokumentów oraz jej wdrożenia.

Prace nad Strategią ZIT już trwają. Na jej potrzeby przygotowano diagnozę społeczno-gospodarczą obejmującą obszar czterech samorządów. Strategiczny dokument powstanie w połowie 2023 roku w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego CWD-Plus”, realizowanego przez Fundację Funduszu Współpracy oraz Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

źródło: wymienione samorządy

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę