Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 02 grudnia 2021 napisz DONOS@

Nowy Ład – zmiany dla przedsiębiorców

Jedną z grup zainteresowanych reformami Polskiego Ładu są z pewnością przedsiębiorcy. Zmiany mogą dotyczyć ich na różnych polach – zarówno tych związanych z podatkami, jak i z kadrami, ZUS, nowymi obowiązkami oraz odpowiedzialnością. Reformę zaplanowano już od 1 stycznia 2022 roku, pozostało więc już bardzo niewiele czasu na przygotowanie swoich firm na zmiany. Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?

Składki ZUS – więcej, inaczej i dla kogo

Pierwsza duża zmiana, która może wpłynąć na budżety przedsiębiorców, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych dotyczy zmian w zakresie obliczania i pobierania składki zdrowotnej. Zgodnie z nowymi zasadami (nowelizacja art. 79) Składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Ponadto ze względu na usunięcie przepisów to umożliwiających, nowy Ład wyłącza możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (co oznacza brak możliwości odliczania 7,75% podstawy wymiaru dla opłacających składkę).

W zakresie zarządów spółek i prokurentów zgodnie ze zmianą 66 ustawy o NFZ ich wynagrodzenia mają zostać objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnych (również dla osób pełniących funkcje na mocy aktu powołania).

Wyciąg z uzasadnienia ustawy:

Zaproponowana zmiana art. 66 ust. 1 ustawy o NFZ polega na zrównaniu praw i obowiązków osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, prokurenci oraz członkowie komisji egzaminacyjnych). Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tej grupy osób, będzie skutkowało zapewnieniem dodatkowych środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego.

W zakresie części przedsiębiorców składka ponadto będzie uzależniona od przychodu.

Nowe obowiązki i odpowiedzialność

Jedną z większych obaw związaną z reformą Polski Ład są również kwestie nowych obowiązków. Nowelizacja przewiduje nie tylko nowe stawki podatków czy składek, ale również nakłada na przedsiębiorców nowe zadania do obligatoryjnego wykonywania. Jednym z tych obowiązków będzie między innymi konieczność wykazywania (co miesiąc) podstawy składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców.

Ustawodawca postanowił również zmienić odpowiedzialność w zakresie nielegalnego zatrudniania pracowników, czy tak zwanej szarej strefy. Reforma nowy Ład praktycznie w całości przenosi odpowiedzialność za takie działania na pracodawcę. Co w praktyce oznacza, że pracownik wnioskujący o pracę, lub pracujący „na czarno” ma nie ponosić odpowiedzialności.

Wyciąg z projektu ustawy:

W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia nie obciążają ubezpieczonego i opłacane są w całości z własnych środków przez płatnika składek.

tekst płatny


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę