Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 27 maja 2024 napisz DONOS@

PIT-28 małym druczkiem

Większość osób pomija zapisy małym druczkiem. Czy to umowy, regulaminy, czy nawet deklaracje podatkowe - generalnie poza prawnikami i księgowymi prawie nikt nie czyta małego druczku. Jak każda inna deklaracja i PIT-28, jako zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, również zawiera pouczenia. Co pomijają podatnicy? I co chciał nam przekazać ustawodawca?

Pouczenia miejsce i oznaczenia informacji zamieszczanych przez ustawodawcę

W zeznaniu podatkowym PIT-28, ustawodawca kontaktuje się z podatnikami oznaczając dodatkowe informacje numerami odnośników od 1 do 13. Na końcu formularza znajduje się również dodatkowe pouczenie, na temat możliwości wystawienia tytułu podatkowego, na podstawie wypełnionego zeznania podatkowego.

Cytat zeznanie podatkowe PIT-28 (22) (Pouczenie):

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach należności wynikających z poz. 123 i 125 -135 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.)

Dodatkowo, ustawodawca poucza o konieczności wpisywania w formularzu tylko prawdziwych i pełnych informacji.

Cytat zeznanie podatkowe PIT-28 (22) (Pouczenie):

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

obraz_1.jpg

Informacje, przypisy i odnośniki

W niektórych miejscach formularza w wersji tradycyjnej (papierowej), podatnicy znajdą specjalne, małe numerki, w górnym indeksie, wyglądające jak odwołania przypisu dolnego: przykład - ab¹. W ten sposób ustawodawca komunikuje się z osobą, która wypełnia formularz i chce mu coś przekazać. zostały one oznaczone numerami od 1) do 13) i oznaczają:

 1. Wyjaśnienie dotyczące urzędu, do którego adresowane jest zeznanie - gdzie ustawodawca przypomina, że należy przez to rozumieć urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

 2. Znak numer "2" określa tak zwaną Ordynację podatkową, czyli stawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

 3. Oznaczenia dotyczące korekt zeznania PIT-28 - ustawodawca wyjaśnia dodatkowo, że cytat: W przypadku zaznaczenia w poz. 6a kwadratu nr 2 korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty, a Przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie art. 17 ustawy należy wpisać w odpowiedniej pozycji wiersza 6.

 4. Ustawodawca przypomina, że wydatki na cele określone w art. 11 ustawy podlegają odliczeniu od przychodu, tylko w wypadku, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”. Tutaj ustawodawca podkreśla, że mnie wolno odliczać ich dwukrotnie.

 5. Pozycja 6 dotyczy odliczeń od przychodów dokonywanych w części D. Ustawodawca wyjaśnia, ze ta pozycja dotycz, cytat: składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowy.

 6. - 10) pouczenia o numerach 7 do 10 poświęcone zostały kwestii obliczeń kwoty wydatków, przychodów, kwoty ryczałtu od przychodów oraz dokonywaniu odliczeń od niego i znajdują się w całości pod częścią "S" podpis podatnika.

 7. 11) - opisuje kwestie składek na ubezpieczenia zdrowotne w PIT-28, ale opłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innych państwach, ale należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 8. 12) Uściśla, że rok podawany w części "I" obliczenie należnego ryczałtu dotyczyć ma roku, w którym podatnik korzystał z odpowiedniego zwolnienia.

 9. 13) Wyjaśnia, których kwadratów należy użyć w różnych wypadkach zaznaczenia kwadratów w pozycji 121.


tekst płatny


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę