Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 18 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Zaproszenie

Utworzenie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zostało poprzedzone powołaniem w Łomży - z inicjatywy Heleny Czernek - na przełomie lat 60. i 70. oddziałów trzech ogólnopolskich towarzystw naukowych prowadzących działalność z zakresu kultury języka, literatury oraz historii. ŁTN rozpoczęło swoją działalność w 1975 roku. Pierwszym prezesem Zarządu Towarzystwa został prof. Józef Babicz, który pełnił tę funkcję do 1988 roku. Następnie na pre- zesa wybrano prof. Michała Gnatowskiego, który kieruje Zarządem do dnia dzisiejszego. Od 1988 roku dyrektorem biura Zarządu jest mgr inż. Elżbieta Żegalska, pełni ona także funkcję sekretarza gene- ralnego. Celem Towarzystwa jest krzewienie nauki i pielęgnowanie kultury, inspirowanie i popieranie badań naukowych oraz gromadze- nie wszelkich materiałów naukowych ze szczególnym uwzględnie- niem dziejów regionu, jego odrębności językowych i kulturowych. Obecnie Towarzystwo liczy 214 członków. ŁTN prowadzi działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską. Organizuje seminaria do- ktoranckie oraz sesje naukowe i popularnonaukowe, których odby- ło się 92. Członkowie Towarzystwa podejmują badania naukowe z zakresu historii społeczeństwa i miast regionu, językoznawstwa, socjologii i przyrody. Badania były dofinansowywane przez Mini- sterstwo Nauki i Informatyzacji, organy samorządowe oraz ze śro- dków własnych. Od blisko 30. lat Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe prowadzi działalność wydawniczą. W tym okresie ukazało się 89 pu- blikacji. Wśród nich znajdują się monografie najstarszych miast regionu: Wizny, Jedwabnego, Szczuczyna, Radziłowa, Stawisk, Łomży, Zambrowa, Kolna, Wysokiego Mazowieckiego, biografie zasłużonych łomżan: rodziny Wagów, Stanisława Antoniego Szczuki, Rajmunda Rembielińskiego, Adama Chętnika, Piotra Bańkowskiego, Stanisława Michałowskiego, Heleny Czernek, Stefanii Karpowicz, Stanisława Dworakowskiego, materiały z sesji i opracowania badań. Od 1989 roku systematycznie wydawane są “Studia Łomżyńskie”. Do tej pory ukazało się 16 tomów. Wszystkie publikacje można na- być w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Długiej 13 w Łomży. ŁTN po- siada bibliotekę z bogatym księgozbiorem liczącym obecnie ponad 16 tysięcy woluminów, w tym 1900 zostało ofiarowanych na mocy testamentu prof. Piotra Bańkowskiego. Profesor przekazał Towa- rzystwu również cenną kolekcję porcelany, obrazów i mebli. Zna- czącą część zasobów książkowych ŁTN stanowią starodruki oraz wydawnictwa z XIX i początku XX wieku. Duży zbiór tworzą ponadto książki oraz czasopisma dotyczące Ziemi Łomżyńskiej i Kurpiowszczyzny. Z księgozbioru na co dzień korzystają studen- ci, nauczyciele oraz inni czytelnicy. ŁTN współpracuje z Polską Akademią Nauk, uczelniami, towarzystwami naukowymi oraz instytucjami kultury w zakresie popularyzowania wiedzy i nauki.

Elżbieta Żegalska 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę