Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 02 grudnia 2023 napisz DONOS@

W Miastkowie więcej za śmieci, ale...

Główne zdjęcie
Herb Miastkowo

Mieszkańcy gminy Miastkowo od lutego będą więcej płacili za śmieci. Władze gminy podniosły stawkę opłaty od mieszkańca z 15 zł na 20 zł miesięcznie za śmieci segregowane. Uchwała wprowadzająca podwyżkę opłat za śmieci w Miastkowie nie przewiduje zmniejszenia opłaty za kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co jest wymagane ustawą.

Wyniki głosowania radnych z Miastkowa za podwyżką opłat za śmieci
Wyniki głosowania radnych z Miastkowa za podwyżką opłat za śmieci

Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej Rada Gminy w Miastkowie przejęła 30 grudnia 2019 roku. Na początku stycznia uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
W Miastkowie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i ustalonej przez Radę Gminy stawki opłaty. Ta od 1 lutego będzie wynosiła 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zobowiązany będzie do wynoszenia podwyższonej stawki opłat. Ona została ustalona na 60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Uchwała wprowadzająca podwyżkę opłat za śmieci w Miastkowie nie przewiduje zmniejszenia opłaty za kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Brak takiego zwolnienia był jednym z powodów niedawnego unieważnienie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie stawek opłat za śmieci.  Oto fragment uzasadnienia tego wyroku:  

Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie organ, wydając zaskarżoną uchwałę, naruszył wskazane w skardze przepisy rozporządzenia, o czym w dalszej części uzasadnienia, ale także przepis ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), mianowicie art. 6k ust. 4a. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Sąd pragnie zaznaczyć, iż zapis tego przepisu nie pozostawia wątpliwości. Organ uchwałą ma zwolnić obligatoryjnie z części opłaty. Ustawodawca nie pozostawia tu wyboru. W skarżonej uchwale zapisu tego jednak zabrakło.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę