Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 18 czerwca 2024 napisz DONOS@

Dali na jedzenie i uznali, że... jest za bogata by otrzymać wsparcie na zakup leków

Władze Łomży wydają miliony złotych na zabawy, propagandę i fajerwerki... i odmawiają przyznania pomocy kobiecie w zakupie leków. Formalnym powodem stało się przyznane jej wcześniej świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych. Miejscy urzędnicy doliczyli je do dochodu kobiety i orzekli, że wraz z synem, ma... o 45 złotych i 64 grosze za duże dochody miesięczne, by przyznać jej wsparcie na zakup leków. Sprawa ciągnie się od wiosny i dopiero po stronie kobiety stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który uchylił niekorzystne dla niej decyzje, w tym tę Prezydenta Łomży.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że mieszkanka Łomży w marcu wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o przyznanie pomocy finansowej na zakup leków z programu osłonowego. W lutym na ich zakup wydała ponad 133 zł. Kobieta podała, że prowadzi gospodarstwo domowe wraz z synem, zaś na zadeklarowany przez nią łączny miesięczny dochód rodziny, w wysokości 1501,45 zł, składa się: dodatek mieszkaniowy w kwocie 285,87 zł, dodatek energetyczny w kwocie 15,58 zł, alimenty uzyskiwane na syna w kwocie 650 zł oraz stypendium syna w kwocie 550 zł.  Miejscy urzędnicy pomocy w zakupie leków odmówili, bo do jej dochodu doliczyli przyznane wcześniej świadczenie pieniężne w wysokości 600 zł na zakup artykułów żywnościowych. Wraz z nim łączny dochód rodziny kobiety miał przekraczać o 45,64 zł. ustawowe kryterium uprawniające do przyznania wsparcia na zakup lekarstw. 
Kobieta przekonywała, że do dochodu nie wlicza się zasiłku celowego, a takim jest ten na zakup artykułów żywnościowych. Jej skarga najpierw trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, a po jej odrzuceniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Wyrok zapadł pod koniec listopada.
- Nie ulega wątpliwości, że skarżącej oraz jej synowi, w lutym 2018 r., zostało przyznane świadczenie pieniężne w wysokości po 300 zł, na zakup artykułów żywnościowych, udzielone w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwestią objętą sporem, jest natomiast rozstrzygnięcie, czy ww. świadczenie podlega wliczeniu do dochodu skarżącej, a tym samym nie korzysta z wyłączenia zawartego w art. 8 ust. 4 pkt 2 u.p.s., (który to pogląd prezentują organy obu instancji), czy też – jako będące zasiłkiem celowym - nie podlega wliczeniu do dochodu, co z kolei postuluje skarżąca – czytamy w opublikowanym teraz uzasadnieniu wyroku.

Sąd uzasadnia, że zasiłek celowy jest przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, i podkreśla, że jedną z nich jest potrzeba zaspokojenia głodu i pragnienia, należąca do podstawowych potrzeb fizjologicznych, której zaspokojenie stanowi absolutne minimum ludzkiego bytowania. 
- Osoby, które nie są w stanie lub nie mają możliwości, zapewnienia sobie samodzielnie środków niezbędnych na zaspokojenie tej potrzeby, mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia od państwa, udzielanego w formie pomocy społecznej – napisał sąd dodając, że „sprawy z zakresu pomocy społecznej należą do zadań własnych gmin, a ich celem nadrzędnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej”. 
Sąd podkreśla, że gmina wykonuje zadnia własne w imieniu własnym oraz w interesie lokalnym, zaś środki na ich realizację pochodzą, co do zasady, z dochodów własnych gminy lub z subwencji. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, gmina może otrzymywać również dotacje celowe z budżetu państwa i jedną z takich dotacji jest wsparcie finansowe uzyskiwane przez Łomżę z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego kobiecie i jej synowi przyznano w lutym po 300 zł wsparcia. 

WSA w podsumowaniu uznał, organy w Łomży, ustalając dochód skarżącej za luty 2018 r., na potrzeby rozpoznania jej wniosku z marca 2018 r. o przyznanie pomocy finansowej na zakup leków z programu osłonowego, niezasadnie wliczyły do tego dochodu, przyznany skarżącej i jej synowi zasiłek celowy, którym jest świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych. W konsekwencji sąd uchylił decyzję SKO w Łomży i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Łomża, w których odmawiano kobiecie przyznania pomocy na zakup lekarstw. Zalecił także, aby rozpatrując ponownie wniosek kobiety dokonać wnikliwej analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i - uwzględniając wskazania wyroku - ocenić, czy zachodzą okoliczności przemawiające za przyznaniem skarżącej wnioskowanego przez nią świadczenia z programu osłonowego.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę