Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 04 października 2023 napisz DONOS@

Alkoholowy problem władzy

Główne zdjęcie
Ratusz

Od półtora roku władze Łomży nie mogą sobie poradzić z rozdzieleniem jednej koncesji na handel alkoholem w mieście. W sprawie prezydent Łomży wydawał już dwie decyzje, dwa razy podtrzymywało je Samorządowe Kolegium Odwoławcze i dwa razy naruszenia przepisów stwierdzał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylając wydane w Łomży decyzje. Za każdym razem sąd podkreślał, że przyjęte kryteria do wyboru firmy, która koncesję ma otrzymać nie mogą naruszać konstytucyjnie chronionych wartości, m.in. takich, jak zasada równości.

Postępowanie administracyjne na przyznanie koncesji uprawniającej do sprzedaży w Łomży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży trwa od lata 2016 roku. O jedną zwolnioną wówczas koncesję zabiegało pięciu przedsiębiorców. Wszyscy w terminie złożyli wymagane wnioski, które uzyskały pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży, a także właściwych rad osiedla, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji. Dlatego prezydent musiał wybrać, któremu z nich koncesja przypadnie w udziale. Jeden z przedsiębiorców, po niekorzystnych dla niego decyzjach prezydenta Łomży, skarżył je najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, a gdy ono nie podzielało jego zastrzeżeń, skarga trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Za każdym razem sąd uznawał, że stanowiska wyrażone przez prezydenta w decyzji organu pierwszej instancji, jak też zaprezentowane przez SKO rozpatrujące sprawy w drugiej instancji, godziły w zasadę równego traktowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
W pierwszym wyroku z kwietnia ubiegłego roku sąd podzielił zarzut przedsiębiorcy, którzy dotyczący przyjęcia w sprawie zamiast ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łomży kryterium daty wpływu wniosku, kryterium kolejności wpływu wniosku. Tym razem – w wyroku z lutego tego roku - sąd za zasadne uznał zarzuty dotyczące zmiany w toku prowadzonego postępowania kryteriów, według których oceniane mają być złożone wnioski. 
Chodziło o to, że Rada Miejska Łomży w styczniu 2017 roku, na wniosek prezydenta doprecyzowała jak należy stosować kryterium „data wpływu wniosku” w przypadku, gdy tak jak miało to miejsce w rozpoznawanej sprawie, w tej samej dacie wpłynęły wnioski kilku przedsiębiorców. Władze miasta uznały, że wówczas liczy się kolejność składanych wniosków. Zdaniem skarżącego decyzję przedsiębiorcy i WSA w Białymstoku było to niedopuszczalne. 
„Skoro w sprawie doszło już do naboru wniosków i organ posiada wiedzę o kolejności wpływu poszczególnych wniosków to w żaden sposób organ nie może w toku prowadzonego postępowania manipulować ustalonymi kryteriami w jakich podmioty mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia – uznał WSA podkreślając, że „procedura dokonania wyboru w niniejszej sprawie utraciła cechę transparentności, a więc jasności, klarowności oraz nie była oparta na jednakowych dla wszystkich zasadach wyboru.”
Sąd przeprowadzone w Łomży postępowanie uznał za wadliwe i zdecydował o ponownym uchyleniu zaskarżonej decyzji SKO oraz poprzedzającej jej wydanie decyzji prezydenta Łomży. Poza tym sąd zasądził od SKO na rzecz skarżącego przedsiębiorcy zwrot kosztów postępowania sądowego, które wyliczył na niemal tysiąc złotych. Prezydent Łomży po raz trzeci musi w tej samej sprawie wydać decyzję, przy czym rozdzielając koncesję musi wziąć pod uwagę kryteria obiektywne, czytelne, racjonalne i możliwe do weryfikacji. 
- Nie mogą także naruszać konstytucyjnie chronionych wartości, m.in. takich, jak zasada równości – zaznacza w uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę