Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 26 września 2023 napisz DONOS@
tekst płatny

Rekompensaty dla rolników na obszarach objętych programem bioasekuracji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2015 roku wypłaca rekompensaty posiadaczom zwierząt za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) przez okres objęty programem bioasekuracji, tj. do końca 2018 roku. Jak informuje Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - Wiesław Tadeusz Grzymała, o pomoc mogą się starać posiadacze świń również z terenu województwa podlaskiego, są to wszystkie powiaty województwa, w tym 47gmin. Z powiatu łomżyńskiego o pomoc taką mogą się starać rolnicy z gminy: Przytuły, Jedwabne i Wizna. Pozostałe gminy z naszego województwa zostały wymienione na stronie: www.arimr.gov.pl

Warunki przystąpienia do programu:
- złożenie do dnia 14 sierpnia 2017 r. oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. Na dzień złożenia ww. oświadczenia rolnik musi posiadać zwierzęta z gatunku świnie. Na podstawie złożonych oświadczeń powiatowi lekarze weterynarii przeprowadzą kontrole gospodarstw, by wydać decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu bioasekuracji, tj. do 31 grudnia 2018 r. 
- złożenie do dnia 15 września 2017 r. wniosku do właściwego Biura Powiatowego ARiMR o wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji. 

Posiadacze zwierząt powinni dołączyć do wniosku:

- kopię złożonego w terminie oświadczenia, że gospodarstwo, w którym przebywają świnie nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji, z widoczną datą wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
- kopię decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii, nakazującej zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa świń przez okres wskazany w programie bioasekuracji, 
- dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem tj.:

  • o decyzję powiatowego lekarza weterynarii przyznającą odszkodowanie posiadaczowi zwierząt za zabite/poddane ubojowi świnie w ramach programu lub
  • o dokumenty badania przed i poubojowego, potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii lub
  • o dokumenty zapłaty przez posiadacza zwierząt za badanie przed i poubojowe (jako dokumenty rozliczeniowe pomiędzy urzędowym lekarzem weterynarii a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii) lub
  • o dokumenty handlowe o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych kat. 2 lub
  • o dokumenty z rzeźni o uboju/zabiciu świni lub z zakładu utylizacyjnego, w tym faktury potwierdzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/zabicia lub
  • o faktury sprzedaży zwierząt.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Agencja przekaże informację o liczbie sztuk świń objętych programem rekompensat Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na tej podstawie Minister ustali stawkę rekompensaty za jedną sztukę świni objętej programem. Wnioskodawcom przystępującym do programu w 2017 roku Agencja wypłaci rekompensatę w dwóch rocznych równych transzach. Pierwsza transza zostanie wypłacona do 31.12.2017 r. natomiast w celu wypłaty II transzy rekompensaty, posiadacze zwierząt będą składali wnioski o jej wypłatę w 2018 roku w terminach określonych w rozporządzeniu wprowadzającym stawkę pomocy na 2017 rok.
Więcej informacji na ten temat: www.arimr.gov.pl


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę