Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Bałagan w ratuszu

W czwartek dwa tygodnie temu banki składały oferty na udzielenie miastu 10 mln zł kredytu, przede wszystkim, na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Już samo to chluby nie przynosi, ale okazało się, że w miejskim ratuszu przy okazji ujawnił się niekompetencyjny bałagan

Zgodnie wymogami art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Takiej informacji w dniu otwarcia ofert o kredyt na długi nie opublikowano. Następnego dnia dopytywaliśmy w ratuszu, dlaczego tego nie zrobiono, skoro wcześniej zawsze miejscy urzędnicy dopełniali tego wymogu formalnego.

12. czerwca Grzegorz Daniluk z Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji odpisał, że „z dniem 1 czerwca 2017 roku dotychczasowi pracownicy Referatu Zamówień i Zamówień Publicznych przeszli na emeryturę, w ich miejsce przyszli nowi, którzy w dniu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie posiadali stosownych uprawnień, aby w imieniu Prezydenta (je – dop. red.) podpisać. Mając to na uwadze, stosowną informację musiał podpisać sam Prezydent. Jednak z uwagi na liczne obowiązki zaakceptował ją kolejnego dnia (9 czerwca). Wówczas też informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Niezgodne z prawdą
Poprosiliśmy o informację, ilu pracowników odeszło z pracy w wydziale inwestycji z dniem 1. czerwca 2017 r. i ilu pracowników obecnie jest zatrudnionych w tym wydziale? Pytaliśmy także o to, kto nadaje uprawnienia, aby pracownicy mogli podpisywać wymaganą prawem informację z otwarcia ofert i dlaczego tych uprawnień nie otrzymali przed 8. czerwca? I dziś, po 10 dniach od zadania tych pytań, Grzegorz Daniluk ponownie przesłał odpowiedzi. Z ich treści wynika, że to, co podawał wcześniej nie było zgodne z prawdą.
- W nawiązaniu do poprzedniej odpowiedzi, stosowna informacja o otwarciu ofert została podpisana nie przez Prezydenta Miasta (jak podano), a przez jego zastępcę Andrzeja Garlickiego – czytamy w dzisiejszej odpowiedzi Daniluka, który zaznacza, że zastępcy prezydenta również posiadają upoważnienia, aby w imieniu prezydenta podpisać informację z otwarcia ofert.
Daniluk, który w ubiegłym tygodniu twierdził, że „z dniem 1 czerwca 2017 roku dotychczasowi pracownicy Referatu Zamówień i Zamówień Publicznych przeszli na emeryturę” teraz dopytywany o to ile osób odeszło z wydziału inwestycji podaje, że „jeden pracownik został przesunięty ze stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału Inwestycji na stanowisko kierownika Referatu Zamówień Publicznych.”
Z odpowiedzi dowiadujemy się także, że w wydziale łącznie z naczelnikiem pracuje „13 osób + 1 osoba jako zatrudniona na pomocy administracyjnej”. Dlaczego nikt z tej grupy 8. czerwca – czyli tydzień po „przesunięciu urzędnika” nie mógł podpisać wymaganej prawem informacji? - to pytanie nadal pozostaje aktualne.
Grzegorz Daniluk podaje, że uprawnienia te nadać może „wyłącznie Kierownik Zamawiającego, czyli Prezydent Miasta”, ale odpowiedź na pytanie, dlaczego tych uprawnień prezydent nie nadał przed 8 czerwca, czyli dniem posiedzenia komisji przetargowej, jest co najmniej niejasna. „Kierownik Referatu Zamówień Publicznych otrzymuje jedno zbiorcze upoważnienie do dokonywania czynności w imieniu Prezydenta Miasta związanych z prowadzeniem, kontrolą i nadzorem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Nowo zatrudniony podinspektor, z uwagi na okres wdrożenia, nie mógł otrzymać upoważnienia do czynności jakie wykonywała uprzednio w imieniu Prezydenta główna specjalistka. Dlatego też nowy kierownik musiał otrzymać rozszerzone upoważnienie, które do 8 czerwca nie zostało jeszcze zweryfikowane pod względem prawnym” - tłumaczy Daniluk.

Czytelnicy mogą sami spróbować odpowiedzieć na dwa pytania: ilu pracowników z ratuszowego wydziału inwestycji odeszło z pracy 1. czerwca, oraz dlaczego 8. czerwca nikt w tym wydziale nie miał uprawnień do podpisania prostej informacji z otwarcia ofert przetargowych.
Poprawne odpowiedzi można nadsyłać na adres redakcji: biuro@4lomza.pl i ratuszowego Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji: media@um.lomza.pl


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę