sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Poseł Kołakowski wiceprzewodniczącym Rady Służby Publicznej

Premier Beata Szydło powołała posła Lecha Kołakowskiego na wiceprzewodniczącego Rady Służby Publicznej. To ciało specjalistów z zakresu administracji, które jest organem opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. Poseł Kołakowski z Łomży zasiada w tej Radzie od lata ubiegłego roku, a od wtorku jest jej wiceprzewodniczącym.

Paweł Szrot zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poseł Lech Kołakowski
Paweł Szrot zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poseł Lech Kołakowski
Podpisane przez premier Beatę Szydło powołanie posła Kołakowskiego na wiceprzewodniczącego Rady Służby Publicznej
Podpisane przez premier Beatę Szydło powołanie posła Kołakowskiego na wiceprzewodniczącego Rady Służby Publicznej
Posiedzenie Rady Służby Publicznej
Posiedzenie Rady Służby Publicznej

Do zadań  Rady Służby Publicznej należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących służby cywilnej, projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej czy jej finansowania.
- To ukoronowanie mojej działalności administracyjnej – mówi poseł Kołakowski, gdy premier Beata Szydło powoływała go do tej Rady w sierpniu ubiegłego roku.
Rada liczy 9 osób. Jej przewodniczącym jest Tadeusz Woźniak, a wśród członków są m.in.  dr hab. Zbigniew Cieślak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie, były podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015; dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz  - doktor habilitowany nauk prawnych, były wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2006-2015 sędzia Trybunału Konstytucyjnego; oraz doc. dr inż. Marek Kisilowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu w administracji publicznej z Politechniki Warszawskiej, członek Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Poseł Lech Antoni Kołakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie administracji. W 1992 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, a w latach 1993–1997 był kierownikiem wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Później przez 7 lat zasiadał w łomżyńskiej radzie miejskiej, a od 2005 nieprzerwanie wybierany jest na posła na Sejm RP. Jest m.in. członkiem Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Stałej do Spraw Wykorzystania Środków Pochodzących z Unii Europejskiej.  
W obecnej kadencji parlamentu poseł Lech Kołakowski pełni także wysokie funkcje w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Jest jego wiceprzewodniczącym i skarbnikiem.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0