sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@

Konkurs dla widzów "Przyjdź na wystawę"

Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego zachęca do zwiedzania wystawy grafiki Pawła Kwiatkowskiego i wzięcia udziału w konkursie promującym ekspozycję.

 

REGULAMIN KONKURSU DLA WIDZÓW "PRZYJDŹ NA WYSTAWĘ"


§ 1

1. Organizatorem Konkursu jest:

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży - Galeria Sztuki Współczesnej
2. Konkurs trwa w terminie: 07- 30.03.2017 roku.
3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 03.04.2017 roku.

§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełne zdolności do czynności prawnych. 
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin.

§ 3
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w trakcie jego trwania dodać na Facebooku Galerii post składający się z minimum 120 znaków na temat wystawy grafiki Pawła Kwiatkowskiego lub zdjęcie zrobione na tle ww wystawy. 
2. Dodanie minimum jednego wpisu jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie i akceptacją jego regulaminu.

§ 4
1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 5 osób. 

§ 5
1. Nagrodą w Konkursie są albumy "Paweł Kwiatkowski - Grafika" z autografem autora.
2. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Facebook Galerii do 10.04.2017 r. Po odbiór nagród zwycięzcy zgłaszają się osobiście w godzinach pracy Galerii w siedzibie, ul Długa 13,

§ 6
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.922) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie. 
6. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikowanie zdjęć konkursowych na stronie Organizatora.
7. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie Organizatora.

§ 7
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

 

Grzegorz Gwizdon
pt, 03 marca 2017 15:32
Data ostatniej edycji: pt, 03 marca 2017 15:47:36

 


facebook g.jpg

Galeria Sztuki Współczesnej
Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomzy.

18-400 Łomża
ul. Długa 13
tel. (086) 2164100

Czynna oprócz poniedziałków i dni poświątecznych
w godz. 10 - 18.
Soboty, niedziele, święta w godz. 10 - 14.

Bilet wstępu do galerii:
normalny - 3 zł
ulgowy - 1,50 zł
Karta Dużej Rodziny
dorośli - 2 zł
dzieci -1 zł
Karta Seniora -2 zł
bilet wstępu
do muzeum- 4 zł
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0