niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Odstrzał sanitarny dzików w powiatach grajewskim i monieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie zarządził odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu grajewskiego. Józef Matyskieła nakazał zredukowanie populacji dzików do poziomu co najwyżej 0,1 osobnika/km² na terenie obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz. Myśliwi mają na to czas do 31 marca 2017 r.

Powiaty grajewski i moniecki znajdują się w strefie zagrożenia ASF. Na ich terenie znaleziono już kilkanaście dzików chorych na afrykańskim pomór świń.
Powiaty grajewski i moniecki znajdują się w strefie zagrożenia ASF. Na ich terenie znaleziono już kilkanaście dzików chorych na afrykańskim pomór świń.

Zgodnie z zarządzeniem odstrzał sanitarny dzików realizowany będzie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, zaś w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, Polski Związek Łowiecki. 
Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików będą przeznaczone do utylizacji lub do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego. 

Podobnej treści zarządzenie wydał także Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach. Rożnica polega na tym, że na terenie powiatu monieckiego populacja dzików ma być rozrzedzona do poziomu co najwyżej 0,01 osobnika /km2.

Dodajmy, że powiaty grajewski i moniecki są objęte strefą zagrożenia ASF. Na ich terenie znaleziono już kilkanaście dzików chorych na afrykańskim pomór świń.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0