niedziela, 17 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Wyższa cena śmieci w Miastkowie

Kolejne gminy z regionu podnoszą stawki opłat za śmieci dla mieszkańców po zatwierdzonej przez prezydenta Łomży podwyżce o 27% stawek za przyjęcie śmieci zmieszanych na wysypisko w Czartorii pod Miastkowem. W tym tygodniu uchwałę w sprawie podwyżki tzw. podatku śmieciowego podjęli radni z gminy Miastkowo. Stawiki pójdą w gorę o 20% w przypadku śmieci niesegregowanych i 40% w przypadku segregowanych.

W gminie Miastkowo opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej przez radnych. Do tej pory stawka ta wynosiła 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, a zgodnie z uchwałą z wtorku 20. grudnia będzie wynosiła 17 zł.
Opłaty są niższe w przypadku gdy mieszkańcy deklarują i zbierają odpady w sposób selektywny. Dotychczas stawka taka wynosiła 6,50 zł miesięcznie, a nowa to już 9 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Nowa uchwała Rady Gminy Miastkowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. To ogłoszenie nastąpiło wczoraj, 22. grudnia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0