Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Budowa drogi nie będzie zagrożeniem dla... ptaków.

Główne zdjęcie
Tak ma przebiegać obwodnica Konarzyc

Decyzja środowiskowa na przebudowę drogi Łomża – Śniadowo wraz z budową obwodnicy Konarzyc jest ostateczna. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie podzielił stanowiska mieszkańca Łomży, który wniósł odwołanie od wcześniejszej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Mieszkaniec ten, jest przedsiębiorcą do którego należy m.in. stacja paliw, którą będą omijały samochody jadące wytyczoną obwodnicą Konarzyc, ale w odwołaniu podnosił kwestie związane z należytą ochroną żyjących tu ptaków.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji GDOŚ mieszkaniec Łomży w odwołaniu od wydanej 7. grudnia 2015 r. decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, który nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, podnosił, że będzie ona miała znaczące oddziaływanie na środowisko i powinna być dla niej wydana decyzja „zwierająca szczegółowe wytyczne i warunki oraz nakładająca określone obowiązki mające na celu należytą ochronę środowiska przed niekorzystnymi skutkami realizacji tej inwestycji”. Swoje stanowisko motywował między innymi, potwierdzonym przez RDOŚ w Białymstoku, faktem gniazdowania na terenie oddziaływania przedsięwzięcia 9 gatunków ptaków, z których 3 - derkacz, dzięcioł czarny i ortolan objęte są ścisłą ochrona gatunkową, oraz nietoperzy, które podlegają ochronie, również w odniesieniu do ich siedlisk.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie uznał za zasadne żadnego ze zgłoszonych zarzutów, niemniej – jak wyjaśnił - „badając sprawę, dostrzegł potrzebę doprecyzowania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku” i uchylił charakterystykę przedsięwzięcia, stanowiącą załącznik do decyzji, a następnie orzekł na nowo jej brzmienie. Teraz zawiera ona opis przedsięwzięcia z wyróżnieniem wchodzących w jego zakres zadań, w tym wskazuje lokalizacje budowanych i przebudowywanych przepustów oraz mostu jak również opis obejścia miejscowości Konarzyce. Ze względu na konieczność usunięcia drzew wskazano, by prace związane z wycinką były prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 15 marca do 31 sierpnia, z dopuszczeniem wycinki w tym okresie pod warunkiem potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy, że drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki i nietoperze. Kontrola sprawdzająca obecność gniazd i lęgów ptaków ma być wykonana na maksymalnie 2 dni przed ewentualnym rozpoczęciem prac. GDOŚ zobowiązał inwestora do porządkowania terenu, aby nie dopuścić do gniazdowania ptaków w wyciętych drzewach i krzewach. Ponadto wywieszone mają być budki lęgowe dla ptaków oraz skrzynki lęgowe dla nietoperzy (jako kompensacja niszczonych siedlisk), których ostateczna ilość i lokalizacja zostanie określona i nadzorowana przez nadzór przyrodniczy. Budki oraz skrzynki lęgowe mają być czyszczone i konserwowane raz do roku, przed okresem lęgowym, w okresie 3 lat od ich montażu.

Wydana przez GDOŚ w Warszawie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce” jest ostateczna, ale strony mogą wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Planowana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku inwestycja dotyczy przebudowy około 14 km drogi drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża – Śniadowo. Poza obwodnicą Konarzyc, która miałaby zaczynać się już w Łomży w okolicach skrzyżowania drogi do Śniadowa z ul. Strusią i skończy za Konarzycami w okolicy skrzyżowania z drogą na Boguszyce, ale jeszcze przed planowanym węzłem z wjazdem i zjazdem z Via Baltica, obejmuje także poszerzenie jezdni na całej długości drogi do szerokości 7 m, wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy, korektę łuków i niwelację wzniesień, a także budowę ciągu pieszo-rowerowego na całej długości od Łomży do Śniadowa.
Wartość całej inwestycji szacowana jest na 39 mln zł. Przebudowa ma być zrealizowana z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę