czwartek, 14 grudnia 2017 napisz DONOS@

Drogowcy szykują się do remontu drogi Łomża - Zambrów

Na razie nie wiadomo kiedy mogłyby się rozpocząć prac, ale drogowcy z białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęli przygotowania do gruntownego remontu drogi krajowej nr 63. Na razie chodzi o odcinek pomiędzy Wygodą a Zambrowem. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wpłynął już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę tego fragmentu krajówki.

Droga 63 Łomża - Zambrów
Droga 63 Łomża - Zambrów

Rafał Malinowski, rzecznik białostockiej GDDKiA potwierdza, że w czerwcu został złożony  wniosek o wydanie dśu dla przebudowy odcinka  dk 63 Wygoda – Zambrów. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi krajowej na odcinku o długości 7702 m na terenie gmin Zambrów i Łomża.
- Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu – podkreśla Malinowski.
Droga po przebudowie ma mieć tak jak dziś jedną jezdnię, ale do dwóch pasów ruchu po 3,5 m dojdą jeszcze asfaltowe opaski po 15 cm i utwardzone pobocza o szerokości po 1,6 m.
Poza tym zbudowane będą lewoskręty, a obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni jezdni ma zostać zwiększone do 115 kN/oś.  
- Na odcinku przejścia przez miejscowość Zbrzeźnica wybudowane zostanie oświetlenie drogi krajowej. Oprawy oświetleniowe zamontowane zostaną na słupach stalowych z wysięgnikiem o łącznej wysokości ok. 11 m – podaje Malinowski.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku już wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0