niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Gigantyczna druga kara za śmieci uchylona

Nałożona pod koniec października na Łomżę przez marszałka województwa podlaskiego gigantyczna, w wysokości ponad 7 mln 238 tys. zł, „druga kara za śmieci” została uchylona. Po odwołaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku w całości uchyliło decyzję marszałka i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Informację potwierdza Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży. Decyzja SKO dotarła do Łomża w piątek po południu i jak mówi Olbryś „jest światełkiem w tunelu”.

Wysypisko śmieci w Czartorii koło Miastkowa (fot. UM Łomża)
Wysypisko śmieci w Czartorii koło Miastkowa (fot. UM Łomża)

Tzw. „aferę śmieciową” czyli nieprawidłowości na miejskim wysypisku śmieci w Czartorii ujawniła pod koniec 2013 roku łomżyńska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Kontrola. Kontrola wykazała m.in. nieprawidłowości dotyczące „współpracy” z ostrołęcką firmą, która przywoziła tu swoje śmieci, a w konsekwencji znacząco przekroczono dozwolone limity przyjęć śmieci. Kilka miesięcy temu „aferę śmieciową” potwierdziło Centralna Biuro Antykorupcyjne, które pod tym kontem sprawdzało działalność MPGKiM.  (zobacz: CBA potwierdziło - to jest afera śmieciowa „wielkich rozmiarów”)

Kary za śmieci z Ostrołęki 
W połowie 2014 roku Urząd Marszałkowski wydał pierwsza w tej sprawie decyzję wyliczając opłatę podwyższaną za korzystanie ze środowiska. „Kara” - ponad 1,5 mln zł wraz z odsetkami -  dotyczyła magazynowania w II półroczu 2012 r. odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania odpadów. W maju ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku prawomocnie utrzymał ją w mocy, a w grudniu MPGKiM zapłaciło już pierwszą jej ratę. (zobacz: Zaczynamy płacić karę za śmieci).
26 października 2015 roku  a więc w dzień po ostatnich wyborach parlamentarnych, wicemarszałek województwa Anna Naszkiewicz (PO) podpisała decyzję wymierzająca drugą opłatę podwyższoną w wysokości 7 milionów 238 tysięcy 9 złotych (wraz z odsetkami za zwłokę od dnia 1 lutego 2014 r.). Kara jest za magazynowanie w 2013 roku odpadów o kodzie 190503 (kompost nieodpowiadający wymaganiom) bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania odpadów. Teraz, po odwołaniu MPGKiM decyzja ta została uchylona w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku. Rozstrzygnięcie SKO nie oznacza automatycznie, że kary Łomża płacić nie będzie już musiała. Urząd Marszałkowski może zaskarżyć rozstrzygniecie SKO do sądu administracyjnego, może także – zgodnie z decyzją SKO - ponownie zająć się sprawą. MPGKiM liczy, że po takim ponownym rozpatrzeniu sprawy wymiar ewentualnej kary dla Łomży byłby zdecydowanie niższy.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0