sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Budżet przyjęty prawie jednomyślnie

Większością 22 głosów „za” przy 1 „wstrzymującym się” radni Łomży przyjęli budżet miasta na 2015 rok. Zgodnie z przyjętym dokumentem dochody Łomży mają wynieść 297 mln 571 tys. 791 zł, a wydatki o niemal 13 milionów więcej - 310 mln 512 tys 149 zł. Budżet zakłada zaciągniecie w tym roku przez miasto ponad 19 mln zł kredytów – a więc nie tylko na pokrycie deficytu, ale i na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów – ponad 6 mln zł.

Projekt budżetu miasta na 2015 rok przygotował jeszcze poprzedni prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski. Nowy prezydent Mariusz Chrzanowski wprowadził do niego tylko niewielkie zmiany. Podczas sesji radni miasta wprowadzili tylko jedną zmianę w budżecie po autopoprawkach złożonych przez prezydenta Chrzanowskiego. Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej dotyczył wprowadzenia do budżetu zadnia dotyczącego budowy następnej części ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wojska Polskiego w kierunku cmentarza. Zadanie oszacowano na ćwierć miliona złotych, a środki na jego pokrycie radni znaleźli w dziale dotyczącym wykupu gruntów.

Tegoroczny budżet miasta zakłada, że na inwestycje wydamy 75 mln 422 tys. 367 zł. Planowane do realizacji wydatki majątkowe będą finansowane przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 42.320.328 zł, środków własnych w kwocie 20.161.681 zł oraz kredytów. Największą tegoroczną inwestycją Łomży miałaby być budowa przedłużenia  ul. Zawadzkiej aż do Szosy do Mężenina. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 30 mln zł, ale w budżecie założono że, 27 mln zł na ten cel będzie pochodziło z środków unijnych - choć póki co nie ma jeszcze umowy pomiędzy miastem a Urzędem Marszałkowskim.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0