piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@

Miasto na długu

Ponad 118 milionów 678 tysięcy złotych wynosiły łączne zobowiązania Łomży za 2013 rok. To o 22% więcej niż rok wcześniej – podał prezydent w informacji o zadłużeniu miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku. Gro z miejskiego długu– ponad 103 mln zł - to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek. W ubiegłym roku wzrosły one o niemal równe 20 mln zł. Wskaźnik tego zadłużenia w ciągu ostatnich czterech lat wzrósł nam dwukrotnie z 19,34% na koniec 2010 roku do 38,39% na koniec 2013 roku. Okazuje się, że w bankach równie często jak na realizację inwestycji pożyczaliśmy na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

źródło: Analiza zadłużenia miasta oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r.
źródło: Analiza zadłużenia miasta oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r.
źródło:  Analiza zadłużenia miasta oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r.
źródło: Analiza zadłużenia miasta oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r.

Na blisko już 119 mln zł długu jaki Łomża miała 31 grudnia 2013 roku, poza kredytami w bankach (100 mln 791 tysięcy 619 zł i 18 groszy), złożyło się także 2 mln 336 tys 123,79zł pożyczek na realizację inwestycji z wojewódzkiego i narodowego funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ponad 15,5 zobowiązań niewymagalnych. Te w jednostkach budżetowych wynosiły  niemal 9,7 mln zł, i 5,8 mln zł w zakładach budżetowych miasta. W sumie zobowiązania niewymagalne wzrosły o niemal 13% w stosunku do roku poprzedniego, ale – jak przedstawia prezydent radnym – do 28 lutego w większości zostały uregulowane.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0