Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 06 marca 2021 napisz DONOS@

Informacja o podatku śmieciowym dla wszystkich...

W ostatnim okresie trwa w Łomży debata na temat nieudostępnienia materiałów dotyczących tzw. podatku śmieciowego. W tym miejscu wydaje się sprawą oczywistą, iż każda zainteresowana sprawą osoba winna mieć prawo dostępu do takich materiałów, ponieważ gwarantuje jej to ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 1198, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o dostępie do informacji publicznej” - pisze Andrzej Jarota mgr prawa, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Artykuł 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdza, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Natomiast art. 2 ust 1 i 2 przytoczonej ustawy wskazuje, iż każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Oznacza to, iż każda osoba zainteresowana może zwrócić się do organu władzy publicznej z wnioskiem o udostępnienie jej informacji publicznej, także materiałów dotyczących tzw. podatku śmieciowego. Wówczas organ władzy publicznej winien takiej informacji udzielić. Jeśli natomiast organ władzy odmawia udzielenia informacji, bo dokumenty zawierają klauzurę „poufne” to wówczas ten organ władzy powinien wydać decyzję administracyjną w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej. Mówi o tym art. 16 ust. 1 ustawie o dostępie do informacji publicznej, który stwierdza, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji administracyjnej. Od takie decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, służy prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej stronie. Odwołanie składa się do właściwego organy (w omawianej sprawie dostępu do materiałów dotyczących tzw. podatku śmieciowego byłoby to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży) za pośrednictwem organu władzy publicznej, który wydał decyzję administracyjną w sprawie. 
Jeśli natomiast decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży podtrzymywałaby zaskarżoną decyzję  organu władzy publicznej to wówczas przysługuje na takie rozstrzygnięcie skarga do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku, który ostatecznie powinien sprawę rozpatrzyć. 
W tym miejscu należy zauważyć, iż art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Andrzej Jarota
mgr prawa, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej

zobacz: Czego boi się prezydent? Podatek śmieciowy ciągle utajniany.

 

210204100642.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę