Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 04 czerwca 2023 napisz DONOS@

„Bilans otwarcia” Czerniawskiego

Główne zdjęcie
Prezydent Mieczysław Czerniawski

Niemal 140 stron (z załącznikami) liczy „Bilans otwarcia kadencji 2010-2014 Miasto Łomża”. Dokument, na zlecenie prezydenta Mieczysława Czerniawskiego, opracował zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz w Warszawie. Jak podają autorzy dokumentu „opracowanie przedstawiono w formie krytycznego raportu o stanie analizowanych obszarów działalności Miasta, który może stać się narzędziem pomocnym w wykonywaniu funkcji zarządzania Miastem, realizacji planów inwestycyjnych oraz zamierzeń rozwojowych. Bilans otwarcia kadencji stanowi często stosowaną i sprawdzoną w praktyce metodę właściwego rozpoczęcia zarządzania jednostką samorządu terytorialnego”.

Zapowiadany jeszcze przed objęciem funkcji prezydenta przez Mieczysława Czerniawskiego „Bilans otwarcia” wreszcie jest gotowy. Oficjalnie dokument prezydent ma przedstawić podczas środowej sesji, ale my go już mamy... i publikujemy w całości jako załącznik do tej informacji.     
- Bilans otwarcia „stanowi zbiór informacji, które umożliwią określić pożądane z punktu widzenia Miasta i jego mieszkańców, kierunki rozwoju Miasta, a także kierunki w zarządzaniu jednostką. Jest to również narzędzie, które pozwoli na zdefiniowanie kluczowych problemów oraz przyczyn ich powstawania” - piszą autorzy „Bilansu otwarcia” Czerniawskiego.
Przygotowując go opierali się na dokumentach udostępnionych przez Urząd Miejski w Łomży, a także przeprowadzono wywiady z przedstawicielami Urzędu oraz wykorzystano dodatkowe źródła informacji statystycznej, gospodarczej i społecznej.
Analitycy z Warszawy przyglądali się m.in. planowaniu strategicznemu i wieloletniemu w Łomży, inwestycjom – planowanym i realizowanym w ostatnich latach, a także pozyskiwaniu środków, organizacji pracy Urzędu i finansom miasta. Samo podsumowanie dokumentu, które ujęto w rekomendacji, liczy siedem stron. To nie tylko tak prozaiczne wnioski jak konieczność aktualizacji „Strategii Promocji Gospodarczej Miasta”, czy opracowanie „Strategii rozwoju turystyki”, ale także czasami szczegółowe przykłady błędów i wypaczeń poprzedniej ekipy rządzącej.  Autorzy opracowania krytyce poddają planowanie Budowy Centrum Kultury (miało stanąć przy ul Zawadzkiej). „Na uwagę zasługuje niewłaściwe zaplanowanie procesu przygotowania przedsięwzięcia. Przetarg na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej został przeprowadzony w połowie roku, umowa z wykonawcą została podpisana 10.08.2009 r. Dopiero po upływie ponad pół roku, w marcu 2010 r. został wybrany wykonawca usług doradczych, polegających na przeprowadzeniu analiz i wskazaniu zakresu funkcjonowania Centrum i w konsekwencji określenie najefektywniejszego modelu realizacji przedsięwzięcia pn. Łomżyńskie Centrum Kultury. Opracowanie nie spełniło oczekiwań Zamawiającego, nie zawierało bowiem kluczowych elementów, tj. uzasadnienia dla realizacji inwestycji w przyjętym zakresie, nie wskazano w nim argumentów, na podstawie których można wskazać optymalny wariant inwestycji. W konsekwencji, przyjęta koncepcja nie jest odpowiedzią na faktycznie istniejące potrzeby i problemy, nie znajduje uzasadnienia w przeprowadzonych analizach.”
Autorzy opracowania wytykają poprzednikom, że pomimo wydania w ostatnich latach (2007-2010) na promocję (gospodarczą) miasta ponad 2,5 mln zł „działania nie przynoszą efektu. Brak jest namacalnych i jednoznacznych efektów w postaci podpisanych umów z inwestorami lub utworzonych miejsc pracy.”
Wiele uwag dotyczy organizacji pracy Urzędu Miejskiego. To nie tylko „niewłaściwie uregulowany status prawny sekretarza miasta w Statucie”, „utrata ważności certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001”, czy „brak wyższego wykształcenia u kadry kierowniczej Urzędu”, ale także wnioski dotyczące choćby stałego przedłużenia „godzin pracy Urzędu np. w poniedziałki i środy, gdzie interesanci byliby przyjmowani do godziny 17 czy nawet 18.” 
W sferze finansowej, choć jak zauważają autorzy bilansu sytuacja miasta jest dobra, to wskazują na czynniki niebezpieczne jakimi są znacząco większy wzrost wydatków bieżących od dochodów własnych miasta. Wśród nieprawidłowości wymieniają m.in. „znaczne zaległości podatkowe, w których Miasto toczy postępowania egzekucyjne. Nieprawidłowość ta ma znaczący wpływ na stan dochodów własnych Miasta, gdyż stanowi od 11 do blisko 15% ogółu wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.”

Załączniki


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę