Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 05 marca 2021 napisz DONOS@

Przedszkolaki na korepetycje?!

Ponad 33% dzieci 6-letnich z terenu Powiatu Łomżyńskiego jest w niepełnym zakresie przygotowanych do podjęcia nauki w kl. I. - wynika z badan przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Łomży. Pracownicy Poradni przebadali łącznie 216 dzieci w 15 placówkach oświatowych na terenie powiatu, co stanowi ponad 1/3 populacji przedszkolaków. Eksperci alarmują - co piąty z nich wymaga dodatkowej pomocy i wsparcia w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Jeżeli takowych zajęć nie będzie ich trudności będą się pogłębiały.

Do badań wykorzystano próby diagnozujące poziom rozwoju procesów percepcyjno – motorycznych tj. analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, słuchu fonemowego, lateralizacji oraz zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową kl. „0”.
W trakcie badań dodatkowo obserwowano dzieci pod kątem poprawności wymowy, tempa pracy, przebiegu dynamiki procesów nerwowych, objawów zaburzeń emocjonalnych. Wyniki obserwacji badanych dzieci uzupełniono informacjami uzyskanymi od nauczycielki prowadzącej grupę.
Z badań wynika, że 44 % przebadanych dzieci ma opóźniony rozwój sprawności grafomotorycznej.
42 % ma zaburzenia w obrębie lateralizacji. 27, 8 % dzieci ujawnia nieprawidłowy rozwój procesów koordynacji wzrokowo – ruchowej. Opóźnienia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej stwierdzono u 12,5 % 6 – latków. 7, 9 % przebadanych dzieci wykazuje nieprawidłowy rozwój słuchu fonemowego. U 25 % dzieci stwierdza się deficyty w zakresie analizy i syntezy słuchowej o różnym nasileniu.
Wśród badanych dzieci znajduje się grupa dzieci pracujących w zdecydowanie wolniejszym tempie (15,2 %), grupa dzieci mających kłopoty z koncentracją uwagi (6,9 %) oraz grupa z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych (9, 7 %).
Ilościowa analiza wyników pod kątem opanowania przez dzieci materiału programowego kl. „0” wykazała, że 66, 3 % dzieci opanowało w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kl. „0”, 28,7 % opanowało ten materiał częściowo, a 5 % dzieci nie przyswoiło w zadawalającym stopniu wymaganych wiadomości i umiejętności.
Wyniki badań wskazują, że ponad 33% dzieci 6 – letnich w roku szkolnym 2004/2005 jest w niepełnym zakresie przygotowanych do podjęcia nauki w kl. I. Dzieci te powinny być objęte dodatkowym wsparciem dydaktycznym w przeciwnym razie ich trudności będą się pogłębiały.
W/g badań 21,3 % dzieci wymaga dodatkowej pomocy i wsparcia w ramach zespołów korekcyjno – kompensacyjnego bądź dydaktyczno – wyrównawczych.
W momencie rozpoczynania nauki w klasie I w szczególnie trudnej sytuacji są chłopcy, u których deficyty rozwojowe w obrębie analizatorów występują znacznie częściej, niż u dziewcząt.
U 51 % chłopców (u dziewcząt 33,3 %) obserwuje się obniżony poziom sprawności grafomotorycznej. 31% chłopców (16, 1 % dziewcząt) ma kłopoty z prawidłową analiza i syntezą słuchową, 30, 9 % chłopców (23, 2 % dziewcząt) funkcjonuje nieprawidłowo w obrąbie procesów koordynacji wzrokowo – ruchowej, 22,8 % chłopców (9,7 % dziewcząt) ma zdecydowanie wolniejsze tempo pracy. 38, 2 % chłopców (21,5 % dziewcząt) wykazuje zaburzenia rozwoju mowy. Prawie dwukrotnie częściej chłopcy ujawniają nieprawidłowości w zakresie dynamiki procesów nerwowych lub rozwoju emocjonalnym.
Chłopcy słabiej niż dziewczynki radzą sobie też z opanowaniem wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową kl. „0” (ok. 40% podczas gdy u dziewcząt 28 %).
Pracownicy Poradni zalecają utworzenie w każdej szkole zespołów korekcyjno – kompensacyjnych i zespołów dydaktyczno wyrównawczych oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.
Z uwagi na dużą grupę dzieci mającą opóźnienia w rozwoju analizatorów bądź zaburzenia lub opóźnienia w sferze emocjonalnej i w dynamice procesów nerwowych wskazane byłoby umożliwienie nauczycielom korzystania ze szkoleń specjalistycznych przygotowujących do pracy z dziećmi mającymi wskazane zaburzenia.
200829104429.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę