Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 15 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Wojewody informacja o szkodach wyrządzonych przez bobry na ul. Zjazd w Łomży

W lutym 2004 roku Urząd Miejski w Łomży zgłosił do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody problem szkód wyrządzanych przez bobry na drodze krajowej nr 61 w km 156+650 (na odcinku 120 m) z prośbą o wypłatę stosownego odszkodowania, wizja terenowa potwierdziła przedstawione przez Urząd Miejski fakty. Bobry kopiąc nory w nasypie drogi spowodowały obsuwanie się skarpy, w wyniku czego istnieje zagrożenie naruszenia konstrukcji drogi.

Wojewódzki Konserwator Przyrody po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, posiłkując się opinią prawną Biura Prawnego PUW w tej sprawie, odpowiedział wnioskodawcy, iż brak jest podstaw prawnych do wypłaty żądanego odszkodowania. Skarb Państwa jest właścicielem drogi, a jednocześnie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bobry. W związku z tym brak jest podstaw do żądania odszkodowania od tej samej osoby prawnej,

Ponadto ustalono, iż ustawa o drogach publicznych stanowi o tym, iż do zarządcy drogi należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Natomiast ustawa o finansowaniu dróg publicznych mówi o tym, iż wydatki związane z budową, modernizacją, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu. Z powyższego wynika, iż zarządcy dróg otrzymują stosowne środki z budżetu państwa na ich utrzymanie, modernizację, a także ochronę,

We wrześniu 2004 roku Urząd Miejski wystąpił ponownie do Wojewody Podlaskiego z prośbą o odszkodowanie za przedmiotowe szkody,

Po ponownym przeanalizowaniu sprawy Wojewoda Podlaski podtrzymując poprzednie stanowisko, dodatkowo poinformował Urząd Miejski o nowej sytuacji prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odszkodowanie nie przysługuje za szkody powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego. Jednakże w celu zminimalizowania szkód wyrządzanych przez bobry, w tak newralgicznym miejscu jakim jest droga krajowa nr 61, Wojewódzki Konserwator Przyrody podjął stosowne działania w celu odłowienia tam bobrów. Ponadto poinformował, iż na wniosek strony poszkodowanej istnieje możliwość odstrzału bobrów.

Wojewódzki Konserwator Przyrody wydał decyzję Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Suwałkach na pozyskanie do 50 osobników bobra europejskiego (Castor fiber) i przesiedlenie ich na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Magurskiego Parku Narodowego i teren nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Bobry mozna odławiać m.in.: nasypie drogi krajowej nr 61, na odcinku 120 m, gm. Łomża i terenie szkółki roślin w miejscowości Kupiski Stare.

Andrzej Jarosz
Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę