niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Ośrodków dla uchodźców nie będzie w Białymstoku, ani w Łomży?

Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłosił wyniki wyboru najkorzystniejszej ofert w postępowaniu na prowadzenie od października tego roku Ośrodków dla uchodźców. Urząd poszukiwał 9. ośrodków na terenie 7.województw Polski. We wskazanych 8 najlepszych ofertach nie ma należących do Białostockiego Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych hoteli i zajazdów w Łomży i Białymstoku, w których teraz działają takie ośrodki.

Przypomnijmy w drugim ogłoszonym w tym roku przetargu na „świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP” Urząd do Spraw Cudzoziemców zrezygnował z zapisów sztywno przypisujących liczbę ośrodków dla cudzoziemców do konkretnych województw. Urząd chciał wyłonić 9 ośrodków na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego lub świętokrzyskiego. Zamówienie rozbito na 9. części – po jednej dla każdego z ośrodków. Teraz Urząd wskazał najkorzystniejsze oferty w 8. częściach. W żadnej z nich nie ma jednak Zajazdu „Zacisze” przy ul. Wesołej w Łomży. W dwóch zadaniach częściowych nr 6 i 7 są za to wymieniane jako „przegrane” prowadzone przez, tak jak i łomżyński Zajazd Zacisze, Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych oferty dotyczące usytuowania ośrodków dla uchodźców w Hotelu IGA i Zajeździe „Budowlani” w Białymstoku.
W ogłoszeniu o wynikach postępowania Urząd podał, że w jednej części postępowanie „zostało unieważnione (…) (ponieważ – dop.red) dokonano otwarcia oferty przed terminem, gdyż Wykonawca nie opisał koperty zgodnie z wymogami SIWZ.” 

Przypomnijmy zgodnie z obowiązującą przedłużoną już umową pomiędzy  Urzędem do Spraw Cudzoziemców a  Białostockim Przedsiębiorstwem Usług Socjalnych ośrodek dla cudzoziemców w Zajeździe „Zacisze” przy ul. Wesołej w Łomży ma funkcjonować do końca miesiąca.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0