wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Przyroda i ludzie pod ochroną…

Strażacy dostaną nowoczesne samochody i sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Zakupy, warte prawie 17 mln zł, sfinansowane zostaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Sprzęt trafi m.in. do naszych gminy Radziłów, Czyżew – Osada, i Wysokie Mazowieckie.

Urząd Marszałkowski poinformował o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków złożonych na konkurs z piątej osi priorytetowej RPOWP - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Łączne dofinansowanie wszystkich czternastu przedsięwzięć przekracza 25 mln zł. Przeważają projekty wyposażenia strażaków w sprzęt oraz samochody niezbędne przy gaszeniu pożarów oraz zapobieganiu i usuwaniu skutków katastrof ekologicznych. Łączne wsparcie dla tego typu przedsięwzięć sięga prawie 17 mln zł. Sprzęt trafi m.in. do gminy Zawady, Radziłów, Czyżew - Osada, Nowinka, Rutka i Wysokie Mazowieckie. Poza tym dzięki wsparciu środkami unijnymi w ramach tego konkursu dwie gminy - Drohiczyn i Ciechanowiec – mają zbudować systemy bezpieczeństwa w dolinie Bugu oraz Nurca. Pieniądze zdobyła także Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, a dotacja którea ma ona otrzymać przekracza 6,3 mln zł.
Z kolei, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zakupi za prawie 2 mln zł (dofinansowanie w wysokości 1,66 mln zł) sprzęt laboratoryjny do monitoringu jakości wód i powietrza. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków znalazły się także dwa projekty edukacyjne: Wigierski Park Narodowy (dzięki dofinansowaniu przekraczającemu 540 tys. zł) zmodernizuje swoją bazę edukacyjną, a w Strękowej Górze rozbudowany zostanie Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Brama na Bagna". Wartośc dotacji w tym wypadku to ponad 1,5 mln zł.

Ostateczną decyzję o dofinansowaniu ma podjąć Zarząd Województwa Podlaskiego na jednym z najbliższych posiedzeń


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0