piątek, 20 października 2017 napisz DONOS@

Z ratusza na zabytki...

Masz zabytkowy dom w Łomży i chcesz go wyremontować? Teraz możesz ubiegać się o wsparcie ze strony władz samorządowych. Właśnie ratusz ogłosił konkurs na uzyskanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża. Tym razem do rozdysponowania jest nieco ponad 123 tys zł.

Zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miasta z budżetu Łomży mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty budowlane przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia trzy  kryteria: znajduje się na stałe na obszarze miasta, jest w złym stanie technicznym, i posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Łomży.

Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku i w roku następnym, lub na refinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca wykonał w roku złożenia wniosku. Generalnie dotacja może wynosić do 30% ogółu nakładów na te prace lub roboty, chyba że zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,  wówczas dotacja ta może być udzielona w wysokości do 50%.
Szczegóły ogłoszenia konkursowego dostępne są w łomżyńskim BIP. Wnioski o dotację można
składać do końca czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0