Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 18 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Absolutorium, strefa i Honorowy Obywatel...

Rozliczenie wykonania budżetu miasta za za ubiegły rok, powiększenie strefy płatnego parkowania, oraz powołanie komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” tragicznie zmarłemu Prezydentowi Polski Lechowi Kaczyńskiemu to ciekawsze z tematów, którymi mają zajmować się radni Łomży podczas dzisiejszej sesji.

Spór wokół udzielenia (bądź nie) prezydentowi Jerzemu Brzezińskiemu absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu już się toczy. Wszystko za sprawą Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z prawem przedstawia Radzie Miasta wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. W tym wypadku wniosek jest o nieudzielenie, bo podczas głosowania na Komisji wniosku o udzielenie absolutorium dwóch jej członków było za, a dwóch kolejnych przeciw. Prawnicy miejscy wynik ten zinterpretowali w ten sposób, że Komisja złożyła na sesję wniosek o nieudzielenie absolutorium. Odmiennego zdania jest natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa, która negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej, a w której ocenie remisowe głosowanie nie daje wyniku i powinno zostać powtórzone... (do skutku).
Warto dodać, że wcześniej zarówno RIO jak i wszystkie inne komisje Rady Miasta opowiedziały się za pozytywnym rozliczeniem wykonania ubiegłorocznego budżetu Łomży przez prezydenta Brzezińskiego.

Kolejną ciekawą kwestią jest prezydencka propozycja powiększenia strefy w której za parkowanie samochodów trzeba płacić. Do dzisiejsze Strefy Ograniczonego Postoju prezydent chce włączyć ulice: Senatorską na odcinku od Starego Rynku do Szkolnej, Szkolną od Senatorskiej do Dwornej, Dworną od Szkolnej do Giełczyńskiej. W przesłanym radnym wniosku prezydenta czytamy, że obszar ten charakteryzuje się deficytem miejsc postojowych, a „objęcie tych ulic płatnym parkowaniem doprowadzi do zmniejszenia deficytu miejsc postojowych poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego”.

Powołanie komisji do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łomża ś.p. Lechowi Kaczyńskiemu jest wymogiem formalnym... O takim uhonorowaniu tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńsiem Prezydenta Polski – już dwa dni po katastrofie -  mówił przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała. Z wnioskami w tej sprawie wystąpili delegaci łomżyńskiego oddziału NSZZ „Solidarność”. Tymczasem w przygotowanym do procedowania na sesji projekcie uchwały doraźna Komisja ma zając się rozpatrzeniem wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta...

Zgodnie z przygotowanym proponowanym porządkiem obrad radni Łomży mają także zaapelować w sprawie przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk. Apel, ma teść niemalże tożsamą z przyjmowanymi przez inne samorządy w regionie, i ma zostać skierowany do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystów.

Oto treść apelu:
Jako przedstawiciele samorządu łomżyńskiego apelujemy o ustalenie przebiegu magistrali kolejowej RAIL BALTICA przez Ostrołękę i Łomżę.W XXI wiek Ostrołęka i Łomża weszły z okrojoną przez decyzje PKP infrastrukturą kolejową. Zlikwidowano rekordową w skali kraju ilość połączeń, zamknięto linie do Szczytna, Siedlec, Białegostoku. Na mapie kolejowej ten region Polski jest białą plamą. Nie ma drugiego miejsca w kraju z tak małą ilością czynnych linii kolejowych a oczywistym jest, że troska o zrównoważony rozwój kraju powinna być sprawą nadrzędną. Przypominamy, że wariant tej magistrali przez Ostrołękę i Łomżę jest rekomendowany jako najkorzystniejszy przez firmę doradczą Scott Wilson. Inne najbardziej istotne argumenty przemawiające za wariantem ostrołęcko-łomżyńskim to:
- najkrótszy przebieg o ok. 80 km mniej niż wariant białostocki,
- najmniejsza ingerencja w naturalne środowisko, wariant poparł dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego,
- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na terenie, który omijają duże arterie międzynarodowe,
- odcinek linii kolejowej Ostrołęka-Łomża jest w fatalnym stanie i planowane jest jego zamknięcie w 2012 roku,
RAIL BALTICA przez Ostrołękę i Łomżę doprowadzi do ponownego połączenia dwóch byłych miast wojewódzkich z Warszawą i przyczyni się kapitalnie do rozwoju tak zwanej ściany wschodniej. Decyzja o wytyczeniu tej trasy przez Ostrołękę i Łomżę jest potrzebna i doprowadzi wreszcie do zrównoważonego rozwoju tych zapomnianych przez władze terenów o jakże bogatej historii.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę