Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 24 maja 2024 napisz DONOS@

Na ciekawości radnych już „zarobiliśmy” 35 tys zł...

Główne zdjęcie
Planowane do zamiany działki. Kolor czerwony oznacza działkę miasta, którą ma otrzymać Echo Investment, a kolor żółty te działki, za które miasto ma wypłacić spółce odszkodowanie.

Chodzi o transakcję z zamianą działek pomiędzy Łomżą a Echo Investment, które przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Zawadzkiej planuje budowę centrum handlowego z hipermarketem. Aby inwestycja została zrealizowana spółka musi pozyskać od miasta tzw. „starą Zawadzką”. W połowie grudnia prezydent przedstawił radnym informację o przygotowanej zamianie, a ciekawość radnych sprawiła, że punkt dotyczący tej zamiany został wprowadzony na sesję i długo dyskutowano. Teraz, niespełna dwa miesiące po tamtej dyskusji, prezydent przedstawił projekt uchwały dotyczący zamiany działek z Echo Investment, przy czy w stosunku do tego z grudnia zmieniły się wyceny i teraz deweloper ma nam dopłacić Łomży o 35 tys zł więcej niż wyliczano dwa miesiące temu.

W zamian za miejską działkę po starej drodze Zawadzkiej przebiegającej praktycznie przez sam środek planowanego hipermarketu kielecki deweloper ma oddać odda miastu skrawki swoich działek pod budowę dwóch ulic i na tzw. „zieleń miejską”, oraz w gotówce wpłaci na konto miasta różnicę pomiędzy wartością miejskiej działki, a odszkodowaniem jakie samorząd ma za te grunty wypłacić spółce. W grudniu tę różnicę wyliczono na niemal 60 tys zł, a teraz na ponad 95 tys zł. Jest więcej, bo jak uzasadnia we wniosku Jerzy Brzeziński „dokonano ponownej wyceny gruntów”.


Oto zapis dyskusji jaką radni toczyli 16 grudnia 2009 roku o proponowanej przez prezydenta zamianie działek z Echo Investment.

Piotr Grabani – Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta
Wprowadzając do tematu wyjaśnił, że poprosił o uzupełnienie porządku obrad sesji, ponieważ chciał, aby radni mogli otrzymać od Pana Prezydenta szczegółową informację na temat zamierzonej transakcji. Z pisma wynika, że taka transakcja jest przygotowywana. W kontekście kilkutygodniowej dyskusji na temat budżetu miasta, troski jaka wyraził Prezydent o możliwościach tego budżetu, w obecnej sytuacji miasta oraz sytuacji jaka zaistnieje w 2010 roku jest wiele znaków zapytania w kontekście budżetu państwa, w kontekście rozwoju, możliwości spłynięcia środków z tzw. udziału Ministra Finansów czy tez urzędu skarbowego. Informacja ta jest dla niego o tyle niepokojąca, że Prezydent proponuje działkę o pow. Ponad  2 tys. m Zamienic na inne działki w oparciu o operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego za cenę 410 tys. zł, co daje 180 zł/m². Zwrócił uwagę, że  wszyscy wiedzą, że działka ta jest bezwzględnie strategiczna działką dla być albo nie być galerii Veneda. Jeżeli jest tak, jak mówi, to jego zdaniem miasto powinno osiągnąć o wiele większe korzyści z tego tytułu. Działka ta zgodnie z opiniami Komisji Gospodarki Komunalnej jeszcze z poprzedniej kadencji powinna być sprzedana w drodze przetargowej. Niepokój budzi przede wszystkim to, że zamiana ma nastąpić na działki, na poszerzenie ul. Katyńskiej i ul. Wyszyńskiego, a więc na działki, które są związane z realizacją właśnie tej inwestycji. Gdyby nie było tej inwestycji, to nie byłoby prawdopodobnie potrzeby modernizacji tych ulic. W związku z tym, że galeria Veneda ma powstać na tym terenie, to właściciel czyli Echo Investment chce w ramach zamiany oddać miastu tereny na poszerzenie tych ulic, zamieniając się na działkę miasta tj. na ul. Zawadzka, która idealnie przechodzi przez środek kilku hektarów, które nabyło Echo Investment. W związku z tym poprosił Prezydenta o informację, dlaczego w ten sposób.

Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta
Odpowiadając zwrócił uwagę, że w pierwszych słowach informacji jest zawarta myśl, że mając na uwadze wypełnienie  ustaleń zawartych  w porozumieniu z dnia 4 marca 2009 r. Zwrócił uwagę, że porozumienie to było dyskutowane w Komisji i wówczas nikt tego typu spraw nie stawiał. Porozumienie, które zostało podpisane było negocjowane i przedstawiane Komisji Gospodarki Komunalnej. W porozumieniu jest nie tylko zamiana gruntów, ale również inne inwestycje. Rada Miejska przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego, nakreśliła  funkcje dla tego obszaru, że powstanie tam Galeria Veneda łącznie na tym gruncie, który przebiega  przez środek tj. ul. Zawadzka. Nakreślił również nowy układ komunikacyjny i funkcję  miejskich. Dlatego  tez patrząc na ten projekt i plan zagospodarowania, który zatwierdzony to porozumienie wychodzi naprzeciw temu, aby ten projekt wszedł w życie. Drogi miejskie zostały już wydzielone jak również teren pod zieleń miejską. Zostało to zbilansowane, dokonano zróżnicowania, co Echo powinno dopłacić na rzecz miasta  i uważał, że taka informację powinien radnym przedstawić. Jest to konsekwencja wcześniej zawartego porozumienia zgodnie z opinią Komisji.  Jeżeli opinia Rady będzie taka, że trzeba dokonać zamiany w przetargu, to pyta komu, kto to kupi. Grunt ten nie ma wartości budowlanej, ponieważ jest to droga. Dodał, że cieszy się, że temat ten staje na sesji. Ma jednak żal , że wcześniej na ten temat nie było dyskusji. Zauważył, że w § 4 porozumienia, które radni otrzymali jest oświadczenie Echo. Przedstawił to oświadczenie. Dodał, że jest na sali inż. Bittner, który cały czas te sprawy prowadzi i może odpowiedzieć na pytania. 

Krzysztof Sychowicz – radny
Zabierając głos w dyskusji  zwrócił się z zapytaniem jak to jest, że inwestor planuje inwestycje na terenie, który jest jego własnością od początku. Przypomniał, że ciągle się upominał o sprawę tzw. offsetu, czyli to, co Echo Investment miało zrobic za zgodę na budowę supermarketu. Jego celem nie jest blokowanie inwestycji, ponieważ od początku był za realizacja tej inwestycji. Chciałby jednak wiedzieć jedno, Bi nie uważa, że miasto musi oddać tę działkę za tereny do ciągów komunikacyjnych, które są niezbędne do funkcjonowania galerii. Miasto oddaje ziemie za to, że  jeszcze wybuduje im drogi dojazdowe do galerii, aby galeria mogła funkcjonować i osiągać lepsze wyniki finansowe. Jest to dla niego nielogiczne.

Tadeusz Zaremba – radny     
Podziękował radnemu Grabani za podniesienie tego problemu, ale jego zdaniem chyba bardziej dla zasady. Dowodzi to temu, że sprawy gospodarki nieruchomością będą już cały czas żywe i tutaj ten punkt  pojawia się w dobrym momencie. Stwierdził następnie, że podana stawka jest ceną rynkową i nie można o to mieć pretensji, aby jednak mieć czyste sumienie i aby nikt nie miał powodu  do podejmowania tematu, nie robiłby tego.  Miasto nie może wyjść  na spekulanta. Jeżeli powiedziało się A, to należy  powiedzieć B. Jeżeli Echo ma tam budować i jest to życzenie większości mieszkańców, to nie można tworzyć sytuacji takiej, że stawia się kogoś pod ścianą. Osobiście dałby niezależnej grupie wyceniającej, aby dokonała druga równoległa wycenę. Nie bardzo sobie wyobraża, jak można przeprowadzić przetarg jeżeli jest jeden nabywający chyba, że chodzi o to, aby kupił to ktoś inny i zamiast miasta, postawił firmę  pod ścianą Jego zdaniem jest to nie do wyobrażenia. 

Maciej Borysewicz – radny       
Stwierdził, że nie sposób nie zgodzić się z przedmówcami, tym bardziej, że chodzi o to, aby nie stracić jeszcze możliwości uzyskania dobrej ceny za ten grunt. Nie można natomiast robić nic, co by spowodowało zablokowanie tej inwestycji, ponieważ z tego, co wiadomo inwestycja ta zaczyna pomału funkcjonować. Są wydane odpowiednie dokumenty i jemu bardzo by zależało na tym, aby w tej delikatnej sprawie była równowaga w traktowaniu podmiotów.. Poprosił o wyjaśnienie, jak to będzie się miało do nowej uchwały, która Rada ma zamiar podjąć w dniu dzisiejszym. Wg nowych regulacji, to Rada będzie o tym decydowała. 

Maciej Głaz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej     
Stwierdził, że zgadza się praktycznie z wypowiedzią radnego Zaremby, ponieważ radni patrzą jednostronnie, a głosowali nad dwoma galeriami. Przy jednej była zamiana działki ok. 3 ha i tam Rada tego tematu nie podejmowała, a w tym przypadku rozmawia się praktycznie o ścieżce pomiędzy dwiema działkami, których właścicielem jest Echo Investment, na których nikt się nie wybuduje chyba, że kupi to spekulant i będzie próbował wydusić większe pieniądze od firmy. Rada podjęła decyzję, że maja powstać dwie galerie. Zgodził się, że można to wycenić jeszcze raz, chociaż jego zdaniem cena 180 zł jest ceną bliską ceny rynkowej. Z  porozumienia wynika, że dzięki temu Echo cos tam jeszcze płaci. Jeżeli Rada ma to analizować jeszcze raz, to uważa, że powinno to dotyczyć obu galerii i obu zamian. 

Marcin Sroczyński – Z-ca Prezydenta Miasta       
Odpowiadając radnemu Sychowiczowi wyjaśnił, że aby planować inwestycję w tym miejscu musiało dojść do porozumienia odnoście działki, nad która trwa dyskusja. Dlatego tez doszło do zawarcia tego porozumienia pomiędzy miastem Łomża, a firma Echo Investment. Porozumienie to było przedstawiane komisjom i nikt z radnych wówczas nie zgłaszał uwag do treści, formy i kwestii zawartych w porozumieniu. Chciał uspokoić radnego w kwestii offsetu, ponieważ te drogi, o których mówi radny, a które miałyby służyć obsłudze centrum, są to drogi, które mają służyć nie tylko temu celowi, ale będą potrzebne w układzie komunikacyjnym całego miasta. Uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przyjęto, że są to drogi publiczne. W porozumieniu jest wyraźnie napisane, że te drogi będą wybudowane przez Echo Investment, aby jednak drogę publiczna wybudować, miasto musi udostępnić grunt pod budowę tej drogi zgodnie z porozumieniem. Echo nabyło już od właściciela niezbędne grunty pod budowę tych dróg, wydało na to pieniądze, nie było więc potrzeby angażowania środków miasta.. Zgodnie z porozumieniem miała nastąpić zamiana na tą działkę, która przebiega przez środek całej nieruchomości. Poprosił o zwrócenie uwagi, że cały offset dotyczący  budowy centrum i zamiany określa przebudowę całej ulicy 2-jezdniowej od ul. Sikorskiego do ul. Mazowieckiej, budowę kilku skrzyżowań m.in. Księżnej Anny z Wyszyńskiego. Dodał, że  skrzyżowanie w stronę centrum i tak musiałby powstać. Zwrócono uwagę na konieczność przebudowy ronda Lutosławskiego i część ul. Sikorskiego i to wszystko firma będzie musiała wykonać.  Przebudowa i podniesienie standardów są to te wymagania, które miasto postawiło firmie w ramach realizacji zadania. Porozumienie to było załączone  do materiałów przy uchwalaniu m.p.z.p.. Porozumienie było omawiane w Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Nie jest więc to dokument, który pojawił się nagle. Chcieli tylko poinformować Radę, że w związku z tym, że plan stał się prawomocny, zgodnie z zawartym porozumieniem może być realizowane i taka informację Prezydent przedłożył.  Na wniosek Prezydenta Rada ma podjąć nową uchwałę o zasadach zbywania i nabywania gruntów. Jeżeli ta uchwała zostanie podjęta i uprawomocni się, wszystkie nowe rzeczy będą procedowane zgodnie z ta uchwałą. W chwili obecnej jest procedura, która obowiązuje, do której na tym etapie nie były wnoszone uwagi, dlatego też cały czas wszystko realizowane jest zgodnie z ta procedurą.  Uchwała nie straciła ważności, nadal obowiązuje i wszystko jest zgodne z przepisami prawa. Odnośnie niezależnej wyceny i sposobu wyceny poprosił, aby inż. Bittner  przedstawił w jaki sposób działki były wyceniane, jaka jest zasada obowiązująca wszystkie samorządy. 

Jerzy Bittner – WGN UM     
Wyjaśnił, że autorem wyceny jest zaprzysiężony rzeczoznawca, wybrany z puli rzeczoznawców, którzy  zdali egzamin państwowy przed komisja państwową w Warszawie. Jest członkiem Łomżyńskiego Kolegium Odwoławczego, człowiekiem zaufanym posługującym się ogólnie obowiązującymi w kraju przepisami. Nie sądzi, ale zlecenie wyceny innym osobom miałoby spowodować rewelacje. Jest to wycena obiektywna, wykonana za pieniądze miasta. Rzeczoznawca jest osobą o dużym doświadczeniu i obawy o obiektywizm są niepotrzebne i należy ufać temu, co rzeczoznawca robi. 

Piotr Grabani - Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta         
Odnosząc się do wypowiedzi inż. Bittnera stwierdził, że jest zaskoczony tym, co powiedział, ponieważ wyceny nieruchomości nie może dokonać nikt, kto nie ma uprawnień. W związku z tym tłumaczenie radnym, że robi to rzeczoznawca taki, a nie inny nie jest zasadne. Każdy kto ma licencję, kto jest rzeczoznawca  ds. wyceny nieruchomości , takiej wyceny może dokonać. Dodał, że na Komisji Finansów z udziałem Prezydenta wyrażali troskę o budżet roku 2010. Stwierdził, że w żadnym wymiarze nie podważa tego typu inwestycji. Chce powiedzieć również to o czym wspomniał Prezydent, że w marcu na posiedzeniu Komisji nie było mowy o tym, że będzie zamiana za określoną wartość. Dzisiaj mówi tylko o tym, ze sprzedaż tej działki, która jest strategiczną być albo nie być dla Echo Investment za 180 zł/m² jest cena bardzo zaniżoną. Poprosił o poinformowanie Rady za ile została  sprzedana działka pod Lidl. Prezes SM „Perspektywa” sprzedał Stokrotce dwie części działki za 400 zł/m². To są transakcje, tak się robi biznes. Są to pieniądze, które są potrzebne spółdzielni i bardzo się przydały. Nie rozumie działań jeżeli chodzi o skuteczność robienia interesów, bo dla miasta każda złotówka jest bardzo ważna i mówi to jako Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta. Uważa, że sprzedaż za taka cenę jest cena bardzo zaniżoną. Zwrócił uwagę, że Prezydent wymienił wszystkie elementy tzw. offsetu. Podkreślił, że porozumienie to jest bardzo dobre, ale gdyby nie było realizacji inwestycji w tym miejscu, to nie byłoby bezwzględnej konieczności modernizacji ciągów komunikacyjnych na ul. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego, w okolicy Księżnej Anny, Katyńskiej i Wyszyńskiego i Prusa. Stwierdził, ze jest mu niezmiernie przykro, że Prezydenci nie mówią o jednym, bezwzględnym elemencie, bo to nie jest widzimisie ani Prezydentów, ani Rady. Modernizacja ciagów komunikacyjnych wynika z przepisów ustawy. Była opracowana strategia transportowa i tam zostały zawarte pewne obiektywne, realne przesłanki, które musi spełnić Echo Investment, aby zrealizować galerię Veneda. Poprosił, aby w ten sposób stawiać sprawę. 

Jerzy Brodziuk – radny 
Zwrócił uwagę, że w tej Sali siedzi kilku przedstawicieli samorządu, który podejmował pierwsze porozumienie z Echo Investment. Siedzi też 4 członków ówczesnego Zarządu Miasta. Dziwi się, że dyskusja nie przebiega w kontekście całości rozwiązań tamtego rejonu, ale w kontekście jednej działki, do sprzedaży której zobowiązał się samorząd 12 lat temu. Umowa była bardzo prosta. Po zakończeniu wszelkich działań planistycznych , po uzyskaniu wszelkich dokumentów do budowy tego centrum, miasto zobowiązało się tę działkę sprzedać. Kwestia jakiej wielkości jest to cena, jest kwestią rzeczoznawcy. Zauważył, że nie można rozpatrywać przebudowy tamtego układu ulic tylko i wyłącznie w odniesieniu do Echo Investment, pomijając budowę pływalni, budowę centrum rekreacyjnego, już istniejącego Orlika, jest również miejsce na lodowisko. Nie można też rozpatrywać tego w takich kategoriach, że te ciągi ulic mają być przebudowane z uwagi na galerię. Jeżeli popatrzy się na wszelkie opracowania dotyczące systemu transportowego Łomży, to znajdują się tam wskazania niezależne od galerii. Stwierdził, że można kwestionować wycenę jednego rzeczoznawcy i wysyłać materiały o wykonanie kolejnej wyceny. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wówczas będzie dotyczyło to dwóch stron. Z jednej strony miasta, które sprzedaje działkę, z drugiej strony również miasta, które będzie musiało nabyć działki po to, aby zrealizować ciągi komunikacyjne niezależnie od galerii. Można uzyskać wyższą cenę za tę działkę wystawiając ją na przetarg, czyli zrywając umowę z inwestorem i uzyskując znakomita cenę od np. konkurentów, którzy budują na ul. Wojska Polskiego, bo w ich interesie jest wstrzymanie budowy tej inwestycji. Należy jednak odpowiedzieć na pytanie, czy miasto stać na stracenie twarzy, na rezygnację z przyszłych dochodów.
W związku z tym, że prowadzone rozmowy przez obecnych na sesji zakłócają porządek obrad, zwrócił uwagę, że zgodnie ze Statutem osoby zakłócające obrady mogą zostać wyproszone z sali. Poprosił o dostosowanie się do tego przepisu.
Kontynuując wypowiedź zwrócił uwagę, że Rada w dniu dzisiejszym ma do czynienia z takim postawieniem sprawy, że za wątpliwą możliwość uzyskania wyższej ceny przy zamianie, zysk rzędu 65 tys. zł ma ważyć na opóźnieniu inwestycji rzędu 200 mln. zł. Poprosił, aby dyskutując nad jakimkolwiek tematem, nie brać wąskiego wycinka, który wyizolowany z całości daje pozory problemu. 

Wiesław  Grzymała – Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży       
Zwrócił się do Zenona Zawadzkiego – Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 4 z prośbą, aby nie przeszkadzał w prowadzeniu sesji. Zauważył, że jest on Przewodniczącym Rady osiedla, a więc swoja postawą powinien zagwarantować właściwe zachowanie. 

Maciej Borysewicz  - radny        
Poprosił o informację, czy Prezydentowi wiadomo na jakim etapie jest rozprawa w Sądzie Administracyjnym. Wie, że część procedury jest zaskarżona. Są różne sygnały i że skarżący maja szansę zablokować tę inwestycję. Co w przypadku, gdy WSA wyda wyrok, co wówczas. Być może przeciwnikom rozwoju miasta uda się zablokować inwestycję.  

Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta         
Wyjaśnił, że skarga faktycznie wpłynęła do WSA w kontekście procedur. Wpłynęło pismo z sądu, które nie wstrzymuje wykonania uchwały. Sąd analizuje sprawę, nic więcej nie wiadomo. 

Piotr Grabani - Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta    
Wyjaśnił, że podoba mu się stwierdzenie radnego Brodziuka, że cząstka nie może decydować o całości.  Podoba mu się również stwierdzenie, że dobrze by było wyjść z twarzą z tej sprawy. Zaproponował Prezydentowi, aby zwrócił się do Echo Investment, aby tereny pod poszerzenie ul. Katyńskiej i Wyszyńskiego oddał miastu nieodpłatnie, a za tę działkę miasto wzięłoby 410 tys. zł. Jest to bardzo ważna działka dla tej inwestycji. Uważa, że taki układ jest możliwy. Gdyby miasto wzięło 410 tys. zł, byłaby to ważna kwota dla budżetu i miasto wyszłoby z twarzą.   

Zbigniew Lipski – radny        
Zabierając głos w dyskusji stwierdził, że przez wiele lat trwania dyskusji na temat tej inwestycji były różne  głosy. Zgadza się z wypowiedzią radnego Głaz, że Radzie bardzo zależało na zrównoważonym rozwoju miasta i aby dać zgodę na budowę obu galerii. Następnie podał przykład Szczecina, gdzie prezydent, po naciskiem określonych gremiów, zablokował inwestycję.  Usłyszał o jaką kwotę miasto się sądzi z tym inwestorem, do czego może dojść i w Łomży gdyby doszło do zerwania porozumienia, gdyby próbowano zablokować to, co Echo Investment już zainwestowało w działania. Zwrócił się z zapytaniem, czy można sobie wyobrazić jakie koszty miasto poniosłoby, gdyby zostało zarwane porozumienie. 

Piotr Grabani - Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta      
Stwierdził, że z jego informacji wie, że to, co Echo Investment zainwestowało, to pieniądze, które otrzymał były architekt.

Maciej Borysewicz  - radny     
Przytoczył § 8 porozumienia. 

Tadeusz Zaremba – radny                 
Zwrócił uwagę, że przy ustaleniu ceny za zamianę tak naprawdę w tym momencie nie jest to ważne, czy będzie to 1 mln., czy 10 mln. , ponieważ idzie to w obie strony. Uważa, że to powinno uspokoić emocje.

Rada udzieliła głosu Przewodniczącemu Zarządu osiedla nr 6. 
Andrzej Grzymała – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6    
Zwrócił uwagę, że miasto ma być w porządku w stosunku do Echo Investment, ale przedstawiciel Echo Investment nie zachowywał się w porządku, kiedy korumpował architekta miejskiego. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Brodziuka  stwierdził, że takie demagogiczne mówienie o tym, że miasto straci na tym, że nie pobudowana zostanie galeria, nie jest w porządku, ponieważ pieniądze będą płynęły, gdy galeria będzie na obrzeżach miasta. Zwrócił uwagę, że toczy się w tej sprawie postępowanie w WSA, ponieważ mieszkańcy złożyli skargę i wniosek o oddalenie tej uchwały. Należy więc o tym pamiętać i być może czekać na rozstrzygnięcie. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, wówczas można rozmawiać na temat porozumienia i o dalszych pracach związanych z tą inwestycją. 

Jerzy Brodziuk – radny     
Zwrócił uwagę, że często wyobrażamy sobie, że nasze własne interesy maja być interesami miasta. Przypomniał, że jeszcze za prezydentury śp. Jana Turkowskiego, odbyła się debata w Sali Urzędu Wojewódzkiego, w której uczestniczyli kupcy  protestujący przeciwko jakimkolwiek planom wejścia do miasta sieci sklepów.  Wówczas reprezentował miasto w tej dyskusji i powiedział, że przyjdzie taki czas, że sami przyznają mu rację. Faktycznie część kupców przyznaje mu rację, bo zamiast wejścia sieci i nowej jakości  handlu, weszły sieci innego rodzaju. Weszły sieci dyskontowe i w chwili obecnej sklepów dyskontowych samej Biedronki jest 4-6. To one wykończyły małe sklepiki prywatne Łomżyniaków. Dodał, że dzisiaj i duże sieci przestawiają się na tego typu działania, ale to dzięki blokowaniu przez kupców, którzy bronią się przed wejściem jakiejś sieci sklepów, które narusza ich interes. Naruszony został interes tych, którzy nie protestowali tj. małych sklepików, głównie spożywczych, a teraz i przemysłowych. Zwracając się do Przewodniczącego Zarządu osiedla stwierdził, że właśnie dlatego on reprezentuje interes miasta, ponieważ nie ma w tym mieście rodziny, sklepiku czy też nie prowadzi interesów biznesowych. Poprosił, aby nikomu na tej Sali tego nie zarzucać. Jeżeli toczą się postępowania, to niech toczą się swoim tokiem. Jeżeli natomiast ktoś jest przestępca i wziął jakąś łapówkę, to nie oznacza, że wszyscy wokół są przestępcami. Rada, 21 głosem za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących,  udzieliła głosu przedstawicielowi firmy Echo Investment. 

Dariusz Anisiewicz – Echo Investment        
Zabierając głos w dyskusji podziękował za udzielenie głosu. Następnie odniósł się do podniesionych w dyskusji aspektów. Potwierdził, że działka ta jest strategiczną działką dla inwestycji i tego nikt nie kwestionuje. Jeżeli zaś chodzi o to, czy ta inwestycja ma powstać, to zwrócił uwagę, że Rada wyraziła swoją opinię przyjmując plan zagospodarowania przestrzennego. Odnośnie wyceny wyjaśnił, że wycena została sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, który wykonuje wszelkie wyceny na rzecz miasta. Zauważył, że są specjalne algorytmy, których rzeczoznawca musi się trzymać. Można zlecić drugą wycenę, ale wiąże się to z dodatkowym kosztem dla miasta, gdyż taka wycena nie jest wykonywana za darmo. Zauważył, że nagle nie może pojawić się jakaś cena, ponieważ miasto nie może występować w roli spekulanta. Musi opierać się na wycenach, które na taki grunt były wykonywane. Stwierdził, że uchwała dotycząca planu zagospodarowania obowiązuje, a zaskarżenie jej do sądu nie wstrzymuje wykonywania tej uchwały. Dziwne by było, gdyby każde zaskarżenie do sądu powodowało wstrzymanie uchwał. Zaskarżyć uchwałę może każdy i mogłoby się okazać, że w sposób bardzo prosty można blokować funkcjonowanie miasta tylko dlatego, że została złożona skarga do sądu. Odnosząc się do wkładu firmy zauważył, że na samo lodowisko, przez 3 lata i na imprezy towarzyszące , firma wydatkowała ok. 500 tys. zł, traktując to oczywiście jako offset, nie licząc na wzajemne oddanie tych pieniędzy, ale na to, że w sposób rzeczowy będą toczyły się rozmowy. Podkreślił, że wierzy w zbiorową mądrość Rady i tak jak radni zdecydowali poprzez uchwalenie planu, że ta inwestycja powinna powstać, firma również do kwestii odnosi się pozytywnie. Kończąc złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.   

Rada w wyniku głosowania 8 głosami za, przy 11 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących, nie udzieliła głosu Przewodniczącemu Zarządu Osiedla nr 4 Zenonowi Zawadzkiemu.     
Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
Wiesław Grzymała – Przewodniczący Rady Miejskiej
Zamknął dyskusję.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę