sobota, 24 marca 2018 napisz DONOS@

Zaproszenie na VIII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka

Miejsce i termin: Grajewo 13.05.2006 r. godz. 10.00 (sobota) parking przed Urzędem Miasta przy ul. Mickiewicza.

1. Program VIII Biegu Wilka

Program:
9.55 zbiórka uczestników,
10.00 uroczyste otwarcie (na parkingu przed Urzędem Miasta),
10.10 biegi przedszkolaków i klas „0” 150 m,
10.20 klasy I – II szkoły podstawowe dziewczęta 450 m,
10.30 klasy I - II szkoły podstawowe chłopcy 450 m,
10.40 klasy III – IV szkoły podstawowe dziewczęta 700 m,
10.50 klasy III - IV szkoły podstawowe chłopcy 700 m,
11.00 klasy V – VI szkoły podstawowe dziewczęta 700 m,
11.10 klasy V – VI szkoły podstawowe chłopcy 700 m,
11.20 biegi integracyjne dla niepełnosprawnych,
11.30 gimnazja dziewczęta 700 m,
11.40 gimnazja chłopcy 1000 m,
12.00 szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta 1600 m,
12.10 szkoły ponadgimnazjalne chłopcy 1600 m,
12.20 bieg VIP – ów 700 m,
12.30 Bieg Główny 5000 m – start wspólny,
13.15 zakończenie imprezy i wręczenie nagród.
2. Trasa i dystanse
Trasa biegu:
Start – ul. Strażacka – ks. J. Popiełuszki – Mickiewicza.
Trasa posiada atest PZLA.

Dystanse:
5 km – kobiety i mężczyźni (6 pętli),
1600 m – szkoły ponadgimnazjalne,
700 i 1000 m – gimnazja,
700 m - klasy III i IV szkoły podstawowe,
700 m – klasy V – VI szkoły podstawowe,
450 m – klasy I – III szkoły podstawowe,
150 m – przedszkolacy i klasy ,,0”
700 m - Bieg VIP-ów.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia
Uczestnictwo:
- do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy (-czki), którzy ukończyli 15 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie, (w pozostałych biegach zaświadczenia lekarskie bądź pisemną zgodę rodziców),
- zawodnicy (-czki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność.
Przyjęcie numeru startowego bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zgłoszenia:
- zgłoszenia imienne do udziału w biegu głównym przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 7.00 do godz. 9.30 w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Strażackiej 2, a od godz. 10.00 do 12.00 przed Urzędem Miasta przy ul. Strażackiej 6,
- wcześniej zgłoszenia można nadsyłać pod adres MOSiR, ul. Strażacka 2, 19 – 200 Grajewo, tel.fax. 0 (prefix) 86 272 85 82, e-mail: mosir@um.grajewo.pl
- szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne zgłoszenia przesyłają do 12.05.2006 r. Zawodnicy, zawodniczki muszą mieć przygotowane kartki z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły lub klubu.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 (prefix) 86 272 85 82 lub 0 604 55 08 60, po 20.00 0 (prefix) 86 273 87 35, e-mail: wieje@gazeta.pl

WPISOWE W BIEGU GŁÓWNYM 10 PLN

Uwaga
Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0