Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 24 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Szkolenia BHP obowiązkowe dla wszystkich pracowników

Każdy pracodawca ma wiele obowiązków w związku z zatrudnianiem pracowników. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kwestie BHP w zakładach pracy są bardzo istotne, dlatego pracodawcy powinni zapewnić pracownikom warunki do zapoznania się z zasadami BHP. Konieczne są zapewnienia szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP.

Szkolenie przed przystąpieniem do pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych na wyznaczonym stanowisku pracy, jeśli wcześniej nie przeprowadzi wstępnych szkoleń BHP. Pracownik musi nabyć odpowiednią wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.

Wyjątkowo szkolenia wstępne BHP nie są konieczne, jeśli pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u poprzedniego pracodawcy, ale wyłącznie w przypadku, gdy pracował na nim bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Dokładny zakres szkoleń wstępnych z zakresu BHP dla nowych pracowników podany jest zawsze przez firmę przeprowadzającą szkolenie. Można się zapoznać z programem szkoleniowym BHP na stronie: https://star.edu.pl/. Szkolenie wstępne będzie odbywać się w formie instruktażu - ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracowników z zasadami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, zawartymi w przepisach wewnątrzzakładowych oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach pracy, zgodnie z prawem powinien odbyć szkolenie BHP w części instruktażu stanowiskowego na każdym z nich. Potwierdza na piśmie fakt odbycia wstępnego i okresowego szkolenia, a dokument ten jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Szkolenia okresowe

Oprócz szkoleń wstępnych BHP pracownicy wysyłani powinni być przez pracodawcę na szkolenia okresowe. Ich celem jest uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie szkolenia odbywają obowiązkowo pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na trzy lata, a także pracownicy administracyjno-biurowi, ale z częstotliwością nie rzadziej niż raz na sześć lat.

Pierwsze szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz osób kierujących pracownikami powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy, zaś dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach szkolenie okresowe po raz pierwszy odbyć powinno się w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Każde szkolenie okresowe z zakresu BHP zakończone jest egzaminem przeprowadzanym przez jednostkę szkoleniową. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie, które dokumentuje fakt udziału i zaliczenia szkolenia.

tekst płatny


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę