Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 13 czerwca 2024 napisz DONOS@
informacja pochodzi ze strony: www.pup.lomza.pl

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu marca br. wyniosła 9090 osób (w tym 4660 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec marca 2003 roku o 514 osób (liczba kobiet zmalała o 139 osób), tj. o 5,4%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 136 osób, tj. o 1,5%.

W marcu br. do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 448 bezrobotnych, w tym 325 nie posiadało prawa do zasiłku.
Bezrobotni z miasta Łomża stanowili 61,0% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 5546 osób.
W marcu 2004 roku z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 6 osób. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ta kategoria bezrobotnych stanowiła 3,6% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 323 osoby. W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 115 ofert pracy, w tym zatrudnienie subsydiowane stanowiło 13,9%. Przyczynami zmniejszenia poziomu bezrobocia w był rozpoczynający się w rolnictwie i budownictwie sezon wiosenny i zwiększenie liczby osób podejmujących pracę, w tym sezonową.

Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec marca 2004 roku wyniosła 20,3%. Natomiast wskaźnik bezrobocia na koniec omawianego miesiąca ukształtował się na poziomie 39,9%. Oba wskaźniki obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44.700 osób, w tym miasto Łomża 24.400, Powiat Łomżyński 20.300) i czynnych zawodowo poza rolnictwem indywidualnym (22.800 osób, w tym miasto Łomża 18.100, Powiat Łomżyński 4.700) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych w dniu 31 stycznia 2004 roku. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 22,7%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 17,4%.

Wybrane kategorie bezrobotnych
Kobiety
W końcu marca 2004 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 4660 osób i zmniejszyła się o 22 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 51,3% ogółu bezrobotnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego. Bezrobotne kobiety z Miasta Łomża stanowiły 63,3% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży na koniec marca 2004 roku i było ich 2951.

Absolwenci
Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu na koniec marca 2004 roku 484 osoby posiadały status absolwenta. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego subpopulacja ta zmniejszyła się o 1 osobę, tj. 0,2%, natomiast ich udział w ogółem bezrobotnych ukształtował się na poziomie 5,3% i był taki sam jak na koniec lutego br. Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych oraz szkół zasadniczych stanowili 68,6% (w poprzednim miesiącu 71,3%), natomiast absolwenci szkół wyższych stanowili 20,2% (18,1% w poprzednim miesiącu) omawianej kategorii bezrobotnych. W marcu 2004 roku liczba nowo rejestrujących się absolwentów wyniosła 57 osób i była mniejsza o 7 osób w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

Zamieszkali na wsi
W końcu marca 2004 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 3144 osoby (w tym 1501 kobiet) i była niższa o 79 osób tj. 2,4% w stosunku do stanu na koniec lutego 2004 roku. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 34,6% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu na koniec omawianego okresu sprawozdawczego. W analogicznym okresie 2003 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 34,8% ogólnej populacji bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. 330 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku i stanowiły one 32,6% uprawnionych do świadczeń. W analogicznym okresie 2003 roku 30,5% populacji z prawem do zasiłku stanowiły osoby zamieszkałe na wsi.

Posiadający prawo do zasiłku
W marcu 2004 roku zmniejszyła się o 79 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 1011 osób (w tym 356 kobiet) i była mniejsza o 908 osób od stanu na koniec marca 2003 roku Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu omawianego miesiąca 11,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Posiadający prawo do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
W marcu 2004 roku zwiększyła się liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Wielkość tej grupy wyniosła 1043 osoby (w tym 504 kobiety) była większa o 30 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Wśród tych osób 537 pobierało zasiłek przedemerytalny, a 506 świadczenie przedemerytalne.

Podjęcia pracy
W marcu 2004 roku pracę podjęły 273 osoby bezrobotne tj. o 30 mniej niż w analogicznym okresie 2003 roku. Podjęcie pracy sezonowej stanowiło 15,4% wszystkich podjęć pracy w omawianym okresie.

Szkolenia
W marcu 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży skierował na szkolenie 3 osoby bezrobotne.
Szkolenia rozpoczęte w miesiącu lutym 2004r: Montażysta rusztowań budowlano-montażowo-metalowych – 2 osoby, Księgowy małych i średnich firm – 1 osoba.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę