sobota, 24 marca 2018 napisz DONOS@

Kłamca lustracyjny stracił mandat radnego

Komisarz Wyborczy w Łomży stwierdził wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Grajewo wybranego z listy PSL. Wcześniej zapadł prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku, który uznał go za kłamcę lustracyjnego. Radny kandydując w 2010 roku złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zatajając w nim fakt współpracy w charakterze tajnego współpracownika ze Służbą Bezpieczeństwa, a sąd jako karę orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności na okres 3 lat i zakaz pełnienia funkcji publicznej na 3 lata.

Mandat radnego gminy Grajewo stracił Jan Nitkowski. Ma 56 lat, a na radnego tej gminy wybierany był już pięć razy - na kadencje: 1994 - 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006, 2010 – 2014 i 2014 – 2018. Fałszywe oświadczenie lustracyjne złożył 14 października 2010 roku, ale wyrok sądu zapadł dopieroi 7 lat później. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku stał się prawomocny i 28 listopada 2017 r. wpłynął do Komisarza Wyborczego w Łomży. Zgodnie z prawem, komisarz w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawomocnego orzeczenia, postanawia o wygaśnięciu mandatu radnego. Takie postanowienie Komisarz Wyborczy w Łomży wydał w poniedziałek 4. grudnia. Radny z Grajewa stracił mandat z powodu utraty biernego prawa wyborczego.
Zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu wyborczego na postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Łomży.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0